КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 березня 2020 р. № 332-р
Київ

{Розпорядження скасовано на підставі Розпорядження КМ № 513-р від 06.05.2020}

Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби морського та річкового транспорту

{Проведення конкурсу зупинено згідно з Розпорядженням КМ
№ 391-р від 08.04.2020}

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити з 23 березня 2020 р. конкурс на зайняття посади Голови Державної служби морського та річкового транспорту з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 19
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2020 р. № 332-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби морського та річкового транспорту

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) здійснення повноважень керівника державної служби Морської адміністрації;

2) реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад - 29400 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 18 години 16 квітня 2020 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів - м. Київ, вул. Прорізна, 15, 12 година, 20 квітня 2020 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Леванчук Ірина Володимирівна (256-00-61, e-mail: center@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

ступінь вищої освіти - не нижче магістра

2.

Досвід роботи

загальний стаж роботи - не менше семи років;
досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) - не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
здатність надихати команду та мотивувати людей на самовіддану роботу, досягнення індивідуального та командного результату;
вміння ефективно делегувати задачі та управляти результативністю команди;
створення культури відкритості та відповідальності

2.

Комунікація та взаємодія

вміння правильно визначати заінтересовані та впливові сторони, розбудовувати партнерські відносини;
здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;
вміння публічно виступати, презентувати матеріал аудиторії;
здатність впливати на думку інших, використовуючи переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3.

Розуміння сфери державної політики

розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній сфері державної політики;
бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері;
бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері;
розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/ реалізації політики у відповідній сфері

4.

Стратегічне бачення

бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, розуміння середньо- та довгострокових цілей;
здатність визначати напрями розвитку та покращень у сфері своєї відповідальності;
уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне бачення у конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі та послідовні плани дій

5.

Управління змінами та інновації

рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
вміння планувати, оцінювати ефективність та коригувати плани;
здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи

6.

Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки

здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки державних службовців;
недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або небезсторонність кандидата;
недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
здатність кандидата аргументувати:
достовірність задекларованих відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
дотримання вимог щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів та інших вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”

7.

Абстрактне мислення

здатність до логічного мислення;
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги


Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції” та іншого законодавстваПублікації документа

Скачать РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 березня 2020 р. № 332-р Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби морського та річкового транспорту

Завантажити РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 березня 2020 р. № 332-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби морського та річкового транспорту"


Завантажити РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 березня 2020 р. № 332-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби морського та річкового транспорту" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!