МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2020  № 220


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2020 р.
за № 328/34611

Про внесення змін до Положення  про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України

Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 12 листопада 2019 року № 285-IX «Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України» з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до актів законодавства  НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 листопада 2018 року № 971, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2018 року за № 1468/32920, такі зміни:

1) розділ І після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

«6. У складі органу охорони державного кордону функціонують оперативно-розшукові підрозділи.

Оперативно-розшукові підрозділи органів охорони державного кордону здійснюють оперативно-розшукову діяльність відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність.»

У зв’язку з цим пункти 6-11 вважати відповідно пунктами 7-12.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Міністр
внутрішніх справ України


А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної 
прикордонної служби України
полковник

Перший заступник Голови Служби безпеки України

Міністр оборони України

Голова Національної поліції України

С. Дейнеко

Д. Нескоромний

А. Загороднюк

І. Клименко


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 03.03.2020 № 220 Про внесення змін до Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України

Завантажити Наказ МВС України від 03.03.2020 № 220 "Про внесення змін до Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України"

Завантажити Наказ МВС України від 03.03.2020 № 220 "Про внесення змін до Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!