МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.07.2004 N 747/60/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2004 р.
за N 828/9427

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 64/261/5 ( z0140-18 ) від 30.01.2018 }

Про внесення змін до наказу Міністерства
внутрішніх справ України та Міністерства
юстиції України від 25.06.2002 N 607/56/5

Відповідно до Законів України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про державну виконавчу
службу" ( 202/98-ВР ), "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ) та з метою забезпечення
охорони громадського порядку при проведенні державними виконавцями
виконавчих дій щодо примусового виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб) Н А К А З У Є М О:
1. У наказі Міністерства внутрішніх справ України та
Міністерства юстиції України від 25.06.2002 N 607/56/5
( z0541-02 ) "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії
органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої
служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів
(посадових осіб)", зареєстрованого в Мін'юсті України 27.06.2002
за N 541/6829, внести такі зміни:
1.1. У пункті 3 абревіатуру "ГУАСМ" замінити на абревіатуру
"ДГБ".
1.2. У пункті 4 слова "заступника Державного секретаря
генерал-лейтенанта міліції В.І. Варенка" замінити словами
"заступника Міністра Присяжнюка А.Й.", а слова "Заступника
Державного секретаря О.М. Пасенюка" замінити словами "заступника
Міністра Шупеню М.М.".
2. Внести такі зміни до Інструкції про порядок взаємодії
органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої
служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів
(посадових осіб), яка затверджена наказом Міністерства внутрішніх
справ України та Міністерства юстиції України від 25.06.2002
N 607/56/5 ( z0541-02 ), зареєстрованим у Мін'юсті України
27.06.2002 за N 541/6829:
2.1. У підпункті 2.1: абзац шостий викласти в редакції: "розшуку у виконавчому провадженні громадянина-боржника,
дитини за ухвалою суду або транспортних засобів боржника за
постановою державного виконавця"; додати новий восьмий абзац такого змісту: "Працівники органів внутрішніх справ здійснюють привід
боржників, у разі нез'явлення їх без поважних причин на виклик
державного виконавця з приводу виконання виконавчих документів, до
органів державної виконавчої служби за постановами державних
виконавців".
2.2. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Розшук громадянина-боржника, дитини або транспортних
засобів боржника у виконавчому провадженні".
2.3. Підпункт 3.1 після слова "дитини" доповнити словами "або
транспортних засобів боржника".
2.4. Підпункт 3.2 доповнити словами "а транспортні засоби
боржника негайно затримують та доставляють на спеціальні
майданчики чи стоянки тимчасового зберігання Державтоінспекції".
2.5. Доповнити Інструкцію пунктом 4 у такій редакції: "4. Привід боржника у разі нез'явлення його без поважних
причин на виклик державного виконавця з приводу виконання
виконавчих документів до органу державної виконавчої служби за
постановою державного виконавця.
4.1. Про привід боржника через органи внутрішніх справ
державним виконавцем виноситься постанова згідно з додатком 3 до
Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5 ( z0865-99 ) і
зареєстрованої в Мін'юсті України 15.12.99 за N 865/4158 (зі
змінами і доповненнями), яка затверджується в установленому
порядку і скріплюється печаткою.
4.2. У постанові державного виконавця зазначаються назва
виконавчого документа, на підставі якого здійснюється примусове
виконання рішення, дата його видачі та номер, назва органу, який
видав виконавчий документ, резолютивна частина рішення, прізвище,
ім'я та по батькові боржника, його місце проживання або/та роботи,
підстави для здійснення приводу боржника через органи внутрішніх
справ, адреса органу державної виконавчої служби та час, на який
необхідно здійснити привід боржника.
4.3. Постанова державного виконавця про привід боржника через
органи внутрішніх справ завчасно, але не пізніше ніж за 3 дні до
запланованого заходу надсилається до органу внутрішніх справ за
місцем фактичного проживання боржника.
4.4. Начальник органу внутрішніх справ розглядає постанову
державного виконавця і дає доручення про направлення необхідної
кількості працівників внутрішніх справ для здійснення приводу
боржника до органу державної виконавчої служби.
4.5. Привід боржника працівниками органів внутрішніх справ
здійснюється в порядку, установленому законодавством.
4.6. У разі неможливості здійснити привід боржника до органу
державної виконавчої служби, начальник органу внутрішніх справ
негайно направляє до відповідного органу державної виконавчої
служби рапорт про причини неможливості здійснення приводу
боржника.
4.7. У разі здійснення приводу боржника, який перебував за
межами міста, району в області або області, орган внутрішніх
справ, який здійснив привід боржника до органу державної
виконавчої служби, складає кошторис на транспортні витрати та
подає його до органу державної виконавчої служби, який ініціював
привід. Орган державної виконавчої служби компенсує транспортні
витрати органу внутрішніх справ за рахунок коштів виконавчого
провадження з подальшим віднесенням їх до витрат на проведення
виконавчих дій.
4.8. За час зберігання транспортного засобу боржника на
спеціальних майданчиках чи стоянках посадова особа
Державтоінспекції складає кошторис витрат і подає його до органу
державної виконавчої служби, який ініціював затримання
транспортного засобу. Орган державної виконавчої служби компенсує
Державтоінспекції витрати на зберігання транспортного засобу
боржника за рахунок коштів виконавчого провадження з подальшим
віднесенням їх до витрат на проведення виконавчих дій".
3. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
м. Києві та Київській області, УМВС України в областях,
м. Севастополі та на транспорті, начальникові Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції забезпечити вивчення і виконання вимог наказу
працівниками відповідних органів і підрозділів.
4. Департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України (Захарченко С.В.) подати цей наказ на державну
реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.1992
N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами і
доповненнями).
5. Контроль за виконанням наказу покласти: у Міністерстві
внутрішніх справ України - на заступника Міністра Присяжнюка А.Й.,
у Міністерстві юстиції України - на заступника Міністра
Шупеню М.М.
Міністр внутрішніх
справ України М.В.Білоконь
Міністр юстиції
України О.В.Лавринович


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 05.07.2004 N 747/60/5 Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 N 607/56/5

Завантажити Наказ МВС України від 05.07.2004 N 747/60/5 " Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 N 607/56/5"

Завантажити Наказ МВС України від 05.07.2004 N 747/60/5 " Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 N 607/56/5" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!