МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2011 N 199
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2011 р.
за N 984/19722
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
закордонних справ
N 182 ( z0610-18 ) від 23.04.2018 }
Про внесення змін до наказу
Міністерства закордонних справ України
від 05.01.2011 N 3

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 01.06.2011 N 567 ( 567-2011-п ) "Про затвердження Правил
оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її
територію" Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства закордонних справ України
від 05.01.2011 N 3 ( z0131-11 ) "Про затвердження Положення про
консульський збір України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 31.01.2011 за N 131/18869 (далі - Наказ), такі зміни:
1.1. У пункті 6 слова "заступника Міністра закордонних справ,
який координує роботу Валютно-фінансового департаменту" замінити
словами "заступника Міністра - керівника апарату", а слова
"заступника Міністра закордонних справ України, який координує
роботу Департаменту консульської служби" - словами "Першого
заступника Міністра".
1.2. У Положенні про консульський збір України, затвердженому
Наказом ( z0131-11 ): пункт 3 викласти у такій редакції: "3. Тарифи консульського збору на території України та за її
межами за оформлення віз для в'їзду в Україну та транзитного
проїзду через територію України справляються в розмірах, що
встановлюються відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету
Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"
(із змінами) та постанови Кабінету Міністрів України
від 01.06.2011 N 567 ( 567-2011-п ) "Про затвердження Правил
оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її
територію". У разі коли іноземна держава справляє за оформлення віз для
громадян України консульський збір, що перевищує зазначені у цьому
пункті тарифні ставки, закордонними дипломатичними установами
України за оформлення громадянам такої держави віз справляється
консульський збір з урахуванням принципу взаємності. Надіслані за поданням глави дипломатичного представництва
України у такій державі тарифи консульського збору за вчинення
консульських дій з відповідним обґрунтуванням підвищення тарифної
ставки за оформлення віз громадянам цієї держави затверджуються
Першим заступником Міністра закордонних справ України та
надсилаються для застосування усім закордонним дипломатичним
установам України."; в абзаці першому пункту 7 цифри і слова "09.08.99 N 1457 "Про
затвердження тарифів консульського збору, що справляється за
оформлення візових документів для в'їзду в Україну" (із змінами)"
замінити цифрами і словами "01.06.2011 N 567 ( 567-2011-п ) "Про
затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і
транзитного проїзду через її територію"; у тексті Положення слова "заступник Міністра закордонних
справ України, який відповідно до розподілу обов'язків координує
роботу Департаменту консульської служби Міністерства закордонних
справ України" та "заступник Міністра закордонних справ України" у
всіх відмінках замінити словами "Перший заступник Міністра
закордонних справ України" у відповідних відмінках; додатки 1 та 3 до Положення ( z0131-11 ) викласти в нових
редакціях, що додаються.
2. Департаменту консульської служби забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту генерального секретаріату довести цей наказ
до відома Першого заступника Міністра, заступника Міністра -
керівника апарату, заступника Міністра, керівників структурних
підрозділів, представництв Міністерства закордонних справ України
на території України та закордонних дипломатичних установ України.
4. Цей наказ набирає чинності з 10 вересня 2011 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра закордонних справ України.
Т.в.о. Міністра П.А.Клімкін
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
фінансів України А.І.Мярковський

Додаток 1
до Положення про консульський
збір України
( z0131-11 )

ТАРИФИ
консульського збору, що справляється за вчинення
консульських дій на території України
Департаментом консульської служби
Міністерства закордонних справ України
та представництвами Міністерства
закордонних справ України на території України

--------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування консульських дій | Тарифна ставка | |з/п| | (у неоподатковуваних | | | | мінімумах | | | | доходів громадян) | ---------------------------------------------------------------------------
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви з клопотанням про вчинення | 2 | | |паспортної дії | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Унесення відомостей про дітей до паспортного | 2 | | |документа одного з батьків чи законного | | | |представника | | ---------------------------------------------------------------------------
II. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
-------------------------------------------------------------------------- | 1 |Оформлення візи для в'їзду в Україну в пункті| 70 | | |пропуску через державний кордон | | |---+---------------------------------------------+----------------------| | 2 |Оформлення візи для в'їзду в Україну з | 14 | | |туристичною метою в пункті пропуску через | | | |державний кордон громадянам Антигуа і | | | |Барбуди, Барбаросу, Республіки Маврикій, | | | |Республіки Ель Сальвадор, Республіки | | | |Сейшельські Острови та Турецької | | | |Республіки | | --------------------------------------------------------------------------
III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
-------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви про витребування документа | 1 | | |з-за кордону | | |---+---------------------------------------------+----------------------| | 2 |Витребування документа з-за кордону | 3 | --------------------------------------------------------------------------
IV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
-------------------------------------------------------------------------- | 1 |Легалізація документів фізичних осіб | 3 | |---+---------------------------------------------+----------------------| | 2 |Легалізація документів юридичних осіб | 10 | |---+---------------------------------------------+----------------------| | 3 |Видача довідки про засвідчення документа | 2 | --------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Положення про консульський
збір України
( z0131-11 )

ЗРАЗОК
Тарифів консульського збору,
що справляється за вчинення консульських дій
закордонними дипломатичними установами України
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра
закордонних справ України
____________________________
(підпис) (ініціали
та прізвище)
"___" _________________ року

ТАРИФИ
консульського збору, що справляється
за вчинення консульських дій
_________________________________________
(назва закордонної дипломатичної
_________________________________________
установи України)

--------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування консульських дій | Тарифна ставка | |з/п| | | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | I. ПАСПОРТНІ ДІЇ | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви з клопотанням про вчинення | | | |паспортної дії | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Оформлення паспорта громадянина України для | | | |виїзду за кордон | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Оформлення паспорта громадянина України для | | | |виїзду за кордон замість утраченого чи | | | |зіпсованого | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Оформлення уперше паспорта громадянина | | | |України для виїзду за кордон | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 5 |Подовження терміну дії паспорта громадянина | | | |України для виїзду за кордон | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 6 |Унесення відомостей про дітей (у тому числі | | | |вклеювання фотокартки) до паспортного | | | |документа одного з батьків чи законного | | | |представника | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 7 |Оформлення посвідчення особи на повернення | | | |в Україну | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 8 |Подовження терміну дії посвідчення особи на | | | |повернення в Україну | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 9 |Прийняття на постійний консульський облік | | | |(крім дітей до 16 років) | | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України за територіальним | | | |походженням | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Оформлення клопотання про поновлення у | | | |громадянстві України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України внаслідок усиновлення | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України внаслідок встановлення | | | |над дитиною опіки чи піклування | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 5 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України внаслідок встановлення | | | |над особою, визнаною судом недієздатною, | | | |опіки | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 6 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України у зв'язку з перебуванням| | | |у громадянстві України одного чи обох батьків| | | |дитини | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 7 |Оформлення клопотання про набуття | | | |громадянства України внаслідок встановлення | | | |батьківства | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 8 |Розгляд клопотання про встановлення | | | |належності до громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 9 |Оформлення клопотання про вихід з | | | |громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |10 |Видача довідки про належність до | | | |громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |11 |Видача довідки про неналежність до | | | |громадянства України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |12 |Оформлення клопотання про залишення на | | | |постійне місце проживання за кордоном | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |13 |Прийом заяви про надання дозволу на | | | |імміграцію | | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Оформлення транзитної візи (B)*: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |разової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |дворазової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |багаторазової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Оформлення короткострокової візи (С)*: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |разової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |дворазової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |багаторазової | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Оформлення довгострокової візи (Д)*: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | |разової | | --------------------------------------------------------------------------- * Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати
консульського збору.
--------------------------------------------------------------------------- | IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви про витребування документа | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Видача витребуваного документа | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Видача витребуваного документа, засвідченого | | | |в Україні вповноваженим на те органом | | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви про легалізацію документа | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Легалізація документів фізичних осіб | | | |(за документ) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Легалізація документів юридичних осіб | | | |(за документ) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Видача довідки про засвідчення документа | | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного| | | |стану (крім заяв про реєстрацію народження | | | |та смерті) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Реєстрація шлюбу | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Реєстрація розірвання шлюбу: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |a) |за взаємною згодою подружжя, яке не має | | | |неповнолітніх дітей | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |б) |на підставі рішення суду, якщо обоє з | | | |подружжя перебувають у першому шлюбі | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |в) |на підставі рішення суду, якщо одне з | | | |подружжя перебуває у повторному шлюбі | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |г) |з особами, визнаними в установленому | | | |порядку безвісно відсутніми або недієздатними| | | |внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або| | | |з особами, засудженими за скоєння злочину до | | | |позбавлення волі на строк не менше | | | |трьох років | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі | | | |реєстрації шлюбу) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 5 |Реєстрація повторної зміни імені, не | | | |пов'язаної з реєстрацією шлюбу | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 6 |Прийом заяви про внесення змін, доповнень | | | |та виправлень до запису акта про реєстрацію | | | |цивільного стану, а також його поновлення | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 7 |Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, | | | |доповненням та виправленням запису акта про | | | |реєстрацію цивільного стану, а також його | | | |поновленням | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 8 |Видача повторних свідоцтв про реєстрацію | | | |актів цивільного стану (у разі знаходження | | | |актового запису в закордонній установі) | | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Посвідчення правочинів (договори, заповіти, | | | |довіреності та ін.), крім іпотечних | | | |договорів, договорів про відчуження та | | | |заставу житлових будинків, квартир, дач, | | | |садових будинків, гаражів, земельних ділянок,| | | |іншого нерухомого майна, що знаходиться в | | | |Україні: | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |а) |посвідчення договорів про відчуження | | | |транспортних засобів, інших самохідних машин | | | |і механізмів: | | | |дітям, другому з подружжя, батькам | | | |іншим особам | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |б) |посвідчення інших договорів, що підлягають | | | |оцінці | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |в) |посвідчення договорів поділу майна, договорів| | | |поруки та інших угод, що не підлягають оцінці| | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |г) |посвідчення довіреностей на право | | | |користування і розпорядження майном, крім | | | |транспортних засобів, інших самохідних | | | |машин і механізмів, та здійснення | | | |кредитних операцій: | | | |дітям, другому з подружжя, батькам | | | |іншим особам | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |ґ) |посвідчення довіреностей на право | | | |користування і розпорядження | | | |транспортними засобами: | | | |дітям, другому з подружжя, батькам | | | |іншим особам | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |д) |посвідчення загальних довіреностей на право | | | |користування майном, включаючи транспортні | | | |засоби | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |е) |посвідчення інших довіреностей | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |є) |посвідчення заповітів | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Ужиття заходів до охорони спадкового майна | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Видача свідоцтва про право на спадщину | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Видача свідоцтва про право власності на | | | |частку в спільному майні подружжя | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 5 |Засвідчення вірності копій (фотокопій) | | | |документів і виписок з них (за сторінку) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 6 |Засвідчення вірності кожного підпису на | | | |документах, у т.ч. підпису перекладача | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 7 |Засвідчення справжності електронного | | | |цифрового підпису на електронних документах | | | |(за наявності технічної можливості роботи | | | |з електронними документами) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 8 |Засвідчення вірності перекладу документів з | | | |однієї мови на іншу (за сторінку) документів,| | | |пов'язаних зі смертю громадянина України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 9 |Посвідчення факту, що фізична особа є живою | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |10 |Посвідчення факту перебування фізичної особи | | | |в певному місці | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |11 |Посвідчення тотожності фізичної особи з | | | |особою, зображеною на фотокартці | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |12 |Посвідчення часу пред'явлення документів | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |13 |Прийняття в депозит грошових сум і цінних | | | |паперів | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |14 |Прийняття на зберігання документа | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |15 |Вчинення виконавчих написів | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |16 |Вчинення морських протестів | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |17 |Видача довідки про вчинення нотаріальної | | | |дії та заповіту (крім видачі довідки на | | | |вимогу суду, господарського суду, | | | |прокуратури, органів дізнання і слідства | | | |у зв'язку з кримінальними, цивільними або | | | |господарськими справами, що перебувають у | | | |їх провадженні) | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |18 |Видача дубліката нотаріально посвідченого | | | |документа | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |19 |Вчинення нотаріальної дії за межами | | | |закордонної дипломатичної установи | | | |України, за місцем надання послуги | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |20 |Вчинення іншої нотаріальної дії, | | | |передбаченої законодавством України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| |21 |Надання послуг технічного характеру | | | |(складання проектів правочинів, заяв, | | | |виготовлення копій (фотокопій) документів | | | |чи виписок з них тощо) | | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ | | ТРАНСПОРТОМ | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Оформлення документа, пов'язаного з водним | | | |та повітряним транспортом, якщо дана дія не є| | | |нотаріальною дією (за документ) | | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | IX. ІНШІ ДІЇ | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | 1 |Вчинення консульської дії з використанням | | | |засобів поштового зв'язку | | | | | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Оформлення клопотання щодо придбання зброї, | | | |боєприпасів до неї юридичними особами за | | | |наявності відповідного дозволу органів | | | |внутрішніх справ України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Оформлення клопотання щодо придбання зброї, | | | |боєприпасів до неї громадянам України за | | | |наявності відповідного дозволу органів | | | |внутрішніх справ України | | |---+---------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Учинення іншої консульської дії, | | | |передбаченої законодавством України | | ---------------------------------------------------------------------------
Посол України __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Консульська посадова особа __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Спеціаліст з фінансових питань __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)


Публікації документа

Скачать НАКАЗ 27.07.2011 N 199 Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 05.01.2011 N 3
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ 27.07.2011 N 199 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 05.01.2011 N 3"

Завантажити НАКАЗ 27.07.2011 N 199 "Про внесення змін до наказу Міністерства закордонних справ України від 05.01.2011 N 3" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!