МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.04.2013 N 417
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2013 р.
за N 748/23280

Про затвердження Змін
до Інструкції про порядок здійснення
підрозділами Державтоінспекції МВС
державної реєстрації, перереєстрації
та обліку транспортних засобів,
оформлення і видачі реєстраційних
документів, номерних знаків на них

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України
( 4651-17 ), Митного кодексу України ( 4495-17 ), Закону України
"Про адміністративні послуги" ( 5203-17 ), Національного плану дій
на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на
2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента
України від 12 березня 2013 року N 128 ( 128/2013 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року N 1388
( 1388-98-п ) "Про затвердження Порядку державної реєстрації
(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів
усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок,
інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (із
змінами), з метою приведення нормативно-правових актів МВС України
у відповідність до вимог законодавства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення
підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації,
перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі
реєстраційних документів, номерних знаків на них, затвердженої
наказом МВС України від 11 серпня 2010 року N 379 ( z0123-11 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2011 року
за N 123/18861 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту Державтоінспекції МВС України
(Астапкович В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений
законодавством термін.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
генерал внутрішньої
служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Міністр оборони України П.В.Лебедєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
29.04.2013 N 417
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2013 р.
за N 748/23280

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок
здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС
державної реєстрації, перереєстрації та обліку
транспортних засобів, оформлення і видачі
реєстраційних документів,
номерних знаків на них
( z0123-11 )

1. У главі 1:
1.1. У пункті 1.1 слова "реєстраційно-екзаменаційними
підрозділами Державтоінспекції (далі - РЕП ДАІ) МВС" замінити
словами "центрами надання послуг, пов'язаних з використанням
автотранспортних засобів (далі - Центри),".
1.2. Пункт 1.8 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.9, 1.10 вважати відповідно пунктами
1.8, 1.9.
2. У главі 4:
2.1. В абзаці третьому пункту 4.1 слова ", або постанова
(довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні
кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака),
або довідка про порушення кримінальної справи" виключити.
2.2. В абзаці третьому пункту 4.4 слова ", або постанова
(довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні
кримінальної справи за фактом викрадення свідоцтва про реєстрацію
ТЗ (технічного паспорта), або довідка про порушення кримінальної
справи" виключити.
2.3. В абзаці першому підпункту 4.5.2 пункту 4.5 слово
"Мінтрансзв'язку" замінити словами "Мінінфраструктури України".
3. У главі 5:
3.1. В абзаці п'ятому пункту 5.5 слова ", або постанова
(довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні
кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака),
свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова
про порушення кримінальної справи" виключити.
3.2. У першому реченні пункту 5.7 слова "органів внутрішніх
справ" замінити словами "органу досудового розслідування".
4. В абзаці другому пункту 6.5 глави 6 слова "орган
внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "орган
досудового розслідування" у відповідних відмінках, слова "про
відмову в порушенні кримінальної справи" замінити словами "про
закриття кримінального провадження".
5. У главі 9:
5.1. Абзац третій пункту 9.4 після слова "засоби" доповнити
словами "та на зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції
транспортні засоби", слово ", двигуна" виключити.
5.2. Доповнити главу пунктом 9.11 такого змісту: "9.11. Реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку ТЗ
можуть проводитися на підставі договору купівлі-продажу
транспортного засобу, оформленого в Центрі. Договір купівлі-продажу транспортного засобу завіряється
підписом уповноваженої посадової особи та відбитком печатки
Центру. Договір купівлі-продажу транспортного засобу обліковується
у книзі обліку договорів купівлі-продажу транспортних засобів
(додаток 17).".
6. У тексті цієї Інструкції ( z0123-11 ) абревіатуру "РЕП
ДАІ" замінити словом "Центр" у відповідних відмінках.
7. Доповнити цю Інструкцію ( z0123-11 ) додатком 17, що
додається. У зв'язку з цим додатки 17-20 вважати відповідно додатками
18-21 з відповідною зміною посилання на них в тексті цієї
Інструкції.
Начальник ДДАІ МВС України
полковник міліції В.І.Астапкович

Додаток 17
до Інструкції про порядок
здійснення підрозділами
Державтоінспекції МВС
державної реєстрації,
перереєстрації та обліку
транспортних засобів,
оформлення і видачі
реєстраційних документів,
номерних знаків на них
( z0123-11 )

КНИГА
обліку договорів купівлі-продажу
транспортних засобів

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер та | Продавець | Серія, | Прізвище, | Покупець | Серія, | Прізвище, | Марка, | знак |Серія, номер |Номер | Підпис | Підпис |Примітки| |з/п| дата |(прізвище, ім'я, | номер | ім'я, по |(прізвище, ім'я, | номер | ім'я, по | модель, тип | |свідоцтва про|кузова| продавця | покупця | | | |оформлення| по батькові, |документа, | батькові | по батькові, |документа, | батькові |транспортного| | реєстрацію |(шасі,| про | про | | | | договору | реєстраційний | за яким |уповноваженої| реєстраційний | за яким |уповноваженої|засобу, об'єм| |транспортного|рами) |оформлення|оформлення| | | | | номер облікової |встановлено|особи, серія,| номер облікової |встановлено|особи, серія,| двигуна | | засобу | | договору | договору | | | | | картки платника |особу, дата| номер | картки платника |особу, дата| номер | | | (свідоцтва | | | | | | | | податків або |видачі, ким|документа, за| податків або |видачі, ким|документа, за| | | про | | | | | | | | серія та номер | видано | яким | серія та номер | видано | яким | | | спадщину), | | | | | | | | паспорта (для | | встановлено | паспорта (для | | встановлено | | |дата видачі, | | | | | | | | фізичних осіб, | | особу, дата | фізичних осіб, | | особу, дата | | | ким видане | | | | | | | | які через свої | | видачі, ким | які через свої | | видачі, ким | | | | | | | | | | | релігійні | | видано, | релігійні | | видано, | | | | | | | | | | | переконання | |серія, номер | переконання | |серія, номер | | | | | | | | | | |відмовляються від| |довіреності, |відмовляються від| |довіреності, | | | | | | | | | | | прийняття | |дата видачі, | прийняття | |дата видачі, | | | | | | | | | | | реєстраційного | | ким видана | реєстраційного | | ким видана | | | | | | | | | | |номера облікової | | |номера облікової | | | | | | | | | | | | | картки платника | | | картки платника | | | | | | | | | | | | | податків та | | | податків та | | | | | | | | | | | | |повідомили про це| | |повідомили про це| | | | | | | | | | | | |відповідний орган| | |відповідний орган| | | | | | | | | | | | | державної | | | державної | | | | | | | | | | | | |податкової служби| | |податкової служби| | | | | | | | | | | | |і мають відмітку | | |і мають відмітку | | | | | | | | | | | | | у паспорті), | | | у паспорті), | | | | | | | | | | | | |місце реєстрації | | |місце реєстрації | | | | | | | | | | | | | проживання чи | | | проживання чи | | | | | | | | | | | | | перебування | | | перебування | | | | | | | | | | | | | фізичної особи, | | | фізичної особи, | | | | | | | | | | | | | повне | | | повне | | | | | | | | | | | | | найменування, | | | найменування, | | | | | | | | | | | | |місцезнаходження,| | |місцезнаходження,| | | | | | | | | | | | | код за ЄДРПОУ | | | код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | | |юридичної особи) | | |юридичної особи) | | | | | | | | | | |---+----------+-----------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-------------+-------------+--------+-------------+------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+----------+-----------------+-----------+-------------+-----------------+-----------+-------------+-------------+--------+-------------+------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 29.04.2013 N 417 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них

Завантажити Наказ МВС України від 29.04.2013 N 417 " Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них"

Завантажити Наказ МВС України від 29.04.2013 N 417 " Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!