ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Дембо та інші проти України»
(Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ
11 березня 2021 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Дембо та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Івана Джеліч (<...>), Голова,
Ганна Юдківська (<...>),
Арнфінн Бордсен (<...>), судді,
та Лів Тігерштедт (<...>), в.о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 18 лютого 2021 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені в таблиці у додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені в таблиці у додатку.

4. Заявники скаржилися на своє покарання у виді довічного позбавлення волі без перспективи звільнення.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, насамперед, на своє покарання у виді довічного позбавлення волі без перспективи звільнення. Вони посилалися, прямо або по суті, на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:

Стаття 3

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.».

7. Суд повторює, що Конвенція не забороняє застосування покарання у виді довічного позбавлення волі до осіб, яких було визнано винними у вчиненні особливо тяжких злочинів, наприклад, умисному вбивстві. Однак для того, щоб таке покарання відповідало вимогам статті 3 Конвенції, воно має бути de jure та de facto скоротним, що означає як наявність у засудженого перспективи звільнення, так і можливість перегляду. Основа такого перегляду повинна охоплювати оцінку наявності законних підстав пенологічного характеру для подальшого тримання засудженого під вартою. До цих підстав належить покарання, стримування, захист суспільства та реабілітація. Співвідношення між ними необов’язково є сталим і може змінюватися упродовж відбування покарання, тому підстави, які спочатку виправдовували тримання під вартою, можуть не виправдовувати його після тривалого строку відбування покарання. Наголошується на важливості реабілітації, оскільки саме в цьому наразі полягає акцент у політиці країн Європи щодо обрання покарань, як це відображено у практиці Договірних держав, відповідних стандартах, прийнятих Радою Європи, та відповідних міжнародних документах (див. рішення у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» [ВП] (Vinter and Others v. the United Kingdom) [GC], № 66069/09 та 2 інші заяви, пункти 59-81, ЄСПЛ 2013 (витяг)).

8. У керівній справі «Петухов проти України (№ 2)» (Petukhov v. Ukraine (no. 2), заява № 41216/13, від 12 березня 2019 року, Суд уже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі надані матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. Отже, вони є прийнятними та свідчать про порушення статті 3 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

10. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

11. З огляду на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, згадане рішення у справі «Петухов проти України (№ 2)» (Petukhov v. Ukraine (no. 2)), пункт 201) Суд вважає, що встановлення порушення само по собі становить справедливу сатисфакцію.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує заяви прийнятними.

3. Постановляє, що вони свідчать про порушення статті 3 Конвенції.

4. Постановляє, що встановлення порушення само по собі становить справедливу сатисфакцію.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 березня 2021 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

В.о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Івана ДЖЕЛІЧДодаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за статтею 3 Конвенції
(покарання у виді довічного позбавлення волі без перспективи звільнення)

№ заяви,
дата подання

П.І.Б. заявника,
дата народження

П.І.Б. представника та місцезнаходження

Назва суду,
дата покарання у виді
довічного позбавлення волі

Рішення суду
про залишення вироку без змін

1

2778/18
04.01.2018

Андрій Адольфович
ДЕМБО
1963

Київський міський суд
27.12.1999

Інформація недоступна

2

8520/18
23.04.2018

Денис Юрійович
МЕЛЬНИКОВ
1981

Апеляційний суд
Харківської області
16.08.2011

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
17.04.2012

3

20076/18
12.04.2018

Євген Володимирович ТАЛЬЯНОВ
1979

Військовий апеляційний суд Західного регіону
24.04.2002

Верховний Суд України
09.07.2002

4

20083/18
17.04.2018

Вадим Леонідович НЕЧИПУРЕНКО
1977

Заєць
Сергій Анатолійович
м. Ірпінь

Апеляційний суд Кіровоградської області
26.01.2006

Верховний Суд України
07.12.2006

5

22291/18
27.04.2018

Євген Олександрович
БАГНЮК
1975

Заєць
Сергій Анатолійович
м. Ірпінь

Апеляційний суд Чернігівської області
24.07.2006

Верховний Суд України
20.02.2007

6

23034/18
07.05.2018

Олександр Олексійович ВАСИЛЮК
1967

Кіровоградський обласний суд
14.04.1998

Верховний Суд України
09.07.1998

7

23511/18
02.08.2018

Юрій Михайлович
КОНОВАЛОВ
1981

Апеляційний суд Дніпропетровської області
19.07.2005

Верховний Суд України
18.10.2005

8

24170/18
11.05.2018

Іван Петрович
ДЗЯДЧЕНКО
1974

Заєць
Сергій Анатолійович
м. Ірпінь

Апеляційний суд Чернігівської області
24.07.2006

Верховний Суд України
20.02.2007

9

24461/18
11.05.2018

Сергій Костянтинович ТИТАРЕНКО
1983

Заєць
Сергій Анатолійович
м. Ірпінь

Апеляційний суд
Харківської області
31.03.2009

Верховний Суд України
08.02.2011

10

25350/18
27.04.2018

Володимир Володимирович
МІНЬКО
1965

Заєць
Сергій Анатолійович
м. Ірпінь

Чернігівський обласний суд
19.03.1999

Верховний Суд України
08.06.1999

11

28059/18
25.05.2018

Степан Степанович
ЛИТВИН
1975

Верховний суд
Автономної Республіки Крим
06.10.2000

Верховний Суд України
11.01.2001

12

28163/18
05.06.2018

Станіслав Валерійович
ШТАНЬКО
1972

Апеляційний суд
Дніпропетровської області
31.08.2007

Верховний Суд України
22.01.2008

13

28240/18
26.05.2018

Михайло Васильович
ГРЕЧУХ
1982

Заєць
Сергій Анатолійович
м. Ірпінь

Апеляційний суд
Івано-Франківської області,
02.03.2005

Верховний Суд України
14.06.2005

14

32752/18
04.07.2018

Олександр Петрович
КОВАЛЕНКО
1981

Вінницький обласний суд
18.11.2002

Верховний Суд України
20.02.2003

15

33648/18
07.07.2018

Віталій Вікторович
ТКАЧЕНКО
1979

Апеляційний суд
Сумської області
25.11.2002

Верховний Суд України
04.03.2003

16

38043/18
02.08.2018

Максим Олександрович
ІВАНЕНКО
1978

Апеляційний суд
Сумської області
16.05.2003

Верховний Суд України
09.09.2003

17

39775/18
10.08.2018

Олександр Олександрович
БОРОТЬБЕНКО
1977

Апеляційний суд м. Києва
06.06.2002

Верховний Суд України
28.11.2002

18

40845/18
19.07.2018

Віктор Миколайович
ПОНОМАРЬОВ
1972

Апеляційний суд
Сумської області
14.06.2007

Верховний Суд України
16.10.2007

19

41730/18
03.07.2018

Іван Іванович
КАРПЕНКО
1973

Апеляційний суд
Черкаської області,
24.03.2004

Верховний Суд України
12.10.2004

20

45303/18
12.09.2018

Олександр Володимирович
ДІГТЯР
1979

Апеляційний суд
Сумської області
22.04.2002

Верховний Суд України
30.07.2002

21

45778/18
14.02.2019

Віктор Петрович
СІНОГАЧ
1966

Зарічний районний суд м. Суми
08.12.2014

Апеляційний суд Сумської області
11.02.2015

Верховний Суд України
04.07.2018

22

55254/18
14.02.2019

Руслан Володимирович
АРТЮШЕНКО
1983

Апеляційний суд
Сумської області
15.12.2004

Верховний Суд України
22.03.2005

23

56263/18
13.11.2018

Сергій Миколайович
ШАХОВ
1979

Апеляційний суд
Донецької області
02.10.2002

Верховний Суд України
03.02.2004

24

57033/18
20.11.2018

Валерій Петрович
ДАЦЮК
1987

Харківський районний суд Харківської області
30.06.2013

Апеляційний суд Харківської області
22.10.2013

25

59345/18
08.12.2018

Вячеслав Іванович
ПОЛІШКО
1977

Апеляційний суд
Полтавської області
14.05.2004

Верховний Суд України
30.09.2004

26

7751/19
19.01.2019

Михайло Миколайович
ЖДАНОВ
1988

Петрук Вікторія Юріївна
м. Київ

Апеляційний суд
Донецької області
27.03.2008

Верховний Суд України
12.05.2008

27

8148/19
05.01.2019

Мгер Ленорович
ПЕТРОСЯН
1976

Апеляційний суд
Донецької області
03.11.2005

Верховний Суд України
18.01.2007

28

10731/19
03.02.2019

Сергій Анатолійович
САФРОНОВ
1978

Апеляційний суд
Кіровоградської області
09.04.2004

Верховний Суд України
30.09.2004

29

15611/19
12.03.2019

Володимир Олексійович
КИЧА
1975

Сумський обласний суд
18.06.2008

Верховний Суд України
03.02.2009

30

16699/19
13.03.2019

Сергій Валерійович
РОМАНОВ
1971

Верховний суд
Автономної Республіки Крим
18.07.1997

Верховний Суд України
02.10.1997

31

16955/19
04.06.2019

Володимир Михайлович
КОНОНОВ
1977

Одеський обласний суд
18.11.1997

Верховний Суд України
07.05.1998

32

17321/19
20.03.2019

Олександр Леонтійович
ТИМОЩУК
1971

Київський міський суд
27.10.1999

Верховний Суд України
15.06.2000

33

21407/19
09.04.2019

Геннадій Володимирович
КАПЕЛЬКО
1967

Київський міський суд
27.08.2000

Верховний Суд України
08.02.2001

34

27033/19
16.07.2019

Андрій Вікторович
РОМАШКЕВИЧ
1962

Оболонський районний суд м. Києва
02.03.2015

Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
13.04.2016

35

40236/19
16.07.2019

Михайло Віталійович
БІЛОЦЬКИЙ
1983

Апеляційний суд
Житомирської області
14.04.2009

Інформація недоступна

36

41481/19
10.03.2020

Руслан Анатолійович
ІГЛІН
1981

Ревякін
Максим Олександрович
м. Харків

Апеляційний суд
Дніпропетровської області
06.01.2005

Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
04.06.2013

37

45123/19
17.08.2019

Олександр Олексійович
СТУКАН
1958

Бондаренко
Віктор Геннадійович
м. Луцьк

Апеляційний суд
Волинської області
02.02.2004

Верховний Суд України
22.06.2004

38

54098/19
23.09.2019

Анатолій Федорович
БОНДАРЕНКО
1966

Апеляційний суд
Черкаської області
27.11.2006

Інформація недоступна

39

2808/20
02.04.2020

Максим Вікторович
СТЕПАНЕНКО
1975

Преображенська
Оксана Володимирівна
м. Страсбург

Донецький обласний суд
25.09.1997

Верховний Суд України
12.02.1998

40

11213/20
14.02.2020

Олександр Валерійович
ІВЖЕНКО
1977

Апеляційний суд
Донецької області
21.07.2006

Інформація недоступна

41

11572/20
18.02.2020

Павло Олександрович
ЧЕКАН
1979

Харківський обласний суд
15.12.2000

Верховний Суд України
26.06.2001

42

14392/20
10.03.2020

Олександр Олександрович
НІКОЛАЄНКО
1982

Овдієнко
Ганна Володимирівна
м. Харків

Чернігівський обласний суд,
01.06.2001

Верховний Суд України
09.10.2001

43

14677/20
11.03.2020

Сергій Сергійович
КОНДРАШИН
1982

Киченок
Андрій Сергійович
м. Київ

Апеляційний суд
Донецької області
22.04.2002

Верховний Суд України
17.04.2003

44

18095/20
30.03.2020

Вадим Анатолійович
ЗИКОВ
1969

Коваль Сергій Володимирович
м. Ковель

Київський міський суд
11.08.1997

Верховний Суд України
29.01.1998

45

18690/20
07.04.2020

Сергій Володимирович
ПОМЕЙЧУК
1980

Апеляційний суд
Одеської області
16.10.2008

Інформація недоступна

46

19959/20
25.04.2020

Володимир Олександрович
ДРУГОВ
1964

Киченок
Андрій Сергійович
м. Київ

Апеляційний суд
Сумської області
15.12.2004

Верховний Суд України
22.03.2005

47

21015/20
22.05.2020

Ігор Степанович
ПЕТРИКІВ
1968

Преображенська
Оксана Володимирівна
м. Страсбург

Херсонський обласний суд
27.04.1998

Верховний Суд України
07.07.1998Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку)
Рішення; Європейський суд з прав людини від 11.03.2021
Прийняття від 11.03.2021
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/974_f77
Законодавство України
станом на 10.06.2023
поточна редакціяПублікації документа

Скачать Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку)

Завантажити Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку)

Завантажити Справа «Дембо та інші проти України» (Заява № 2778/18 та 46 інших заяв - див. перелік у додатку) не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!