ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ 
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Л И С Т
13.04.2011
Головам апеляційних судів
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва
та Севастополя

Доводимо до Вашого відома інформацію, отриману уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини Н.І.Карпачовою під час
проведення моніторингу щодо стану дотримання прав ув'язнених у
Київському слідчому ізоляторі.
Під час проведення моніторингу були виявлені випадки
порушення місцевими та апеляційними судами м. Києва та Київської
області норм статей 5, 6 Конвенції Ради Європи "Про захист прав
людини і основоположних свобод" ( 995_004 ) щодо права людини на
свободу і особисту недоторканість та на справедливий і публічний
розгляд його справи упродовж розумного строку.
Нагадуємо, що відповідно до ст. 9 Конституції України
( 254к/96-ВР ) чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного
законодавства України. Крім того, згідно ч. 2 ст. 7 Закону України
"Про судоустрій та статус суддів" ( 2453-17 ) суди першої,
апеляційної, касаційної інстанції і Верховний Суд України діють
для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у
розумні строки, визначені законом. При цьому невжиття суддею
заходів щодо їх розгляду протягом встановленого законом строку
відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 83 Закону України "Про судоустрій та
статус суддів" ( 2453-17 ) є підставою для притягнення судді до
дисциплінарної відповідальності.
У зв'язку з вищевикладеним, керуючись положеннями ст. 32
Закону України "Про судоустрій та статус суддів" ( 2453-17 ),
необхідно: - вивчити виявлені під час проведення моніторингу
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини випадки
порушення судами розумних строків розгляду кримінальних справ; - проаналізувати судову практику на предмет дотримання судами
розумних строків при розгляді кримінальних справ, що перебувають у
провадженні місцевих та апеляційних судів; - надати необхідну методичну допомогу місцевим судам та
суддям апеляційних судів з приводу неухильного дотримання вимог
діючого законодавства щодо своєчасного розгляду кримінальних
справ; - підвищити контроль за своєчасним розглядом кримінальних
справ, які перебувають у провадженні суду.
Про вжиті заходи та результати проведеної перевірки просимо
повідомити Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних
і кримінальних справ до 10 липня 2011 року.
Заступник Голови суду С.М.Міщенко

Скачать ЛИСТ 13.04.2011 Головам апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити ЛИСТ 13.04.2011 "Головам апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя"

Завантажити ЛИСТ 13.04.2011 "Головам апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!