МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2013  № 20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2013 р.
за № 1148/23680

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства молоді та спорту № 3391 від 03.07.2019}

Про затвердження Положення про проведення Спартакіади серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
молоді та спорту
№ 2362 від 13.06.2016}

На виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 434 "Про підготовку та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення Спартакіади серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що додається.

2. Департаменту фізичного виховання та масового спорту Державної служби молоді та спорту України (Уманець Н.Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Р.С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Голова Профспілки
працівників державних установ України


С.О. Рибак


Т. Нікітіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
18.06.2013  № 20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2013 р.
за № 1148/23680

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Спартакіади серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

І. Мета та завдання

1. Спартакіада серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (далі - Спартакіада) проводиться з метою зміцнення здоров'я державних службовців.

2. Основними завданнями Спартакіади є впровадження фізичної культури у повсякденне життя державних службовців, активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, популяризація фізичної культури, її широке використання у загартуванні, оздоровленні, профілактиці захворювань, пропаганді здорового способу життя.

ІІ. Керівництво проведенням Спартакіади

1. Загальне керівництво з підготовки та проведення Спартакіади здійснює Організаційний комітет, склад якого затверджує Міністерство молоді та спорту України.

2. Безпосереднє проведення Спартакіади покладається на Головну суддівську колегію, склад якої затверджує Міністерство молоді та спорту України.

3. Організаційний комітет щороку визначає кількість видів спорту в програмі Спартакіади, строки проведення фінальних змагань та склад суддівських колегій з видів спорту.

ІІІ. Програма та умови проведення Спартакіади

1. Спартакіада проводиться щороку протягом квітня-листопада в ІІ етапи:

І етап - масові змагання у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади (квітень-листопад), що проводяться згідно з положеннями, які затверджуються організаціями, що їх проводять;

ІІ етап - фінальні змагання, що проводяться у місті Києві протягом квітня-листопада за результатами І етапу.

2. Всі види змагань проводяться згідно з чинними правилами спортивних змагань з видів спорту.

ІV. Учасники Спартакіади

1. До участі у Спартакіаді допускаються збірні команди міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

2. Команди виступають в єдиній спортивній формі.

3. До складу команд включаються тільки працівники зазначених органів виконавчої влади (згідно із заявками), які надають (перед кожним змаганням) мандатній комісії та суддівській колегії службові посвідчення.

4. У разі відсутності посвідчень учасники змагань надають засвідчені копії виписок з трудових книжок, оформлені у встановленому законодавством порядку. У командах з видів спорту не можуть брати участь спортсмени, студенти, учні вищих навчальних закладів стаціонарної форми навчання та працівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

V. Визначення переможців Спартакіади

1. Команди поділяються на три групи: "А" (команди силових структур, до яких належать центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковуються Збройні Сили України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні та інші спеціальні служби), "В" (команди міністерств) і "С" (команди інших центральних органів виконавчої влади). Переможці визначаються в особистому та командному заліках з видів спорту згідно з правилами змагань з виду спорту, а також загальнокомандному заліку в кожній групі.

2. Загальнокомандне місце за підсумками Спартакіади визначається за найменшою сумою очок, які набрали команди груп "А", "В" і "С" з видів спорту. Команді, яка посіла І місце в ігрових видах спорту, нараховується 1 очко, за ІІ місце - 2, за ІІІ місце - 3 тощо. Команді, яка посіла І місце в інших видах спорту, нараховуються 2 очки, за ІІ місце - 3, за ІІІ місце - 4 тощо.

За рівності суми очок у двох або декількох команд перевага надається команді, яка має більше І, ІІ, ІІІ місць тощо.

3. У разі неучасті команди міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади в одному з видів спорту програми Спартакіади команді зараховуються штрафні очки (кількість команд групи, які брали участь у змаганнях Спартакіади, плюс одне очко).

{Розділ V в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2362 від 13.06.2016}

VІ. Нагородження

1. Учасники, які посіли І-ІІІ місця в особистому заліку, нагороджуються медалями, дипломами і пам’ятними призами Міністерства молоді та спорту України.

2. Команди, які посіли І-ІІІ місця в окремих видах програми Спартакіади та загальнокомандному заліку, нагороджуються кубками та дипломами Міністерства молоді та спорту України.

VІІ. Фінансові витрати

1. Витрати, пов’язані з організацією та проведенням І етапу Спартакіади, здійснюються міністерствами, центральними органами виконавчої влади, які проводять змагання, за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.

2. Витрати, пов’язані з організацією та проведенням ІІ етапу Спартакіади, а саме: оренда спортивних споруд, спортивного інвентарю та обладнання, придбання малоцінного спортивного інвентарю, харчування суддів, нагородження переможців змагань, медичне забезпечення, автотранспортні послуги, придбання канцтоварів, поліграфічні послуги, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених Міністерству молоді та спорту України, позабюджетних коштів та коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VІІІ. Порядок і строки подання заявок

1. Попередні заявки на участь у Спартакіаді серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (додаток 1) подаються до Міністерства молоді та спорту України за 15 робочих днів до початку змагань.

2. Поіменна заявка на участь у Спартакіаді серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (додаток 2) за підписом керівника міністерства (центрального органу виконавчої влади) подається за 7 робочих днів до початку змагань з виду спорту.

ІХ. Підготовка спортивних споруд

1. Підготовка спортивних споруд здійснюється відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025.

2. Підготовка та підтримання у належному технічному стані спортивних споруд покладаються на їх власників.

Х. Оскарження результатів змагань

1. Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди після закінчення змагання усним попередженням судді, який обслуговував змагання, та не пізніше ніж за 30 хвилин після закінчення змагання в письмовій формі до суддівської колегії змагань з цього виду спорту.

2. Оскарження негайно розглядається головним суддею змагань або головною суддівською колегією Спартакіади.

Директор департаменту
фізичного виховання
та масового спорту
Держмолодьспорту
Н.Д. Уманець
Додаток 1
до Положення про проведення
Спартакіади серед працівників
міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади
(пункт 1 розділу VIII)

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
на участь у Спартакіаді серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

від _________________________________________________________
(найменування міністерства, центрального органу виконавчої влади)

№ з/п

Вид спорту

Кількість учасників

усього

з них

чоловіків

жінок

1

2

Усього:
Керівник ___________________

М.П.

___________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 2
до Положення про проведення
Спартакіади серед працівників
міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади
(пункт 2 розділу VIII)

ПОІМЕННА ЗАЯВКА
на участь у Спартакіаді серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

від __________________________________________________________
(найменування міністерства, центрального органу виконавчої влади)

з ____________________________________________________________
(назва виду спорту)

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові (повністю)

Дата народження

Стать

Посада

Допуск лікаря (дата, підпис, печатка)

1


2


Керівник ___________________

М.П.

___________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Лікар ______________________

М.П.

___________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 18.06.2013 № 20 Про затвердження Положення про проведення Спартакіади серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 18.06.2013 № 20 "Про затвердження Положення про проведення Спартакіади серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади"

Завантажити НАКАЗ від 18.06.2013 № 20 "Про затвердження Положення про проведення Спартакіади серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!