МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.07.2013 N 39
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2013 р.
за N 1418/23950

Про внесення змін до додатка 6 до наказу
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 23 вересня 2005 року N 2097

Відповідно до Положення про Міністерство молоді та спорту
України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013
року N 390 ( 390/2013 ), та з метою упорядкування умов оплати
праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій
галузі фізичної культури і спорту Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до пункту 9 додатка 6 до наказу
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 23 вересня 2005 року N 2097 ( z1236-05 ) "Про впорядкування
умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та
організацій галузі фізичної культури і спорту", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за N 1236/11516
(зі змінами), що додаються.
2. Начальнику фінансово-економічного управління
Держмолодьспорту (Мироненко Р.А.) забезпечити в установленому
порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Сисюка В.М.
4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2014 року.
Міністр Р.С.Сафіуллін
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра соціальної
політики України -
керівник апарату В.М.Коломієць
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибак
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Ф.Перелигіна
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному
рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
31.07.2013 N 39
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2013 р.
за N 1418/23950

ЗМІНИ
до пункту 9 додатка 6 до наказу
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 23 вересня 2005 року N 2097
( z1236-05 )
"Про впорядкування умов оплати праці працівників
бюджетних установ, закладів та організацій
галузі фізичної культури і спорту",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2005 року за N 1236/11516

1. В абзаці першому цифри "40" замінити цифрами "50".
2. Таблицю викласти у такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | Найменування | Розмір доплат у відсотках до ставки | | змагань | заробітної плати з урахуванням діючих | | | підвищень за кожного спортсмена | | | і за зайняте ним місце | | |---------------------------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------+------+-------+-------+------+------+--------| |Олімпійські ігри | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | |------------------+------+-------+-------+------+------+--------| |Юнацькі | 20 | 15 | 10 | - | - | - | |олімпійські ігри | | | | | | | |------------------+------+-------+-------+------+------+--------| |Всесвітні ігри з | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |неолімпійських | | | | | | | |видів спорту; | | | | | | | |Чемпіонат світу; | | | | | | | |Всесвітня шахова | | | | | | | |олімпіада | | | | | | | |------------------+------+-------+-------+------+------+--------| |Паралімпійські | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |ігри; | | | | | | | |Дефлімпійські | | | | | | | |ігри; | | | | | | | |Чемпіонат світу | | | | | | | |серед | | | | | | | |спортсменів- | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | |------------------+------+-------+-------+------+------+--------| |Чемпіонат Європи; | 25 | 20 | 15 | - | - | - | |Всесвітні ігри | | | | | | | |серед | | | | | | | |спортсменів- | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | |з наслідками | | | | | | | |дитячого | | | | | | | |церебрального | | | | | | | |паралічу; | | | | | | | |Глобальні ігри | | | | | | | |серед | | | | | | | |спортсменів- | | | | | | | |інвалідів з вадами| | | | | | | |розумового та | | | | | | | |фізичного | | | | | | | |розвитку; | | | | | | | |Всесвітні ігри | | | | | | | |сліпих; | | | | | | | |Всесвітня шахова | | | | | | | |олімпіада серед | | | | | | | |спортсменів- | | | | | | | |інвалідів | | | | | | | |------------------+------+-------+-------+------+------+--------| |Чемпіонат світу | 20 | 15 | 10 | - | - | - | |(юніори і юніорки)| | | | | | | |------------------+------+-------+-------+------+------+--------| |Чемпіонат Європи | 15 | 10 | 5 | - | - | - | |(юніори і юніорки,| | | | | | | |молодь) | | | | | | | |------------------+------+-------+-------+------+------+--------| |Чемпіонат України | 15 | 10 | 5 | - | - | - | |------------------+------+-------+-------+------+------+--------| |Чемпіонат України | 10 | - | - | - | - | - | |(юніори і | | | | | | | |юніорки, молодь) | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ".
3. Після таблиці доповнити пункт абзацами такого змісту: "За досягнення спортсменами високих результатів у командних
видах програми, ігрових видах спорту тренеру-викладачу
встановлюється доплата у розмірі: не більш як 50 відсотків розрахованої загальної суми доплат,
передбачених за кожного спортсмена, - якщо у складі команди
виступали від двох до п'яти спортсменів - вихованців зазначеного
тренера-викладача; не більш як 30 відсотків розрахованої загальної суми доплат,
передбачених за кожного спортсмена, - якщо у складі команди
виступали шість і більше спортсменів - вихованців зазначеного
тренера-викладача. Доплата за місце, зайняте спортсменом на Чемпіонаті України,
Чемпіонаті України серед юніорів (юніорок, молоді), встановлюється
тільки тренерам-викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.". У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно
абзацами шостим - восьмим.
4. Друге речення абзацу шостого замінити двома реченнями
такого змісту: "Доплата встановлюється також першому
тренеру-викладачу, який працював зі спортсменом не менше двох
років. Призначення зазначеної доплати, а також підтвердження
статусу першого тренера-викладача та підтвердження результату
спортсмена здійснюються в порядку, визначеному центральним органом
виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної
політики у сфері фізичної культури і спорту.".
Начальник
фінансово-економічного
управління
Держмолодьспорту Р.А.Мироненко


Публікації документа

Скачать НАКАЗ 31.07.2013 N 39 Про внесення змін до додатка 6 до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ 31.07.2013 N 39 "Про внесення змін до додатка 6 до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097"

Завантажити НАКАЗ 31.07.2013 N 39 "Про внесення змін до додатка 6 до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!