МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.12.2016  № 356


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції  України
23 лютого 2017 р.
за № 252/30120

Про затвердження Порядку виконання закордонною дипломатичною установою України прийнятих на себе зобов’язань, пов’язаних з достроковим припиненням дії договору оренди житла достроково відкликаного з ініціативи Міністерства закордонних справ України працівника

Відповідно до пункту 15 Порядку формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 882, та Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 31 травня 2012 року № 147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2012 року за № 1016/21328, та з метою регламентації випадків розірвання договорів оренди житла, укладених працівниками дипломатичної служби, направленими у довготермінове відрядження, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виконання закордонною дипломатичною установою України прийнятих на себе зобов’язань, пов’язаних з достроковим припиненням дії договору оренди житла достроково відкликаного з ініціативи Міністерства закордонних справ України працівника, що додається.

2. Департаменту розвитку та забезпечення дипломатичної служби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню генерального секретаріату довести цей наказ до відома заступника Міністра закордонних справ України - керівника апарату, заступника Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, заступника Міністра закордонних справ України, керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних справ України, представництв Міністерства закордонних справ України на території України та закордонних дипломатичних установ України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра закордонних справ України – керівника апарату.

Т.в.о. Міністра

В.В. Пристайко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апаратуЄ. КапінусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
08.12.2016  № 356


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2017 р.
за № 252/30120

ПОРЯДОК
виконання закордонною дипломатичною установою України прийнятих на себе зобов’язань, пов’язаних з достроковим припиненням дії договору оренди житла достроково відкликаного з ініціативи Міністерства закордонних справ України працівника

1. Цей Порядок визначає організаційні засади прийняття закордонною дипломатичною установою України (далі – ЗДУ) зобов’язань, пов’язаних з розірванням договору оренди житла, укладеного між працівником та власником житла, у разі дострокового відкликання працівника ЗДУ із довготермінового відрядження за ініціативою МЗС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 882 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження» (далі – пілотний проект).

2. Направлення у довготермінове відрядження працівників дипломатичної служби України та їх відкликання з такого відрядження здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

З метою недопущення виникнення додаткових зобов’язань, пов’язаних з достроковим припиненням дії договору оренди житла, працівник ЗДУ зобов’язаний у стислі строки повідомити орендодавця про припинення дії укладеного ним договору оренди житла з урахуванням дати своєї ротації, визначеної МЗС.

3. Договір оренди житла, укладений між працівником ЗДУ та власником житла, може бути розірвано у випадках:

відкликання працівника у зв’язку із службовою необхідністю;

дострокового відкликання працівника із довготермінового відрядження за станом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою медичного закладу;

проведення евакуації працівників ЗДУ та членів їх сімей з території держави, де виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її виникнення, відповідно до чинного законодавства України;

відкликання працівника у зв’язку з проведенням реорганізації та скорочення штатної чисельності працівників ЗДУ відповідно до чинного законодавства України;

відкликання у зв’язку з отриманням від компетентних органів країни перебування повідомлення про неприйнятність подальшого перебування на території цієї держави працівника ЗДУ, зокрема, у разі оголошення його persona non grata відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року;

переведення працівника до іншої ЗДУ у зв’язку із службовою необхідністю.

4. ЗДУ приймає на себе зобов’язання, пов’язані з достроковим припиненням дії договору оренди житла, укладеного працівником, шляхом укладання додаткового договору оренди з орендодавцем з дня дострокового відкликання працівника ЗДУ та приймає на себе зобов’язання щодо оплати вартості оренди житла, комунальних послуг, пов’язаних з орендою житла працівника, та депозиту протягом терміну, передбаченого умовами договору оренди щодо дострокового його припинення, у межах або не більше суми коштів для оренди житла, обчисленої для такого працівника.

З метою забезпечення економії бюджетних коштів ЗДУ порушує питання щодо можливості та доцільності включення в додатковий договір оренди умов щодо надання орендодавцем права на проживання в орендованому житлі іншого працівника ЗДУ до закінчення дії терміну такого договору оренди.

ЗДУ надсилає орендодавцеві листа, яким підтверджує причини розірвання договору оренди житла та гарантує виконання ЗДУ зобов’язань, покладених на працівника відповідно до умов договору оренди, шляхом укладення додаткового договору оренди житла між ЗДУ та власником житла.

5. Відшкодування коштів достроково відкликаному працівнику, пов’язане із достроковим припиненням дії договору оренди, укладеного ним у рамках пілотного проекту, відбувається на підставі поданої заяви на ім’я керівника ЗДУ з долученням підтвердних документів та у разі згоди орендодавця зарахувати в рахунок орендної плати власні кошти працівника, сплачені ним як депозит відповідно до умов оренди.

Відшкодування працівнику коштів на оренду житла та оплату комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла, здійснюється за термін, визначений орендодавцем, але не більше ніж термін, передбачений договором, та в межах коштів, визначених договором оренди, але не більше суми коштів на оренду житла, обчисленої для такого працівника.

Також підлягає відшкодуванню депозит у сумі, що не перевищує передбачений працівнику обсяг коштів для оренди житла на два місяці, у разі якщо орендодавець не погоджується зарахувати такий депозит у рахунок орендної плати або повернути його орендарю через дострокове припинення оренди, що визначено умовами договору.

У разі якщо за працівником ЗДУ, якого достроково відкликають, є заборгованість за кошти, отримані під звіт для оплати вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла на два місяці, та/або депозиту, залишок підзвітних коштів в обов’язковому порядку повертається працівником у повному обсязі в касу або на поточний банківський рахунок ЗДУ до завершення його довготермінового відрядження.

6. Обсяг видатків ЗДУ, спрямованих на забезпечення договірних зобов’язань працівника, у разі дострокового припинення договору оренди житла, укладеного працівником, не може перевищувати суму коштів, еквівалентну розміру компенсаційних виплат для оплати вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з орендою житла працівника, за три місяці.

7. У разі прийняття ЗДУ на себе договірних зобов’язань, пов’язаних з достроковим припиненням дії договору оренди житла, укладеного працівником на суму, що є більшою, ніж еквівалент розміру компенсаційних виплат для оплати вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з орендою житла працівника, за два місяці, зобов’язання приймаються з дозволу МЗС.

8. Керівник ЗДУ у випадку розірвання договору оренди житла на підставах, визначених пунктом 3 цього Порядку, може встановити термін, протягом якого укладається новий договір оренди житла між ЗДУ та власником житла на раніше визначених умовах.

Директор Департаменту
розвитку та забезпечення
дипломатичної службиЮ.П. Обеда


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 08.12.2016 № 356 Про затвердження Порядку виконання закордонною дипломатичною установою України прийнятих на себе зобов’язань, пов’язаних з достроковим припиненням дії договору оренди житла достроково відкликаного з ініціативи Міністерства закордонних справ України працівника

Завантажити НАКАЗ від 08.12.2016 № 356 "Про затвердження Порядку виконання закордонною дипломатичною установою України прийнятих на себе зобов’язань, пов’язаних з достроковим припиненням дії договору оренди житла достроково відкликаного з ініціативи Міністерства закордонних справ України працівника"


Завантажити НАКАЗ від 08.12.2016 № 356 "Про затвердження Порядку виконання закордонною дипломатичною установою України прийнятих на себе зобов’язань, пов’язаних з достроковим припиненням дії договору оренди житла достроково відкликаного з ініціативи Міністерства закордонних справ України працівника" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!