(Неофіційний переклад)

26 червня 2020 року


Й.В. Сергію Марченко
Міністру
Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, 12/2,
м. Київ, 01008, Україна

Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112
(Другий проект розвитку міської інфраструктури)
Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики

Ваша Високоповажносте!

Ми посилаємося на Угоду про позику Фонду чистих технологій (ФЧТ) від 26 травня 2014 року між Україною ("Позичальник") та Міжнародним банком реконструкції та розвитку ("Банк"), який діє в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій щодо вищевказаного Проекту.

Також посилаємося на лист від 12 червня 2020 року від пана Заступника Міністра (з питань європейської інтеграції), з проханням: (і) частково скасувати виділення узгодженої суми Позики ФЧТ згідно з Розділом 7.01 Загальних умов надання позик; (іі) подовжити дату закриття Проекту; та (ііі) перерозподілити надходження Позики ФЧТ серед вибраних категорій вибірки коштів Позики ФЧТ.

Я радий повідомити вам, що Банк задовольнив це прохання та пропонуємо внести зміни до Угоди про позику ФЧТ стосовно таких положень:

(a) відповідно до Розділу 7.01 Загальних умов, станом на 12 червня 2020 року, Банк скасував суму розміром п'ятсот двадцять вісім тисяч триста тридцять чотири дол. США та сімдесят три цента (528334,73 дол. США) з рахунку Позики;

(b) таблицю в пункті 2 Розділу IV.A Додаткової статті 2 Угоди про Позику ФЧТ повністю виключено та замінено таблицею, наведеною у додатку до цього листа про доповнення; та

(c) Розділ IV.B.2 Додаткової статті 2 Угоди про Позику ФЧТ змінено на наступне:

«2. Дата закриття є 31 жовтня 2022 року.»

За винятком інших змін, окремо зазначених у цьому листі, всі інші положення Угоди про позику залишаються в силі та є чинними.

Будь ласка, підтвердьте згоду Позичальника на зміни, вказані вище, скріпивши підписом і датувавши викладене нижче підтвердження, і повертаючи нам один примірник цього листа про внесення змін з усіма підписами. Один примірник листа з усіма підписами має залишитися в Позичальника. Після отримання Банком копії цього листа про внесення змін, у належний спосіб скріпленого підписом уповноваженого представника Позичальника, цей лист про внесення змін набере чинності на дату скріплення Позичальником цього листа підписом.

Зі щирою повагою,
від імені
МІЖНАРОДНОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
(який діє в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій)


/підпис/

Александр Кремер
В.о. директора Світового банку
у справах Білорусі, Молдови та України
регіон Європи та Центральної Азії

ПОГОДЖЕНО:

УКРАЇНА

Уповноважений представник: _______________________

П.І.Б.: ____________________________________________

Посада: ___________________________________________

Дата: _____________________________________________


Додаток 1

Категорія

Сума виділених коштів Позики
(дол. США)

Відсоток витрат, які підлягають фінансуванню (із урахуванням Податків)

(1) Товари, роботи, послуги (окрім послуг консультантів) і послуги консультантів в рамках Частини I Проекту, яку мають виконувати такі підприємства:(a)КП «Донецькміськво доканал» (вилучено)

0.00


(b) КП «Харківводоканал»

15 826 675

18,50%

(c) КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» (м. Харків)

8 486 440,91

16,93%

(d) ПАТ АК «Київво до канал»

2 103 000

18.50%

(e) ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

8 344 789.20

17.80%

(f) КП «Тернопільводоканал»

6 887 024,00

17,85%

(g) КП «Житомирводоканал»

7 529 217.00

17.38%

(h) КП «Вінницяоблводоканал»

69 519,16

0,43%

(2) Комісія за управління коштами

225 000

Сума, яка підлягає сплаті відповідно до Розділу 2.04 цієї Угоди згідно з Розділом 4.01 (a)

Скасовано станом на 12 червня 2020 року

528 334,73


УСЬОГО

50 000 000Скачать Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112(Другий проект розвитку міської інфраструктури)Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики

Завантажити Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112(Другий проект розвитку міської інфраструктури)Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики

Завантажити Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112(Другий проект розвитку міської інфраструктури)Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!