МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2019  № 3404/930


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2019 р.
за № 823/33794

Про затвердження Порядку здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange»

Відповідно до пункту 430 глави 19 розділу III плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1106, з метою творчого, інтелектуального і духовного розвитку молоді, підтримки її ініціатив та інноваційного потенціалу НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange», що додається.

2. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, закладам освіти сприяти здійсненню національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange».

3. Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства молоді та спорту України, управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій Міністерства освіти і науки України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційних сайтах Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра молоді та спорту України, Міністра освіти і науки України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
молоді та спорту України


І. Жданов

Міністр
освіти і науки України


Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
Л. Левшун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України,
Міністерства освіти
і науки України
04 липня 2019 року № 3404/930


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2019 р.
за № 823/33794

ПОРЯДОК
здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange»

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange» (далі - національні обміни студентами).

2. Національні обміни студентами - заходи, які проводяться щороку на території різних регіонів України в приймаючих громадах та передбачають надання студентам можливості налагодити конструктивний діалог, розвинути співпрацю, обмінятись досвідом та напрацювати власні проекти, подолати наявні штучно сформовані стереотипи, глибше пізнати різноманіття національної культури, традицій та історичної спадщини різних регіонів, що є важливою складовою державотворчих процесів в Україні та єднання українського народу.

3. Метою здійснення національних обмінів студентами є творчий, інтелектуальний і духовний розвиток молоді, підтримка її ініціатив та інноваційного потенціалу.

4. Завданнями здійснення національних обмінів студентами є:

сприяння формуванню ціннісного фундаменту української молоді та набуттю і засвоєнню нею нових знань і навичок, зокрема з командотворення;

забезпечення обміну досвідом, посилення міжрегіональної взаємодії студентів;

підвищення рівня громадської активності, соціальної інтеграції та мобільності студентів.

II. Умови здійснення національних обмінів студентами

1. Національні обміни студентами здійснюються шляхом участі студентської молоді в заходах, які реалізуються Мінмолодьспортом спільно зі структурними підрозділами з питань молоді обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - організатори заходів зі здійснення національних обмінів студентами) у партнерстві з МОН, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, інститутами громадянського суспільства (громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи, органи студентського та учнівського самоврядування, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства) (за згодою).

2. Планування, організація та проведення заходів зі здійснення національних обмінів студентами відбуваються з урахуванням процедури, визначеної Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 453/28583 (далі - Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів).

3. Учасником національних обмінів студентами може бути активна молодь із числа здобувачів освіти (студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти).

4. Здійснення національних обмінів студентами протягом календарного року складається з таких етапів:

1) підготовчий етап:

визначення організаторами заходів зі здійснення національних обмінів студентами шляхом комунікацій приймаючих громад та партнерів;

загальнонаціональний відбір учасників для участі в заходах зі здійснення національних обмінів студентами, який складається з:

опублікування на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту оголошення про здійснення відбору із зазначенням термінів його проведення та вимог до учасників;

заповнення потенційними учасниками онлайн-заявки на участь у заході, розробленої Мінмолодьспортом;

здійснення відбору шляхом розгляду організаторами та партнерами заходу надісланих заявок, а також за потреби проведення співбесід;

визначення учасників заходів зі здійснення національних обмінів студентами відповідно до вимог до учасників, визначених цим Порядком;

планування та організація заходів зі здійснення національних обмінів студентами;

2) основний етап:

проведення заходів зі здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України, що включає такі складові:

освітня (зокрема в частині розуміння й уміння реалізовувати права та обов’язки громадян, активізації участі в суспільному житті та процесах реформування держави, розвитку компетентностей ХХI століття, а саме критичного мислення, емоційного інтелекту, медіаграмотності тощо);

практична (закріплення набутих знань, умінь і навичок та їх поглиблення);

результативна (розроблення студентами проектів з метою їх подальшого втілення, розвитку комунікацій та громадянської участі);

3) фінальний етап:

щорічний підсумковий захід за участі представників із регіонів України, які протягом календарного року брали участь у заходах зі здійснення національних обмінів студентами.

5. Під час відбору учасників для участі в заходах зі здійснення національних обмінів студентами мають ураховуватись:

участь у громадській діяльності, соціальних, волонтерських проектах;

мотивація;

персональні досягнення;

інноваторство та уміння бачити вирішення соціальних проблем.

Під час відбору учасників щорічного підсумкового заходу за участі представників із регіонів України також має ураховуватися стан втілення проектів, розроблених студентською молоддю під час участі у заходах зі здійснення національних обмінів студентами протягом календарного року.

6. Мінмолодьспорт і структурні підрозділи з питань молоді обласних, Київської міської держадміністрацій, на території яких відбуватимуться заходи зі здійснення національних обмінів студентами, забезпечують:

дотримання під час планування, організації та проведення заходів зі здійснення національних обмінів студентами процедури, визначеної Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів;

організацію та координацію підготовчого, основного та фінального етапів національних обмінів студентами.

7. МОН забезпечує:

налагодження ефективної комунікації із закладами освіти щодо їх залучення до реалізації заходів зі здійснення національних обмінів студентами;

інформування молоді з числа здобувачів освіти щодо можливості участі в заходах зі здійснення національних обмінів студентами;

сприяння в організації та проведенні заходів зі здійснення національних обмінів студентами.

III. Фінансування національних обмінів студентами

1. Фінансове забезпечення заходів зі здійснення національних обмінів студентами здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах видатків, передбачених на відповідний бюджетний рік за бюджетною програмою «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій», та інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Використання коштів державного бюджету на проведення заходів зі здійснення національних обмінів студентами здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116.

Заступник директора
департаменту молодіжної
політики -
начальник відділу
підтримки молодіжних
та дитячих громадських
об’єднань МінмолодьспортуА. Білий

Генеральний директор
директорату вищої
освіти і освіти дорослих МОНО. Шаров


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 04.07.2019 № 3404/930 Про затвердження Порядку здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange»
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 04.07.2019 № 3404/930 "Про затвердження Порядку здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange»"

Завантажити НАКАЗ від 04.07.2019 № 3404/930 "Про затвердження Порядку здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange»" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!