МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2017  № 193


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2017 р.
за № 682/30550

Про затвердження Методики розрахунку компенсації витрат працівникам дипломатичної установи на спожите пальне, технічне обслуговування, знос шин, паркування та проїзд платними шляхами під час використання власних легкових автомобілів у службових цілях та форми Звіту про використання власного легкового автомобіля у службових цілях

Відповідно до пункту 7 Порядку використання працівниками закордонних дипломатичних установ України власних легкових автомобілів у службових цілях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2015 року № 901, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Методику розрахунку компенсації витрат працівникам дипломатичної установи на спожите пальне, технічне обслуговування, знос шин, паркування та проїзд платними шляхами під час використання власних легкових автомобілів у службових цілях;

2) форму Звіту про використання власного легкового автомобіля у службових цілях.

2. Керівникам закордонних дипломатичних установ України забезпечити неухильне та належне дотримання норм цього наказу.

3. Департаменту розвитку та забезпечення дипломатичної служби (Курмаз Л.П.) та Валютно-фінансовому департаменту (Ярош І.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Управлінню генерального секретаріату довести цей наказ до відома Державного секретаря, Першого заступника Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступника Міністра, керівників структурних підрозділів апарату МЗС, представництв МЗС на території України та закордонних дипломатичних установ України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Заяця А.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Міністр

П.А. Клімкін

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України


О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
10.05.2017 № 193


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2017 р.
за № 682/30550

МЕТОДИКА
розрахунку компенсації витрат працівникам дипломатичної установи на спожите пальне, технічне обслуговування, знос шин, паркування та проїзд платними шляхами під час використання власних легкових автомобілів у службових цілях

І. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм компенсації витрат працівникам дипломатичної установи, направленим у довготермінове відрядження до закордонної дипломатичної установи України, на спожите пальне, технічне обслуговування, знос шин, паркування та проїзд платними шляхами під час використання власних легкових автомобілів у службових цілях в межах країни акредитації та країн, які є зоною відповідальності закордонної дипломатичної установи України (далі - ЗДУ).

2. Компенсація витрат на спожите пальне, технічне обслуговування, знос шин, паркування та проїзд платними шляхами під час використання власних легкових автомобілів у службових цілях (далі - витрати) ЗДУ здійснюється в межах затверджених кошторисних призначень.

3. Для розрахунку компенсації витрат використовуються тарифи на відшкодування технічного обслуговування та зносу шин, визначені пунктом 2 розділу ІІІ цієї Методики, а також затверджені наказом ЗДУ базові лінійні норми витрат пального та ціна пального за одиницю.

Базова лінійна норма витрат пального відповідає змішаному циклу використання пального на 100 км пробігу автомобіля відповідно до технічної документації або інформації офіційного дилера:

для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому газі, - у літрах на 100 км пробігу (л/100 км);

для автомобілів, що працюють на стисненому природному газі, - у кубічних метрах на 100 км (м-3/100 км);

для автомобілів, що працюють на електроенергії, - у кіловатах на 100 км (кВт/100 км).

Ціна пального за одиницю встановлюється на підставі статистичних даних щодо середньої роздрібної ціни за одиницю пального в країні перебування за місяць, що передує місяцю підписання наказу ЗДУ, з урахуванням пільг щодо податків та зборів і переглядається у разі її 10-відсоткової зміни.

У разі відсутності таких даних ціна пального за одиницю встановлюється на підставі середньомісячної роздрібної ціни за пальне для службових автомобілів ЗДУ за місяць, що передує місяцю підписання наказу ЗДУ, з урахуванням пільг щодо податків та зборів і переглядається у разі її 10-відсоткової зміни.

Документи, на підставі яких визначено базову лінійну норму витрат пального та ціну пального за одиницю, є невід’ємним додатком до наказу ЗДУ.

4. У разі використання в країні перебування англійської системи мір для зручності розрахунків дозволяється використання цієї Методики з перерахунком метричної системи мір в англійську.

5. Ціна пального за одиницю, яка затверджується наказом ЗДУ в доларах США або валюті країни перебування, застосовується виключно для відшкодування витрат за пальне (природний газ, електроенергію).

6. Виплата компенсації витрат здійснюється в доларах США або валюті країни перебування. Для визначення суми компенсації витрат тариф відшкодування технічного обслуговування та зносу шин і вартість пального (природного газу, електроенергії) перераховуються за курсом, що діяв на останній день місяця, в якому здійснювалися службові поїздки, Європейського центрального банку - для країн Єврозони, національного банку країни перебування - для інших країн.

ІІ. Розрахунок витрат пального

1. Для розрахунку суми компенсації витрат за спожите пальне використовуються базова лінійна норма витрат пального з урахуванням коефіцієнта коригування, ціна пального за одиницю та відповідний кілометраж.

2. Базові лінійні норми витрат пального (природного газу, електроенергії) затверджуються залежно від марки та класу автомобіля відповідно до технічної документації власних легкових автомобілів:

для автомобілів з бензиновим двигуном - не вище ніж 8,4 л/100 км, що визначено для автомобіля середнього класу;

для автомобілів з дизельним двигуном - не вище ніж 8,0 л/100 км.

3. Коефіцієнти коригування, що застосовуються ЗДУ до базової лінійної норми витрат пального, визначено у додатку 1 до цієї Методики.

ІІІ. Розрахунок витрат на відшкодування технічного обслуговування та зносу шин

1. Тариф на відшкодування технічного обслуговування та зносу шин розроблено з урахуванням видатків на відшкодування зносу автомобільних шин, вартості необхідних для технічного обслуговування матеріалів та вартості робіт при проведенні технічного обслуговування. Розмір тарифу визначається з урахуванням рівня цін на послуги з технічного обслуговування і не залежить від марки, класу та технічних характеристик автомобілів.

2. Для розрахунку витрат на відшкодування технічного обслуговування та зносу шин застосовуються тарифи за 1 км пробігу, визначені у додатку 2 до цієї Методики.

ІV. Відображення суми компенсації витрат в бухгалтерському обліку

1. Видатки на виплату працівникам ЗДУ компенсації за використання власних легкових автомобілів у службових цілях (витрати на пальне (природний газ, електроенергію), технічне обслуговування, знос шин, паркування та проїзд платними шляхами) відображаються загальною сумою за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)".

2. До документів, які підтверджують суму виплат компенсації, додається Звіт про використання власного легкового автомобіля у службових цілях (далі - Звіт) за формою, затвердженою наказом Міністерства закордонних справ України від 10 травня 2017 року № 193, разом з розрахунком компенсації витрат за їх видами та підтвердними документами, що засвідчують фактичні витрати за паркування та проїзд платними шляхами.

V. Вимоги до складання та подання Звіту

Термін подання Звіту затверджується наказом ЗДУ в межах наступного місяця. За достовірність подання інформації відповідає працівник, який подає Звіт.

Працівник ЗДУ заповнює всі рядки та графи Звіту, крім рядка "Звіт перевірив", та розрахунку компенсації витрат. Звіт затверджує своїм підписом керівник ЗДУ, рядок "Звіт перевірив" підписує спеціаліст з господарських питань або особа, яка виконує обов’язки спеціаліста з господарських питань.

У пункті 6 Звіту "Кілометраж до відшкодування у звітному місяці" вказується кількість кілометрів проїзду у міських умовах та за межами населених пунктів. Значення "разом" пункту 6 має дорівнювати значенню "Усього" пункту 5 "Службові поїздки протягом звітного місяця".

Для відшкодування працівникові фактичних витрат за паркування чи проїзд платними шляхами до Звіту додаються підтвердні документи про здійснення таких витрат - касові чеки, квитанції, рахунки, фактури, звіти електронних систем збору плати тощо.

Розрахунок компенсації витрат заповнює спеціаліст з фінансових питань.

Т.в.о. директора
Департаменту розвитку
та забезпечення
дипломатичної служби
Л.П. Курмаз

Директор
Валютно-фінансового
департаментуІ.В. Ярош


Додаток 1
до Методики розрахунку
компенсації витрат працівникам
дипломатичної установи
на спожите пальне,
технічне обслуговування,
знос шин, паркування
та проїзд платними шляхами
під час використання власних
легкових автомобілів
у службових цілях
(пункт 3 розділу ІІ)

КОЕФІЦІЄНТИ
коригування, що застосовуються ЗДУ до базової лінійної норми витрат пального

№ з/п

Місце (зона) поїздки

Чисельність населення, осіб

Коефіцієнт коригування, %

1

У межах міста

до 500 000

+5

2

У межах міста

від 500 000 до 1 000 000

+10

3

У межах міста

більше 1 000 000

+15

4

За містом

-

-15

5

Гірська місцевість

від 300 до 800 метрів над рівнем моря

до 5

6

Гірська місцевість

від 801 до 2000 метрів над рівнем моря

до 10

7

Гірська місцевість

від 2001 до 3000 метрів над рівнем моря

до 15

8

Гірська місцевість

вище ніж 3001 над рівнем моря

до 20


Додаток 2
до Методики розрахунку
компенсації витрат працівникам
дипломатичної установи
на спожите пальне,
технічне обслуговування,
знос шин, паркування
та проїзд платними шляхами
під час використання
власних легкових автомобілів
у службових цілях
(пункт 2 розділу ІІI)

ТАРИФИ
на відшкодування технічного обслуговування та зносу шин

Категорія країн

Тариф на відшкодування зносу автомобільних шин*

Тариф на відшкодування технічного обслуговування**

Країни - члени Європейського Союзу, Норвегія, Швейцарія, США, Канада, Японія, Катар, Кувейт, Канада

0,009 дол. США

0,031 дол. США

Інші країни світу

0,017 дол. США

__________
*Розрахований на підставі середньостатистичних даних закордонних дипломатичних установ України для шин з розміром середнього ресурсу 195(205)/65R15(16) та експлуатаційною нормою 65 000 км.
**Розрахований на підставі середньостатистичних даних закордонних дипломатичних установ України щодо вартості мастил, фільтрів, олив, рідин, кілець, прокладок, хомутів, колодок, свічок та робочого часу з міжсервісним інтервалом 15 000 км.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
10.05.2017 № 193

ЗВІТ
про використання власного легкового автомобіля у службових цілях


Документи та файли

Сигнальний документ — f467530n66.xls

Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 10.05.2017 № 193 Про затвердження Методики розрахунку компенсації витрат працівникам дипломатичної установи на спожите пальне, технічне обслуговування, знос шин, паркування та проїзд платними шляхами під час використання власних легкових автомобілів у службових цілях та форми Звіту про використання власного легкового автомобіля у службових цілях

Завантажити НАКАЗ від 10.05.2017 № 193 "Про затвердження Методики розрахунку компенсації витрат працівникам дипломатичної установи на спожите пальне, технічне обслуговування, знос шин, паркування та проїзд платними шляхами під час використання власних легкових автомобілів у службових цілях та форми Звіту про використання власного легкового автомобіля у службових цілях"


Завантажити НАКАЗ від 10.05.2017 № 193 "Про затвердження Методики розрахунку компенсації витрат працівникам дипломатичної установи на спожите пальне, технічне обслуговування, знос шин, паркування та проїзд платними шляхами під час використання власних легкових автомобілів у службових цілях та форми Звіту про використання власного легкового автомобіля у службових цілях" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!