ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
08 жовтня 2019 року № 792


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2019 р.
за № 1102/34073

ІСТОТНІ УМОВИ
договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо

1. Підстави для укладення договору - дата і номер рішення Ради з державної підтримки кінематографії про надання державної підтримки кінематографії у формі, передбаченій пунктом 6 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі - Закон).

2. Об’єкт договору:

1) фундаментальне або прикладне дослідження (далі - дослідження):

назва теми, очікуваний результат дослідження;

наукові, технічні, економічні та інші вимоги до дослідження відповідно до узгодженого сторонами технічного завдання;

конфіденційні відомості щодо дослідження;

2) обладнання для матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності:

вид обладнання, кількість, кошторисна вартість, код відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007», тощо;

технічні вимоги, комплектність або специфікація обладнання;

3) науково-методичні матеріали для науково-методичного забезпечення освітньої діяльності:

автор, назва, мова, кошторисна вартість видання;

специфікація видання (обсяг у друкованих аркушах, наклад, технічні характеристики, переклад та/або довидавнича підготовка (за потреби));

4) студентський фільм (далі - фільм):

назва, вид, жанр, хронометраж, автори фільму (автор сценарію, режисер-постановник), мова фільму (мовна частина звукового ряду, мова реплік);

технічні вимоги (звук, колір, формат кадру тощо);

вимоги до комплекту вихідних матеріалів (параметри відеоносія, відеозображення, вимоги до звуку, майстер-файлу) та комплекту довідково-інформаційних матеріалів фільму (вимоги до музичної довідки, монтажного аркуша, у тому числі монтажного аркуша англомовних субтитрів з тайм-кодами, трітменту або сценарію фільму, анотації на фільм із зазначенням місць зйомок, відомостей (біографій) про авторів фільму, інших матеріалів, що стосуються зйомок фільму, які студент бажає передати на зберігання);

вимоги щодо відповідності фільму сценарію (переробленому сценарію зі збереженням основної сюжетної лінії), на основі якого він буде вироблятися (створюватися);

5) освітня послуга:

вид освітньої послуги, форма навчання, обсяг навчального навантаження здобувача освіти (у разі здобуття вищої освіти - ступінь вищої освіти, назва спеціальності, обсяг навчального навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи);

вимоги до якості освітньої послуги відповідно до освітньої програми.

3. Мета надання державної підтримки кінематографії - створення якісної наукової та освітньої бази для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері кінематографії.

4. Обсяг коштів, які надаються на умовах державної підтримки кінематографії.

5. Проведення розрахунків:

бюджетна програма, за якою здійснюється виплата коштів на умовах державної підтримки кінематографії;

підстави для здійснення виплат із державного бюджету;

обсяг коштів, що виділяються впродовж бюджетного періоду для фінансування придбання товарів, робіт, послуг на підставі рішення Ради з державної підтримки кінематографії, прийнятого відповідно до частини третьої статті 7 Закону;

валюта договору - гривня;

перерахування коштів (попередня оплата, остаточний розрахунок);

погашення заборгованості перед суб’єктом кінематографії (у разі виникнення) згідно з частиною другою статті 10 Закону.

6. Обов’язки суб’єкта кінематографії (відповідно до об’єкта договору) щодо:

використання коштів, що надаються на умовах державної підтримки кінематографії, за цільовим призначенням;

забезпечення якості товарів, робіт, послуг, передбачених умовами договору;

виконання дослідження відповідно до узгодженого сторонами технічного завдання;

узгодження з Держкіно оригінал-макетів та сигнальних примірників науково-методичних матеріалів;

зазначення на звороті титульного аркуша видання інформації, що науково-методичні матеріали випущено за державної підтримки;

розміщення в початкових титрах студентського фільму інформації про те, що фільм знято за державної підтримки, хронометражем не менше ніж чотири секунди;

недопущення передання будь-кому майнових прав на використання студентського фільму в будь-який спосіб на території держави-агресора.

7. Обов’язки сторін щодо збереження конфіденційності визначених договором відомостей щодо досліджень, перебігу здійснення та одержаних результатів (у разі наявності).

8. Найменування юридичної особи державної форми власності, якій буде передано майнові права інтелектуальної власності на студентський фільм або результати дослідження.

9. Строк дії договору, який визначається календарним планом виконання дослідження, або гарантійним строком експлуатації обладнання, або строком видання науково-методичних матеріалів, або строком виробництва (створення) фільму студентами, а також строком виконання сторонами інших зобов’язань, що виникли на основі договору.

10. Додатки до договору (відповідно до об’єкта договору):

1) щодо фінансування дослідження:

технічне завдання;

календарний план;

планова калькуляція кошторисної вартості та розрахунки витрат за статтями;

2) щодо фінансування забезпечення освітньої діяльності у сфері кінематографії:

специфікація;

калькуляція кошторисної вартості;

місце доставки;

3) щодо фінансування виробництва (створення) фільмів студентами:

комплект вихідних матеріалів та комплект довідково-інформаційних матеріалів фільму;

орієнтовний кошторис витрат на виробництво фільму;

виробничо-економічні показники на виробництво фільму.

Генеральний директор
директорату мистецтв


П. Білаш


Публікації документа

Скачать договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо

Завантажити договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!