ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
08 жовтня 2019 року № 792


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2019 р.
за № 1100/34071

ІСТОТНІ УМОВИ
договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу

1. Підстави для укладення договору:

дата і номер рішення Ради з державної підтримки кінематографії про надання державної підтримки кінематографії у формі, передбаченій пунктом 3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі - Закон);

документи, визначені частиною третьою статті 8 Закону, подані суб’єктом кінематографії для укладення договору про надання державної підтримки кінематографії;

підтвердження суб’єктом кінематографії наявності в нього коштів, потрібних для фінансування виробництва національного фільму (далі - фільм), в обсязі не менше ніж 50 % загальної кошторисної вартості виробництва (створення) фільму.

2. Об’єкт договору - фільм:

1) назва, вид, жанр, хронометраж, кількість серій, автори фільму (автор сценарію, режисер-постановник), мова фільму (мовна частина звукового ряду, мова реплік);

2) вимоги до якості фільму:

технічні вимоги (звук, колір, формат кадру тощо);

вимоги до комплекту вихідних матеріалів (параметри відеоносія, відеозображення, вимоги до звуку, майстер-файлу) та комплекту довідково-інформаційних матеріалів фільму (вимоги до музичної довідки, монтажного аркуша, у тому числі монтажного аркуша англомовних субтитрів з тайм-кодами, трітменту або сценарію фільму, анотації на фільм із зазначенням місць зйомок, відомостей (біографій) про авторів фільму, інших матеріалів, що стосуються зйомок фільму, які суб’єкт кінематографії бажає передати на зберігання);

вимоги щодо відповідності фільму сценарію (переробленому сценарію зі збереженням основної сюжетної лінії), на основі якого він буде вироблятися (створюватися);

вимоги щодо відповідності нормам Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво та умовам двосторонніх угод про спільне виробництво фільмів (за наявності).

3. Мета надання державної підтримки кінематографії - виробництво (створення) фільму.

4. Обсяг коштів, які надаються на умовах державної підтримки кінематографії, відсоток кошторисної вартості виробництва фільму (до 50 % включно загальної кошторисної вартості виробництва фільму).

5. Проведення розрахунків:

бюджетна програма, за якою здійснюється виплата коштів на умовах державної підтримки кінематографії;

підстави для здійснення виплат із державного бюджету;

обсяг коштів, що виділяються впродовж бюджетного періоду для фінансування придбання товарів, робіт, послуг для виробництва (створення) фільму на підставі рішення Ради з державної підтримки кінематографії, прийнятого відповідно до частини третьої статті 7 Закону;

валюта договору - гривня;

перерахування коштів (попередня оплата, остаточний розрахунок);

погашення заборгованості перед суб’єктом кінематографії (у разі виникнення) згідно з частиною другою статті 10 Закону.

6. Передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на фільм, створений за державної підтримки, з урахуванням частини другої статті 13 Закону.

7. Обов’язки суб’єкта кінематографії щодо:

використання коштів, що надаються на умовах державної підтримки кінематографії, за цільовим призначенням;

розміщення в початкових титрах фільму інформації про те, що фільм знято за державної підтримки, хронометражем не менше ніж чотири секунди;

публічного сповіщення фільму на одному із загальнонаціональних українських телевізійних каналів або показу фільму в кінотеатрах;

недопущення передання будь-кому майнових прав на використання фільму в будь-який спосіб на території держави-агресора.

8. Строк дії договору, який визначається строком виробництва (створення) фільму та строком виконання сторонами інших зобов’язань, що виникли на основі договору.

9. Додатки до договору:

комплект вихідних матеріалів та комплект довідково-інформаційних матеріалів фільму;

орієнтовний кошторис витрат на виробництво фільму;

виробничо-економічні показники на виробництво фільму.

Генеральний директор
директорату мистецтв


П. Білаш


Публікації документа

Скачать договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу

Завантажити договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!