ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 34059/06,
подана Валерієм Миколайовичем Литвиненком проти України

Автентичний переклад

12 січня 2017 року Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ерік Мьосе (<…>), Голова,
Йонко Грозєв (<…>),
Мартінш Мітс (<…>), судді,
та Карен Рід (<…>), Секретар секції,

беручи до уваги заяву, подану у дату, зазначену в таблиці у додатку,
з огляду на декларацію щодо вилучення Судом заяви з реєстру справ, подану Урядом держави-відповідача,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Відомості щодо заявника наведено в таблиці у додатку.

Про скарги заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції на надмірну тривалість досудового тримання під вартою було повідомлено Уряд України (далі - Уряд). Уряд також було повідомлено про скарги щодо тих самих фактів, але за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд повідомив Суд про односторонню декларацію з метою врегулювання питань, які порушувались цими скаргами. Урядом також було запропоновано Суду вилучити заяву з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції.

Уряд визнав надмірну тривалість досудового тримання під вартою. Крім того, Уряд визнав порушення органами влади прав заявника, які гарантовані іншими положеннями Конвенції. Уряд запропонував виплатити заявнику суму, наведену в таблиці у додатку, та закликав Суд вилучити заяву з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції. Цю суму буде конвертовано в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та виплачено протягом трьох місяців з дати отримання повідомлення про ухвалення Судом рішення. У випадку несплати цієї суми упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку.

Виплата зазначеної суми становитиме остаточне вирішення справи.

Суд не отримав відповіді від заявника про прийняття умов односторонньої декларації.

Суд зазначає, що підпункт «с» пункту 1 статті 37 Конвенції дозволяє йому вилучити заяву з реєстру справ, якщо:

«на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший розгляд заяви не є виправданим».

Таким чином, Суд може вилучити заяву відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі односторонньої декларації Уряду держави-відповідача, навіть якщо заявники бажають продовження розгляду їхніх справ (див. принципи, що випливають з практики Суду, зокрема рішення у справі «Тахсін-Аджар проти Туреччини» (Tahsin Acar v. Turkey) [ВП], заява № 26307/95, пп. 75-77, ЄСПЛ 2003-VI).

Суд встановив чітку та вичерпну практику з приводу скарг щодо надмірної тривалості досудового тримання під вартою (див., наприклад, рішення у справі «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, від 10 лютого 2011 року).

З огляду на характер визнань, які містяться в декларації Уряду, а також запропоновану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у подібних справах, Суд вважає, що подальший розгляд цієї заяви є невиправданим (підпункт «с» пункту 1 статті 37 Конвенції).

У світлі вищевикладених міркувань Суд переконаний, що повага до прав людини, визначених у Конвенції та протоколах до неї, не вимагає продовження розгляду заяви (пункт 1 статті 37 in fine).

Насамкінець Суд наголошує, що якщо Уряд не дотримається умов односторонньої декларації, заяву може бути поновлено у реєстрі справ відповідно до пункту 2 статті 37 Конвенції (ухвала щодо прийнятності у справі «Йосіповіч проти Сербії» (Josipovic v. Serbia), заява № 18369/07, від 4 березня 2008 року).

Враховуючи викладене, заяву слід вилучити з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Бере до уваги умови декларації Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення дотримання зазначених уній зобов’язань.

Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 02 лютого 2017 року.

Секретар

Карен РІД

Голова

Ерік МЬОСЕДодаток

ЗАЯВА
зі скаргами заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції (надмірна тривалість досудового тримання під вартою)

№ заяви,
дата подання

П. 1. Б. заявника,
дата народження

Інші скарги відповідно до усталеної практики

Дата отримання декларації Уряду

Дата отримання декларації заявника

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат
(в євро)-1

1

34059/06
03/08/2006

Валерій Миколайович
ЛИТВИНЕНКО
21/01/1947

пункт 1 статті 6 Конвенції - надмірна тривалість кримінального провадження

13/09/2016

08/11/2016

3 330

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявника.


Заява № 34059/06, подана Валерієм Миколайовичем Литвиненком проти України
Рішення; Європейський суд з прав людини від 12.01.2017
Прийняття від 12.01.2017
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/974_b74
Законодавство України
станом на 30.05.2023
поточна редакціяПублікації документа

Скачать Заява № 34059/06, подана Валерієм Миколайовичем Литвиненком проти України

Завантажити Заява № 34059/06, подана Валерієм Миколайовичем Литвиненком проти України

Завантажити Заява № 34059/06, подана Валерієм Миколайовичем Литвиненком проти України не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!