Протокол
про співробітництво між Міністерством закордонних
справ України і Міністерством закордонних справ
Республіки Грузія

Дата підписання: 13.04.1993 Дата набуття чинності: 13.04.1993
Міністерство закордонних справ України і Міністерство
закордонних справ Республіки Грузія, надалі іменовані "Сторони", прагнучи сприяти політичному, економічному та культурному
співробітництву між двома державами і на цій основі - подальшому
розвиткові та зміцненню дружніх відносин українського і
грузинського народів, надаючи великого значення консультаціям, а також обміну
думками на різних рівнях щодо двосторонніх відносин та міжнародних
проблем, які становлять взаємний інтерес, бажаючи сприяти оперативному вирішенню питань двостороннього
співробітництва, погодились про таке:
Стаття 1
Сторони регулярно проводитимуть переговори і консультації на
рівні міністрів закордонних справ та інших рівнях з глобальних та
регіональних проблем, що становлять взаємний інтерес, а також з
питань двосторонніх відносин і співробітництва з іншими державами. Для розвитку конкретних питань за взаємною згодою можуть
створюватись експертні або робочі групи.
Стаття 2
Сторони заздалегідь, на основі взаємної домовленості,
визначатимуть порядок денний, строки та місце проведення
переговорів і консультацій. Зустрічі між міністрами закордонних
справ або іншими особами за їх дорученням проводитимуться на менше
одного разу на рік.
Стаття 3
Сторони сприятимуть здійсненню прямих контактів між ними,
ознайомленню з досвідом одна одної на основі організації
консультацій між їх відповідними підрозділами, включаючи взаємний
обмін делегаціями.
Стаття 4
Делегації Сторін в ході участі в роботі міжнародних
конференцій і форумів в рамках міжнародних організацій
проводитимуть консультації для попереднього узгодження своїх
позицій з різних питань, що становлять взаємний інтерес.
Стаття 5
Цей Протокол набуває чинності з моменту підписання і діятиме
до закінчення 6 місяців від дня отримання однією із Сторін
письмового повідомлення іншої Сторони про її бажання припинити
його дію.
Здійснено в м. Києві 13 квітня 1993 р. в двох примірниках,
кожний українською та грузинською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Міністерство За Міністерство
закордонних справ закордонних справ
України Республіки Грузія
(підпис) (підпис)


Публікації документа

Скачать Протокол про співробітництво між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Республіки Грузія

Завантажити Протокол про співробітництво між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Республіки Грузія


Завантажити Протокол про співробітництво між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Республіки Грузія не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!