МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.03.2016  № 199


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2016 р.
за № 574/28704

Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України

Відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про Державну прикордонну службу України», з метою встановлення єдиного порядку розслідування та обліку нещасних випадків, які сталися з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
прикордонної служби УкраїниВ. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
22.03.2016  № 199


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2016 р.
за № 574/28704

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, які сталися з військовослужбовцями Адміністрації Державної прикордонної служби України, її територіальних органів, органів охорони державного кордону, Морської охорони, підрозділів спеціального призначення, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України, навчальних закладів, науково-дослідних установ, органів та підрозділів забезпечення Державної прикордонної служби України (далі - органи Держприкордонслужби).

2. Дія цієї Інструкції не поширюється на осіб, які працюють за трудовими договорами в органах Держприкордонслужби.

3. Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме: обмеженої в часі події або раптового впливу на військовослужбовця небезпечного фактора чи середовища, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострих отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень через аварії, пожежі, стихійні лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), контакти із представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати військовослужбовцем працездатності на один день і більше, а також у разі смерті військовослужбовця.

4. Нещасні випадки, пов’язані із нанесенням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство військовослужбовця незалежно від здійснення кримінального провадження розслідуються відповідно до цієї Інструкції.

ІІ. Розслідування нещасних випадків

1. Про кожний нещасний випадок потерпілий або особа, яка його виявила, чи свідок нещасного випадку повинні негайно доповісти безпосередньому керівнику або керівнику робіт і вжити заходів для надання необхідної допомоги потерпілому.

2. Безпосередній керівник або керівник робіт у разі виявлення нещасного випадку або отримання доповіді про нього зобов’язаний:

негайно організувати надання екстреної медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доправлення до закладу охорони здоров’я;

доповісти про нещасний випадок керівнику органу Держприкордонслужби;

зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку та устаткування на місці нещасного випадку у такому стані, у якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших осіб і не призведе до більш тяжких наслідків), ужити заходів для недопущення таких випадків.

3. Заклад охорони здоров’я Держприкордонслужби про кожне звернення з приводу нещасного випадку повинен протягом доби повідомити орган Держприкордонслужби, військовослужбовець якого є потерпілим.

4. Керівник органу Держприкордонслужби, в якому стався нещасний випадок, одержавши доповідь або повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:

1) протягом однієї години з використанням засобів зв’язку повідомити про нещасний випадок:

керівництво вищого органу Держприкордонслужби;

підрозділ (посадову особу) з технічного нагляду та охорони праці вищого органу Держприкордонслужби;

підрозділ (посадову особу) з пожежної безпеки вищого органу Держприкордонслужби - у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі.

У повідомленні зазначаються:

дата і час нещасного випадку;

стисла характеристика місця події;

відомості про потерпілого (потерпілих): військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, посада, місце служби, стаж служби (загальний та за посадою), сімейний стан;

характер травм, стислий опис обставин та ймовірні причини нещасного випадку.

Якщо потерпілий є військовослужбовцем іншого органу Держприкордонслужби, зазначені відомості одночасно повідомляються керівництву цього органу.

У разі групового нещасного випадку (такого, що стався одночасно з двома і більше військовослужбовцями), випадку з тяжкими наслідками або випадку смерті військовослужбовця керівник органу Держприкордонслужби, в якому стався нещасний випадок (випадок з тяжкими наслідками або випадок смерті), також негайно доповідає про це керівництву Адміністрації Держприкордонслужби по лінії оперативно-чергової служби;

2) протягом доби письмовим наказом призначити комісію із розслідування нещасного випадку (далі - комісія) у складі не менше трьох осіб та організувати проведення розслідування, а також створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям тощо).

5. У разі групового нещасного випадку, випадку з тяжкими наслідками або випадку смерті військовослужбовця комісія призначається наказом Адміністрації Держприкордонслужби або її територіального органу за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби, яке оформлюється наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

6. Нещасний випадок, що стався в органі Держприкордонслужби з військовослужбовцем іншого органу Держприкордонслужби під час виконання ним службового завдання, розслідується комісією, призначеною керівником органу Держприкордонслужби, в якому стався нещасний випадок.

У разі якщо потерпілий є військовослужбовцем Адміністрації Держприкордонслужби або її територіального органу, комісія призначається наказом Адміністрації Держприкордонслужби або її територіального органу відповідно.

7. До складу комісії обов’язково призначаються: заступник керівника органу Держприкордонслужби, в якому стався нещасний випадок (голова комісії); посадова особа з технічного нагляду та охорони праці або на яку покладено ці функції; залежно від того, з чим пов’язаний нещасний випадок, - уповноважена особа відповідної служби (тилового забезпечення, інженерно-технічного забезпечення, роботи з персоналом, з пожежної безпеки, охорони здоров’я тощо).

У разі якщо комісію призначено наказом Адміністрації Держприкордонслужби або її територіального органу, головою комісії призначають посадову особу Адміністрації Держприкордонслужби або її територіального органу. У цьому випадку до складу комісії також обов’язково входить посадова особа з технічного нагляду та охорони праці Адміністрації Держприкордонслужби або її територіального органу відповідно.

До складу комісії не може призначатися посадова особа, яка безпосередньо відповідала за стан безпеки під час несення служби (виконання робіт).

8. Комісія зобов’язана:

оглянути місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

з’ясувати обставини та причини нещасного випадку, чи не є нещасний випадок наслідком вчинення потерпілим дій у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, вчинення ним кримінального або адміністративного правопорушення, навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю або самогубства;

визначити, чи стався нещасний випадок з військовослужбовцем під час виконання ним обов’язків військової служби;

установити осіб, які порушили вимоги нормативно-правових актів з охорони праці (якщо такі особи були), розробити заходи щодо запобігання таким нещасним випадкам.

9. Члени комісії мають право одержувати письмові пояснення від посадових осіб та інших військовослужбовців і працівників органів Держприкордонслужби, а також проводити опитування потерпілих та свідків нещасного випадку.

10. Потерпілий, члени сім’ї загиблого мають право висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, давати відповідні пояснення, у тому числі викладати у письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку.

Потерпілий, члени сім’ї загиблого на їхню письмову вимогу мають право на ознайомлення з матеріалами розслідування.

11. Строк розслідування не може перевищувати десяти календарних днів, а у разі групового нещасного випадку - п’ятнадцяти календарних днів. Строк розслідування випадку смерті військовослужбовця не може перевищувати тридцяти календарних днів.

У разі проведення лабораторних досліджень, експертизи, випробувань тощо, а також отримання рішень органів досудового розслідування, органів (посадових осіб), що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, та суду, необхідних для встановлення обставин і причин нещасного випадку, строк розслідування може бути продовжено керівником органу Держприкордонслужби, що призначив комісію, за письмовим погодженням з вищим органом Держприкордонслужби на строк, необхідний для отримання таких висновків та рішень, про що керівник органу Держприкордонслужби, що призначив комісію, видає наказ.

У разі якщо комісію призначено наказом Адміністрації Держприкордонслужби, строк розслідування продовжується наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

12. Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями - водіями, екіпажами транспортних засобів (автомобілів, літаків, морських та річкових суден тощо) органу Держприкордонслужби під час перебування в рейсі (польоті, виході в море тощо), розслідуються відповідно до цієї Інструкції з використанням матеріалів розслідування відповідних органів.

13. Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено керівника органу Держприкордонслужби або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується згідно з цією Інструкцією протягом місяця після надходження заяви потерпілого (незалежно від дати настання нещасного випадку).

14. У разі реорганізації (ліквідації) органу Держприкордонслужби, в якому стався нещасний випадок, розслідування проводиться його правонаступником.

15. За результатами розслідування комісія зобов’язана скласти:

акт розслідування нещасного випадку (випадку смерті), що стався (додаток 1) (далі - акт форми Нвс-5);

акт про нещасний випадок (випадок смерті), що стався з військовослужбовцем під час виконання ним обов’язків військової служби (додаток 2) (далі - акт форми Нвс-1), якщо цей нещасний випадок (випадок смерті) визнано таким, що стався з військовослужбовцем під час виконання ним обов’язків військової служби, або акт про нещасний випадок (випадок смерті), що стався з військовослужбовцем не під час виконання ним обов’язків військової служби (додаток 3) (далі - акт форми НПвс), якщо цей нещасний випадок (випадок смерті) визнано таким, що стався з військовослужбовцем не під час виконання ним обов’язків військової служби.

Акти підписують голова і всі члени комісії. У разі незгоди зі змістом зазначених актів член комісії підписує їх з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта форми Нвс-5.

Підписані акти подаються на затвердження керівнику органу Держприкордонслужби, який призначив комісію.

Керівник органу Держприкордонслужби, який призначив комісію, розглядає та затверджує акти форми Нвс-5 та форми Нвс-1 (або форми НПвс) протягом трьох діб після їх подання.

16. Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби, у випадках, визначених частиною третьою статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

17. Акт форми Нвс-1 (або акт форми НПвс) не складається про нещасний випадок (випадок смерті), який є наслідком:

вчинення військовослужбовцем дій у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння;

вчинення військовослужбовцем злочину, кримінального або адміністративного правопорушення, що встановлено рішенням суду або органів досудового розслідування чи органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

навмисного заподіяння військовослужбовцем шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом).

Про наявність підстав для нескладення акта форми Нвс-1 (або акта форми НПвс) обов’язково зазначається в акті форми Нвс-5 із посиланням на відповідні документи, які додаються до першого примірника акта форми Нвс-5.

18. Днем закінчення розслідування вважається день затвердження актів, зазначених у пункті 15 цього розділу, керівником органу Держприкордонслужби, який призначив комісію.

19. За результатами розслідування в десятиденний строк після його закінчення керівник органу Держприкордонслужби, що призначив комісію, видає наказ, в якому визначає заходи із запобігання виникненню подібних випадків та усунення причин і умов, що їм сприяли, тощо.

20. У разі надходження скарги на висновки комісії щодо обставин та причин нещасного випадку Голова Державної прикордонної служби України (керівник територіального органу Адміністрації Держприкордонслужби) з метою забезпечення об'єктивності розслідування нещасного випадку має право призначити повторне (додаткове) розслідування такого випадку комісією в іншому складі.

21. За результатами повторного (додаткового) розслідування комісія зобов’язана скласти висновок про наявність або відсутність підстав для скасування актів попередньої комісії. Такий висновок, підписаний головою і всіма членами комісії, подається на затвердження особі, що призначила повторне (додаткове) розслідування.

22. За висновком комісії особа, що призначила повторне (додаткове) розслідування, має право скасувати акти попередньої комісії та затвердити нові акти форми Нвс-5 і форми Нвс-1 (або форми НПвс), а також вжити заходів щодо активізації роботи із запобігання виникненню нещасних випадків, притягнення до відповідальності посадових осіб органів Держприкордонслужби, які порушили вимоги керівних документів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Про скасування актів попередньої комісії особа, що призначила повторне (додаткове) розслідування, видає наказ.

23. Контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків здійснюють посадові особи служби технічного нагляду та охорони праці вищого органу Держприкордонслужби.

ІІІ. Облік, звітність про нещасні випадки, аналіз їхніх причин

1. Акти, зазначені у пункті 15 розділу ІІ цієї Інструкції, складаються у двох (трьох) примірниках.

До першого примірника акта форми Нвс-5 додаються:

копія наказу про призначення комісії;

копія наказу про продовження строку розслідування (якщо було таке продовження);

пояснення потерпілого, свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб (у разі їх наявності), інших осіб;

копії документів щодо проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів, завдання на виконання роботи, під час якої стався нещасний випадок (за наявності), у разі потреби витяги з нормативно-технічних документів, схеми, фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця (устаткування, апаратури, матеріалів тощо);

висновок закладу охорони здоров’я або експертної установи щодо наявності в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин (у разі потреби);

результати лабораторних досліджень, експертиз, випробувань тощо (якщо такі проводилися);

рішення органів досудового розслідування, органів (посадових осіб), що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, та суду;

у разі смерті військовослужбовця - копія свідоцтва про смерть.

2. Перші примірники актів форм Нвс-5, Нвс-1 (або НПвс) з матеріалами розслідування залишаються в органі Держприкордонслужби, де стався нещасний випадок. На підставі результатів розслідування здійснюються відповідні заходи щодо запобігання таким випадкам.

У разі потреби з актів форм Нвс-5, Нвс-1 (або НПвс) можуть виготовлятися копії.

3. Другі примірники актів форм Нвс-5, Нвс-1 (або НПвс) протягом трьох робочих днів надсилаються керівником органу Держприкордонслужби потерпілому або сім’ї загиблого.

4. Треті примірники актів форм Нвс-5, Нвс-1 (або НПвс) складаються у разі, якщо комісію призначено наказом Адміністрації Держприкордонслужби або її територіального органу, та залишаються в органі, наказом якого було призначено комісію.

5. Треті примірники актів форм Нвс-5, Нвс-1 (або НПвс) також складаються у разі, якщо нещасний випадок стався в органі Держприкордонслужби з військовослужбовцем іншого органу, і надсилаються органу Держприкордонслужби, військовослужбовцем якого є потерпілий.

6. У разі якщо потерпілий є військовослужбовцем Адміністрації Держприкордонслужби або її територіального органу, перший примірник актів форм Нвс-5, Нвс-1 (або НПвс) з матеріалами розслідування залишається в органі Держприкордонслужби, наказом якого було призначено комісію. В орган Держприкордонслужби, де стався нещасний випадок, надсилаються треті примірники актів.

7. Перші примірники актів форм Нвс-5, Нвс-1 (або НПвс) з матеріалами розслідування підлягають зберіганню протягом 45 років, з них перші 3 роки - в органі Держприкордонслужби, потім - в галузевому державному архіві Державної прикордонної служби.

У разі реорганізації органу Держприкордонслужби вищезазначені матеріали передаються правонаступникові, а в разі ліквідації органу Держприкордонслужби - галузевому державному архіву Державної прикордонної служби.

8. Органи Держприкордонслужби здійснюють облік та аналіз усіх нещасних випадків, випадків смерті військовослужбовців на підставі актів форми Нвс-5, розробляють та виконують заходи щодо запобігання нещасним випадкам.

9. Нещасний випадок (випадок смерті) береться на облік тим органом Держприкордонслужби, військовослужбовцем якого є потерпілий.

10. Нещасні випадки (випадки смерті) обліковуються в журналі обліку нещасних випадків (випадків смерті) за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

11. Органи Держприкордонслужби щокварталу складають звіт про нещасні випадки (випадки смерті) та надсилають його до підрозділу технічного нагляду та охорони праці Адміністрації Держприкордонслужби для узагальнення.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України


В.Є. Боднар


Додаток 1
до Інструкції про порядок розслідування
та ведення обліку нещасних випадків
у Державній прикордонній службі України
(пункт 15 розділу ІІ)


Форма Нвс-5

АКТ
розслідування нещасного випадку (випадку смерті)


Додаток 2
до Інструкції про порядок розслідування
та ведення обліку нещасних випадків
у Державній прикордонній службі України
(пункт 15 розділу ІІ)


Форма Нвс-1

АКТ
про нещасний випадок (випадок смерті), що стався з військовослужбовцем під час виконання ним обов’язків військової служби


Додаток 3
до Інструкції про порядок розслідування
та ведення обліку нещасних випадків
у Державній прикордонній службі України
(пункт 15 розділу ІІ)


Форма НПвс

АКТ
про нещасний випадок (випадок смерті), що стався з військовослужбовцем не під час виконання ним обов’язків військової служби


Додаток 4
до Інструкції про порядок розслідування
та ведення обліку нещасних випадків
у Державній прикордонній службі України
(пункт 10 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
обліку нещасних випадків (випадків смерті)


Документи та файли

Сигнальний документ — f456354n120.doc
Сигнальний документ — f456354n121.doc
Сигнальний документ — f456354n122.doc
Сигнальний документ — f456354n124.doc

Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 22.03.2016  № 199 Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України

Завантажити Наказ МВС України від 22.03.2016  № 199 "Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України"

Завантажити Наказ МВС України від 22.03.2016  № 199 "Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!