МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2019  № 2911


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2019 р.
за № 746/33717

Про затвердження Правил спортивних змагань з важкої атлетики

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу п’ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, з метою забезпечення належної організації та проведення всеукраїнських змагань з важкої атлетики НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з важкої атлетики, що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді
та спорту України


І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний секретар Федерації важкої
атлетики України
Б.М. ЛобкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
06 червня 2019 року № 2911


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2019 р.
за № 746/33717

ПРАВИЛА
спортивних змагань з важкої атлетики

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення всеукраїнських спортивних змагань з важкої атлетики.

2. Ці Правила розроблені з урахуванням Правил та Положень Міжнародної федерації важкої атлетики (далі - МФВА) та не поширюються на організацію та проведення міжнародних змагань з важкої атлетики.

3. Вимоги цих Правил стосуються усіх видів програми, з яких проводяться змагання з важкої атлетики.

4. Змагання з важкої атлетики проводяться відповідно до регламенту проведення відповідних змагань з важкої атлетики (далі - Регламент), який затверджується організатором.

5. Зареєстровані для участі у змаганнях спортсмени мають дотримуватися цих Правил, що обов’язкові для виконання кожним з учасників змагань.

6. Змагання з важкої атлетики проводяться з метою:

1) розвитку та популяризації важкої атлетики в Україні;

2) визначення кращих спортсменів команд, адміністративно-територіальних одиниць, фізкультурно-спортивних товариств (далі - ФСТ);

3) підвищення спортивної майстерності та виконання нормативів, зазначених у Положенні про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженому наказом Міністерства молоді та спорту України від 04 листопада 2013 року № 582, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами);

4) визначення кандидатів для формування збірних команд України, адміністративно-територіальних одиниць, об’єднання територіальних громад, ФСТ, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, закладів фізичної культури та спорту;

5) встановлення нових рекордів у видах програм з важкої атлетики;

6) обміну досвідом, знаннями, інформацією між учасниками.

7. Терміни та абревіатури, що вжито у цих Правилах, означають:

важка атлетика - олімпійський вид спорту, змагання в якому проводяться серед чоловіків і жінок у двох змагальних вправах у такій послідовності: ривок і поштовх. Обидві вправи виконують двома руками;

ВАДА - Всесвітнє антидопінгове агентство;

ГСК - головна суддівська колегія;

ривок - вправа, що виконується в один прийом;

поштовх - вправа, що виконується у два прийоми: піднімання штанги на груди та піднімання штанги від грудей;

НОК - Національний олімпійський комітет України;

спортивне спорядження - інвентар, яким користується спортсмен під час змагань;

ФВАУ - федерація важкої атлетики України.

Інші терміни, що використовують у цих Правилах, вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про фізичну культуру і спорт».

8. Антидопінговий контроль спортсменів, які беруть участь у змаганнях, здійснюється відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті», що визначає правові та організаційні засади здійснення антидопінгового контролю в Україні.

9. Використання допінгу заборонено для спортсменів, які беруть участь у змаганнях. Результати спортсменів, які вживали заборонені препарати, анулюються, а самі спортсмени дискваліфікуються.

10. Всеукраїнські змагання з важкої атлетики III-VI рангів, встановлених Положенням про Єдину спортивну класифікацію України, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393, проводять відповідно до цих Правил.

II. Види змагань

1. Всеукраїнські змагання з важкої атлетики визначаються Регламентом відповідних змагань. Змагання можуть проводитись особисті, командні чи особисто-командні.

В особистих змаганнях визначаються результати кожного спортсмена з відповідним місцем, яке він посів.

У командних змаганнях підсумкові результати кожного спортсмена зараховуються всій команді.

В особисто-командних змаганнях підсумкові результати кожного спортсмена зараховуються як кожному учаснику, так і всій команді.

2. Різновидом особистих змагань є кваліфікаційні змагання, на яких результати спортсменів зараховуються за умови виконання (або підтвердження) відповідних кваліфікаційних вимог.

3. У командних змаганнях можуть брати участь спортсмени, які виступають поза конкурсом або в особистому заліку. Рішення щодо допуску атлетів до змагань приймає Мандатна комісія цих змагань, якщо це не суперечить Регламенту змагань.

III. Засідання Мандатної комісії

1. Під час розгляду фінальних заявок, представлених організаціями адміністративно-територіальних одиниць, випадково витягнутий номер жеребкування обирається для кожного спортсмена. Спортсмен зберігає номер жереба протягом усього змагання. Номер визначає порядок його зважування та виходу на поміст під час змагань у конкретній ваговій категорії.

2. Якщо на участь у змаганнях в одній ваговій категорії заявлено більше ніж 18 спортсменів, учасники розподіляються на дві або більше груп відповідно до загальної кількості атлетів у ваговій категорії.

3. Розподіл спортсменів на групи:

1) у групі можуть змагатися спортсмени однієї або двох суміжних вагових категорій;

2) розподіл спортсменів на групи (А - сильніша, Б - слабша) проводиться головним секретарем змагань залежно від їх спортивних результатів, що подані в заявках. Зі списками спортсменів у групі представники команд і тренери знайомляться до початку змагань;

3) змагання спортсменів кожної групи проводяться в один день. Якщо спортсмени змагаються на одному помості послідовно один за одним, то першою змагається група Б. Якщо спортсмени двох груп змагаються на двох помостах одночасно, то у сильнішій (А) групі має бути на 1-3 спортсмени більше, ніж у слабшій (Б).

IV. Регламент і офіційні документи змагань

1. Регламент змагань

1. Регламент є основним керівним документом, що забезпечує роботу суддівської колегії та дії учасників змагань.

2. Регламент змагань є документом, що визначає умови їх проведення та правове оформлення. Регламент змагань не повинен суперечити цим Правилам.

3. Регламент про змагання III та IV рангу надсилається не пізніше ніж за один місяць до їх проведення; V і VI рангу - не пізніше ніж за двадцять днів до їх проведення.

4. Регламент змагань містить такі розділи:

1) цілі та завдання заходу;

2) терміни та місце проведення заходу;

3) організаційні та керівні засади проведення заходу;

4) учасники заходу;

5) характер заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);

6) програма проведення змагань;

7) безпека та підготовка місць для проведення заходу;

8) умови визначення переможців і призерів змагань та їх нагородження;

9) умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;

10) терміни та порядок подання заявок на участь у заході;

11) інші умови, що забезпечують якісне проведення заявленого заходу.

5. Пункти Регламенту змагань мають бути конкретними та не допускати різного тлумачення.

6. Зміни і доповнення до Регламенту змагань має право вносити виключно організація, яка його затвердила, але не пізніше ніж за один місяць до їх початку.

2. Офіційні документи змагань

1. Заявки на участь у змаганнях подають у терміни, затверджені Регламентом (додаток 1).

2. Спортсмени допускаються до участі у змаганнях на підставі допуску лікаря після проведення медичного огляду. Рішення лікаря підтверджується довідкою медичного закладу та оформляється у заявці, але не пізніше ніж за 10 діб до початку змагань.

3. Спортсмен, який змагається в особистому заліку, не входить до складу будь-якої команди і не може впливати на її підсумкові досягнення, але впливає на розподіл особистих місць спортсменів даної вагової категорії.

Якщо спортсмен змагається поза конкурсом, він не впливає ні на особисті, ні на командні досягнення важкоатлетів.

4. Спортсмени, які не були внесені до фінальної заявки, не можуть брати участі у спортивних змаганнях.

5. Перевірка фінальної заявки має бути проведена Секретаріатом та Мандатною комісією змагань до початку засідання представників команд.

6. Офіційний представник команди перед засіданням представників команд надає до Секретаріату документ, що підтверджує особу кожного спортсмена, який бере участь у змаганнях.

7. Секретаріат змагань перевіряє такі дані учасників заходу:

правильність написання імені та прізвища кожного зі спортсменів;

дату народження кожного зі спортсменів;

заявлену вагову категорію кожного зі спортсменів;

заявлену суму двоєборства спортсменів.

8. Заміну спортсменів у фінальній заявці на інших осіб заборонено.

9. Максимальна кількість чоловіків та жінок має бути по 12 у фінальній заявці кожної команди. Але тільки 10 спортсменів мають право брати участь у змаганнях, два спортсмени є запасними. В одній ваговій категорії можуть змагатися не більше ніж два спортсмени від однієї команди. Усіх інших спортсменів вилучають.

10. Після перевірки фінальні заявки підписуються і залишаються в Секретаріаті та вважаються остаточними.

11. Представники команди, що не брали участі у засіданні представників команд, володіють інформацією, яка представлена у фінальній заявці, що вважається остаточною та обов’язковою.

3.  Стартовий протокол, протокол зважування та картка замовлень

1. Стартовий протокол для змагань III-VI рангів містить таку інформацію:

програма змагань із зазначенням дати і часу початку змагань у групах та вагових категоріях спортсменів;

список суддів і офіційних осіб та щоденні групи їх розподілу із вказаними потоками та датою змагань;

прізвища спортсменів для кожної групи, зазначені номери їхнього жеребкування, дати народження, приналежність до організації адміністративно-територіальних одиниць, початкова вага у ривку та поштовху.

2. Протокол зважування (додаток 2) готується на кожну групу (вагову категорію) спортсменів і містить таку інформацію:

номер (за порядком та за жеребом), прізвище, ім’я по батькові та рік народження спортсмена;

розряд;

маса тіла;

назва команди;

початкова вага у ривку та поштовху;

прізвища та ініціали тренерів;

прізвища та підписи суддів, які беруть участь у зважуванні спортсменів.

3. Картка замовлень та перезамовлень видається кожному спортсмену і є документом для декларації його у складі команди під час змагань та містить таку інформацію:

номер спортсмена за жеребом;

прізвище спортсмена та дата його народження;

приналежність до організації адміністративно-територіальних одиниць;

маса тіла та вагова категорія;

група, якщо це передбачено;

заявлена вага у ривку та поштовху;

стартові номери, що призначені після зважування.

4. Протоколи змагань

1. Протокол змагань (додаток 3) вагової категорії (рукописний або друкований) є документом, що підтверджує результати змагань у кожній групі (ваговій категорії) і містить таку інформацію:

назва змагань, місце проведення, дата проведення, вагова категорія;

місце;

прізвище, ім’я, по батькові спортсмена;

рік народження, кваліфікація, маса тіла;

область (місто);

ФСТ, школа;

усі спроби у ривку, поштовху, сумі двоєборства, виконаний розряд;

загальна кількість очок;

прізвище та ініціали тренера;

підписи головного судді та суддівської бригади.

2. Успішні та невдалі спроби спортсмена під час виступу позначаються у протоколі змагань по-різному, способом закреслення або різними кольорами.

3. Підсумковий командний протокол змагань (додаток 4) готується у надрукованому або електронному вигляді (цифровому форматі) та поширюється серед делегацій та всіх зацікавлених сторін після завершення змагань. У протоколі зазначається така інформація:

назва змагань, місце проведення, дата проведення;

вагові категорії;

місце;

команда;

кількість очок у вагових категоріях;

сума очок;

підписи Головного судді та Головного секретаря.

Командні очки нараховуються окремо для чоловічої та жіночої команд.

V. Учасники змагань

1. Вікові групи спортсменів

1. Виділяють такі вікові групи спортсменів:

1) юнаки та дівчата - від 13 до 17 років;

2) юніори та юніорки - від 15 до 20 років;

3) молодь (чоловічої та жіночої статі) - від 15 до 23 років;

4) дорослі (чоловіки та жінки) - від 15 років та старші;

5) майстри (ветерани) - від 35 років та старші.

2. Вік спортсменів вираховується за роком народження.

3. У Всеукраїнських змаганнях IV-V рангу мають право брати участь спортсмени різної статі з 11 років (якщо це передбачено Регламентом змагань) у таких вікових групах:

1) юнаки та дівчата молодшої вікової групи - від 11 до 13 років,

2) юнаки та дівчата середньої вікової групи - від 14 до 15 років;

3) юнаки та дівчата старшої вікової групи - від 16 до 17 років.

4. Спортивні розряди присвоюються спортсменам з 10 років, звання «Майстер спорту України» - з 15 років, «Майстер спорту України міжнародного класу» - з 16 років.

5. Змагання серед категорії ветеранів проводяться у таких вікових групах: перша - 35-39 років; друга - 40-44; третя - 45-49; четверта - 50-54; п’ята - 55-59; шоста - 60-64; сьома - 65-69; восьма - 70-74; дев’ята - 75-79 та десята - понад 80 років.

2. Вагові категорії спортсменів

1. Змагання з важкої атлетики для спортсменів усіх вікових груп проводяться у певних вагових категоріях.

2. Змагання серед дорослих чоловіків та жінок проводяться у таких вагових категоріях:

чоловіки: до 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109, +109 кг;

жінки: до 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, +87 кг.

3. Змагання серед юніорів та молоді проводяться у таких вагових категоріях:

юніори: до 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109, +109 кг;

юніорки: до 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, +87 кг.

4. Змагання серед юнаків та дівчат до 17 років проводяться у таких вагових категоріях:

юнаки: до 49, 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, +102 кг;

дівчата: до 40, 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, +81 кг.

5. Змагання для спортсменів молодших вікових груп проводяться у таких вагових категоріях:

юнаки до 15 років: до 45, 49, 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, +96 кг;

дівчата до 15 років: до 40, 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, +81 кг;

юнаки до 13 років: до 34, 38, 41, 45, 49, 55, 61, 67, 73, +73 кг;

дівчата до 13 років: до 32, 36, 40, 45, 49, 55, 59, 64, 71, +71 кг.

VI. Костюм та екіпіровка спортсменів

1. Загальні вимоги

1. Спортсменам дозволено носити спортивний костюм важкоатлета та спортивне взуття.

2. Елементами спортивного костюма можуть бути: комбінезон, трико, футболка, майка, шорти, спортивні труси, шкарпетки, взуття, спідня білизна, релігійний головний убір.

3. Елементами спортивної екіпіровки можуть бути: ремінь, бинти, лейкопластирі, пов’язки, наколінники, бандажі, спеціальні рукавички.

4. На змаганнях спортсмени під час церемонії представлення, нагородження, відкриття та закриття змагань зобов’язані надягати спортивний костюм.

5. На костюмі може бути назва клубу, ФВАУ, НОКу або Державний Герб.

6. Волосся на голові та шпильки для волосся вважаються частиною голови, дотик грифа штанги до зачіски є помилкою.

7. Спортсмени надягають шкарпетки, які не повинні закривати колінних суглобів.

2. Змагальний спортивний костюм

1. Під час змагань елементом змагального спортивного костюма може бути важкоатлетичне трико. Трико має відповідати таким вимогам:

1) бути суцільним та без коміра;

2) не закривати ліктьових та колінних суглобів;

3) може бути будь-якого кольору.

2. Трико спортсмена може мати такі написи:

1) ім’я та прізвище спортсмена;

2) назва клубу або ФВАУ, або НОКу.

3. Під трико можна надягати комбінезон, що має відповідати таким вимогам:

1) бути суцільним та без коміра;

2) закривати все тіло та щільно облягати тулуб і кінцівки;

3) може закривати ліктьові та колінні суглоби;

4) може бути будь-якого кольору та без візерунків.

4. Під трико можна надягати футболку, що має відповідати таким вимогам:

1) бути без коміра;

2) не закривати ліктьових суглобів;

3) може бути будь-якого кольору.

5. Під трико або поверх нього можна надягати шорти, що мають відповідати таким вимогам:

1) обтягувати ноги;

2) не закривати колінних суглобів;

3) можуть бути будь-якого кольору.

6. Заборонено надягати футболку і шорти замість трико.

7. Під час змагань спортсмену заборонено:

1) роздягатися або одягатися, змінювати екіпіровку в полі зору суддів і глядачів;

2) змащувати стегна будь-якою рідиною: жиром, олією, мазями, тальком;

3) змагатись у брудному, рваному спортивному костюмі або мати неохайний вигляд.

8. На змаганнях V-VI рангу замість трико спортсменам дозволено надягати спортивні труси, шорти та футболку.

9. На трико та футболці може бути зображена емблема команди або спортивного клубу. Члени збірних команд України зобов’язані мати на трико та футболці зображення Герба України або емблему ФВАУ.

3. Спортивне взуття

Спортсмени змагаються у спортивному взутті (штангетках або кросівках) для захисту ніг та забезпечення твердого розміщення ступнів ніг на помості.

4. Ремінь, наколінники, напульсники та рукавички

1. Учасники змагань можуть надягати (тільки поверх трико чи футболки, чи комбінезона) важкоатлетичний ремінь, гранична ширина якого становить 12 см.

2. Для захисту долонь можна надягати рукавички (гімнастичні або велосипедні), але вони можуть закривати тільки перші фаланги пальців.

3. На колінні суглоби дозволено надягати еластичні наколінники, але їх ширина не може перевищувати 30 cм.

4. Напульсники можна надягати на зап’ясткові суглоби спортсмена. Їх ширина має бути не більше ніж 10 см.

5. Пов’язки, бандажі, бинти та лейкопластирі

1. Спортсмени можуть використовувати під час змагань такі елементи екіпіровки: пов’язки, бандажі, еластичні бинти та лейкопластирі.

2. Пов’язка має відповідати таким вимогам:

1) бути виготовленою з пластиру, марлі, еластичного бинта або шкіри;

2) може бути будь-якої довжини на променево-зап’ясткових суглобах, а ширина пов’язки не може перевищувати 10 cм;

3) її можна розміщувати під будь-якою частиною екіпіровки у будь-якому місці на тулубі спортсмена, за винятком зони ліктьового суглоба (на 5 см вище та на 5 см нижче ніж ліктьовий суглоб).

3. Бандаж - пов’язка, що не прилипає, яку носять як на внутрішній, так і на зовнішній поверхні рук та кріплять до зап’ясткових суглобів. Бандаж може бути виготовлено з різноманітних матеріалів, він має відповідати таким вимогам:

1) бандаж не має обмежень у довжині;

2) бандаж не кріплять до штанги;

3) заборонено надягати бандажі або їх замінники у 10-сантиметровій зоні ліктьового суглоба (зона має бути вільною на 5 см вище та на 5 см нижче ніж ліктьовий суглоб).

4. Застосування еластичних бинтів та лейкопластирів:

1) еластичні бинти (довжина їх довільна, а ширина не повинна перевищувати 30 cм) дозволено надягати на колінні суглоби;

2) цілісні еластичні бинти або еластичні колінні чашечки, які дають можливість вільно пересуватися, можна надягати на коліна. Захисні бинти не можуть бути посилені пряжкою чи ременем із волокна чи шкіри, пластмаси або дроту;

3) не можна кріпити бинти до грифа штанги;

4) не дозволено розміщення бинтів або замінників на ліктьових суглобах;

5) лейкопластирі застосовують для покриття невеликих ран, за винятком зони ліктьових суглобів;

6) застосування лейкопластирів на пальцях рук дозволено, але вони не повинні виступати за кінцівки пальців;

7) якщо лейкопластир або бинт накладають на пальці рук, має бути видимий поділ між лейкопластиром та бинтом або рукавичкою.

5. Спортсменам заборонено використовувати комбінацію напульсника та бинта на променево-зап’ясткових суглобах, а також наколінника та бинта на колінних суглобах.

VII. Права та обов’язки спортсменів та тренерів команд

1. Спортсмени

1. Спортсмени мають право:

1) звертатися до суддів із питань замовлення або перезамовлення ваги штанги тільки через представника своєї команди, тренера, суддю при учасниках (технічного контролера);

2) визначати попередню масу тіла на офіційних вагах змагань протягом 55 хв (починаючи за 1 год), але не пізніше ніж за 5 хв до початку зважування спортсменів конкретної вагової категорії;

3) користуватися інвентарем, магнезією (на руки і тулуб) та каніфоллю на місці розминки та змагань.

2. Спортсмени зобов’язані:

1) дотримуватися норм поведінки та етики на місці змагань та поза ними;

2) знати і виконувати ці Правила та бути ознайомленими з Регламентом змагань;

3) пройти процедуру зважування, представлення та нагородження;

4) з’являтися до суддів за їх викликом, виконувати їх вимоги;

5) якщо спортсмен неспроможний випростати руку (руки) у ліктьовому суглобі через анатомічну ваду, він має попередити суддів та членів журі перед початком змагань цієї вагової категорії;

6) бути присутніми на змаганнях від дня приїзду до їх закінчення;

7) з’являтися для проходження допінг-контролю;

8) знаходитися на місці змагань своєї вагової категорії до остаточного закінчення змагань, якщо спортсмен виступив раніше ніж інші учасники.

3. Спортсменам заборонено:

1) змагатися більше, ніж в одній ваговій категорії;

2) змагатися в іншій ваговій категорії, ніж та, що записана у заявці та подана до секретаріату змагань.

4. Згідно з рішенням головної суддівської колегії (ГСК) або журі спортсменів усувають від змагань, а результати анулюють у разі:

1) відсутності на процедурах представлення (за винятком форс-мажорних обставин), нагородження або передчасного їх залишення;

2) повторного порушення правил змагань (після попередження), норми поведінки та етики спортсмена на місці змагань і поза ним;

3) відмови від проходження допінг-контролю.

5. У разі грубого порушення спортсменом правил поведінки ГСК повідомляє про це спортивну організацію, яку він представляє.

2. Представники та тренери команд

1. Функції керівника делегації спортсменів (команди) на змаганнях виконує один із представників команди (тренер). В окремих випадках обов’язки представника виконує тренер або сам спортсмен, якщо це не суперечить Регламенту змагань.

2. Представник команди є керівником делегації і стежить за поведінкою та організованістю спортсменів на місцях змагань, їх розміщенням та харчуванням.

3. Представник команди зобов’язаний:

1) знати ці Правила і Регламент змагань;

2) своєчасно подавати до Мандатної комісії та Секретарю змагань заявки на спортсменів своєї команди;

3) брати участь у жеребкуванні;

4) забезпечити своєчасне прибуття спортсменів на змагання, зважування, представлення, нагородження, парад відкриття та закриття змагань;

5) виконувати розпорядження суддів щодо правил проведення змагань;

6) перебувати на змаганнях на спеціально відведеному місці або серед спортсменів своєї команди у спортивному одязі.

4. Представник команди має право:

1) звертатися до суддів щодо замовлень або перезамовлень ваги штанги;

2) отримувати у членів ГСК або секретаріату довідки з усіх питань щодо умов проведення та суддівства змагань;

3) бути присутнім на зважуванні спортсменів своєї команди.

5. Тренер команди має право:

1) бути присутнім на зважуванні спортсменів своєї команди;

2) звертатися до суддів щодо замовлень або перезамовлень ваги штанги;

3) бути присутнім на підсумковій нараді представників та тренерів.

6. Представники та тренери:

1) можуть бути присутніми на процедурі допінг-контролю;

2) мають бути одягнені у спортивний одяг під час знаходження на місці розминки і змагань;

3) не мають права втручатися в роботу суддівської колегії змагань.

7. Представники (тренери) рішенням ГСК усуваються від виконання своїх обов’язків у разі:

1) порушення цих Правил та Регламенту змагань;

2) відмови виконувати рішення суддів або нетактовної поведінки.

8. Спортсмени юнацьких вікових груп беруть участь у змаганнях тільки під керівництвом тренера.

VIII. Суддівська колегія змагань

1. Судді змагань

1. Суддівська колегія змагань комплектується Президією колегії суддів та затверджується організацією, що проводить змагання, не пізніше ніж за 30 діб до початку змагань.

2. Головна суддівська колегія керує проведенням змагань від їх початку до їх закінчення. До її складу входять: головний суддя, його заступники та головний секретар. Головою ГСК є головний суддя.

3. Головний суддя та головний секретар прибувають на місце змагань за одну добу до дня приїзду учасників та суддів.

4. Члени ГСК зобов’язані забезпечувати виконання цих Правил і Регламенту змагань.

5. Члени ГСК мають право:

1) вносити зміни до розкладу змагань;

2) змінювати розклад змагань, якщо не прибув медичний персонал або устаткування та інвентар не готові до змагань чи вийшли з ладу.

6. Члени ГСК не мають права змінювати Регламенту змагань.

7. Судді змагань, яких викликали на суддівство, повинні бути членами Федерації та відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді, мати посвідчення спортивного судді та бути в костюмі спортивного судді.

Судді зобов’язані знаходитися на місці від початку змагань до їх закінчення.

8. До змагань V-VI рангу можуть залучатися судді, які не мають суддівської категорії, але до складу суддів на помості допускається лише один суддя без суддівської категорії.

9. Судді, які прибули на змагання до початку технічної наради, проходять реєстрацію у заступника головного судді з кадрового забезпечення. Судді зобов’язані знати ці Правила і Регламент змагань та бути об’єктивними у своїх рішеннях.

10. Для суддівства змагань суддівський костюм спортивного судді складається з темно-синього піджака, брюк (у жінок - спідниці), білої сорочки (у жінок - блузи), темно-синьої краватки та чорних черевиків.

11. Присутність суддів на суддівських семінарах і щоденних суддівських нарадах обов’язкова.

12. У разі відсутності судді на місці змагань у визначений час (до закінчення процедури нагородження) або на щоденних нарадах, його замінюють резервним суддею і до суддівства не залучають.

13. Представники і тренери команд не повинні входити до складу журі та суддів на помості, якщо змагаються їх учасники.

14. Суддівська бригада змагань призначається заступником головного судді з кадрового забезпечення і проводить змагання в окремих вагових категоріях (потоках).

15. До складу суддівської бригади входять:

члени журі, технічний контролер, судді на помості, секретар змагань та його помічники, суддя-інформатор, суддя-хронометрист, судді на дубль-протоколі, судді на комп’ютері, судді-асистенти.

16. Усі призначені судді зобов’язані прибути на свої робочі місця не пізніше ніж за 30 хв до початку роботи на своїй посаді.

17. Загальна кількість суддів для обслуговування змагань III і IV рангів становить 46 осіб.

18. Для якісного проведення змагань додатково залучаються: комендант змагань, оператор ПК - дві особи, окрім лікаря - ще одна медсестра.

19. Під час проведення змагань III рангу до складу суддівської колегії додатково можуть призначатися помічники головного секретаря, судді з нагородження, помічники секретаря.

20. З метою контролю за якістю роботи суддів та надання їм практичної допомоги Президія колегії суддів ФВАУ має право призначити інспектора змагань III-IV рангів, посада б якого входила до складу суддівської колегії змагань, на які він призначений.

21. Склад суддівської трійки на помості під час змагань конкретної вагової категорії (потоку) є постійним, до складу суддівської трійки не допускаються судді з одного спортивного товариства або міста.

22. Заміна судді на резервного може проводитись у зв’язку з його хворобою, у разі отримання незадовільної оцінки за суддівство або під час реєстрації рекордної ваги, яку замовив спортсмен.

2. Головний суддя та його заступники

1. Головний суддя є головою суддівської колегії змагань. Він керує роботою суддів та забезпечує дотримання правил спортивних змагань та регламенту проведення змагань.

2. Перед початком змагань головний суддя виконує такі обов’язки:

1) перевірка готовності спортивної споруди;

2) проведення технічної наради суддівської колегії.

3. Під час змагань головний суддя виконує такі обов’язки:

1) затвердження складу суддівських бригад, які підготував заступник із кадрового забезпечення;

2) проведення загальних нарад представників, тренерів та суддів після закінчення кожного дня змагань з метою затвердження результатів змагань, а також окремо з суддями з метою аналізу суддівства та призначення суддів.

4. Після закінчення змагань головний суддя виконує такі обов’язки:

1) підготовка звіту про змагання;

2) передання звіту (протягом 3-х діб) до організації, що проводить змагання.

5. Головний суддя має право призначити проведення додаткових нарад суддів і представників, якщо виникне в цьому потреба.

6. За відсутності головного судді його обов’язки виконує один із його заступників.

7. Заступник головного спортивного судді з кадрового забезпечення виконує такі обов’язки:

1) реєстрація суддів у день приїзду та перевірка суддівських атрибутів (костюма, посвідчення судді тощо);

2) комплектування суддівських бригад на кожен робочий день;

3) оцінка роботи кожного судді протягом усього періоду змагань (разом із головним суддею);

4) облік оцінок суддівства, які проставлені членами журі, та підготовка підсумкових матеріалів з роботи суддів.

8. Заступник головного спортивного судді з устаткування виконує такі обов’язки:

1) підготовка та контроль стану місця змагань, розминки, перевірка готовності апаратури, устаткування та інвентарю;

2) перевірка ваг і контрольне зважування штанг;

3) організація роботи суддів на інформаційному табло та табло-протоколі.

9. Заступнику головного судді з устаткування підпорядковується комендант змагань та обслуговувальний персонал змагань.

3. Головний секретар та його заступники

1. Головний секретар працює під керівництвом головного судді та виконує такі обов’язки:

1) бере участь у роботі мандатної комісії;

2) готує, опрацьовує та розповсюджує суддівську документацію;

3) керує роботою секретарів змагань і технічних працівників секретаріату;

4) контролює якість оформлення протоколів змагань та здійснює підрахунки командних результатів;

5) надає інформацію (з дозволу головного судді) про хід змагань судді-інформатору, представникам команд, працівникам преси та телебачення;

6) оформляє та веде облік встановлених рекордів;

7) готує матеріали до звіту про змагання, підписує витяги з протоколів;

8) перед початком змагань кожної вагової категорії готує для членів журі та технічного контролера стартові протоколи та лист призначення спортивних суддів;

9) розподіляє спортсменів на групи відповідно до їх результатів, якщо це потрібно.

2. Головний секретар працює із суддівською документацією, яку умовно поділяють на підготовчу, основну та заключну:

1) до підготовчої документації належать заявки, заяви представників команд або спортсменів, особисті картки спортсменів та команд, листи призначення суддів, таблиця оцінки командних досягнень, Регламент змагань;

2) до основної - протоколи зважування, робочі протоколи, картки замовлень та перезамовлень, лист призначення суддів на вагову категорію, командні картки, протоколи командних досягнень, спортивна класифікація, таблиця рекордів;

3) до заключної - витяги з протоколів, підсумковий протокол змагань, звіт про змагання, звіт лікаря змагань.

3. Обов’язки помічників головного секретаря в кожному конкретному випадку визначає головний секретар.

4. Журі змагань

1. Судді, які призначені до складу журі, здійснюють контроль за суддівством змагань у конкретній ваговій категорії (потоці) від моменту представлення спортсменів до закінчення процедури їх нагородження. До складу журі входять три спортивних судді Національної категорії (та один резервний член журі), які призначаються з числа кандидатів, обраних на технічній нараді.

2. Головою журі є головний суддя або один із його заступників. Якщо до складу журі входить Президент ФВАУ або голова колегії суддів, вони можуть виконувати обов’язки голови.

Головою журі також можуть призначатися судді вищих категорій (міжнародної та національної).

3. Якщо в один день спортсмени одного потоку змагаються на двох помостах, то для кожної групи (А і Б) призначається окреме журі.

4. Члени журі розташовуються недалеко від змагального помосту з моменту представлення спортсменів до закінчення процедури нагородження. За столом журі сидять тільки його члени.

5. Для якісної роботи членів журі їм надаються картки оцінки роботи суддів (кожному члену), лист призначення суддів на вагову категорію, таблиця рекордів у ваговій категорії, блок суддівської апаратури, пристрій для виклику суддів до столу журі, мікрофон та два прапорці (білий і червоний).

6. Члени журі виконують такі обов’язки:

1) контроль за виконанням правил змагань та оцінювання роботи суддівської бригади;

2) прийняття рішень щодо виправлення суддівських помилок або рішень у разі зіпсування устаткування;

3) члени журі оцінюють кожну спробу підйому штанги спортсменом.

7. Журі приймає рішення одноголосно і має право:

1) проводити короткочасну заміну суддів на помості;

2) протягом змагань та після чергового попередження замінювати будь-якого суддю, якщо його рішення виявиться некомпетентним. У цьому разі суддя має право пояснити своє рішення;

3) анулювати спробу спортсмена та надати йому додаткову, якщо була допущена помилка в навантажуванні штанги або вага змінилася під час підйому, зруйнувався поміст або у разі помилкового оголошення секретаря змагань;

4) анулювати рішення суддівської трійки, якщо всі члени журі одноголосно прийняли рішення про зарахування (або не зарахування) спроби учасника змагань;

5) члени журі не мають права впливати або нав’язувати своє рішення іншим членам журі;

6) тимчасово зупинити змагання, якщо вийшло з ладу устаткування, електромережа або глядачі своєю поведінкою заважають проведенню змагань;

7) скоротити або подовжити перерву між змагальними вправами після консультації з ГСК. Відповідне оголошення всім зацікавленим сторонам повідомляється завчасно.

8. Під час церемонії нагородження члени журі повинні залишатися на своєму місці.

9. Після закінчення процедури нагородження у ваговій категорії голова журі підписує протокол змагань та проставляє оцінки суддям у листі призначення (на підставі аналізу оцінних карток для суддів, які ведуть члени журі).

10. Після закінчення ривка голова журі дає дозвіл на перерву (зазвичай 10 хв) для підготовки спортсменів до поштовху.

5. Технічний контролер

1. Технічний контролер призначається для суддівства у кожну суддівську бригаду та має виконувати такі обов’язки:

1) перевіряти та контролювати стан обладнання та інвентарю на місці змагань (ваг, помосту, штанг, суддівської апаратури);

2) контролювати своєчасне прибуття суддів на місце змагань;

3) перевіряти костюми та екіпіровку спортсменів перед процедурою представлення та виходом їх на поміст. Якщо є змащені ділянки тіла, усунути цей недолік;

4) шикувати та виводити спортсменів (у порядку жеребкування) та суддів на процедуру представлення;

5) контролювати очищення грифу штанги та змагального помосту (дезінфекція грифа штанги проводиться асистентами на помості);

6) контролювати наявність магнезії та каніфолі біля змагального помосту та у залі розминки;

7) під час змагань контролювати присутність у залі розминки та в зоні виходу спортсменів до змагального помосту офіційних представників та тренерів команд, які мають на це право;

8) видаляти з місць роботи суддів та залу розминки осіб, які не мають права там знаходитись;

9) у разі потреби допомагати спортсменам правильно закріпити номери жеребкування на місці розминки;

10) у разі потреби допомагати персоналу антидопінгового контролю.

2. Якщо журі викликало до себе суддівську трійку для обговорення оцінки щодо піднятої атлетом ваги, технічний контролер підходить до столу журі, отримує від голови журі остаточне рішення і повідомляє його спікеру змагань.

6. Судді на помості

1. На всіх змаганнях призначається три судді на помості для кожної групи (вагової категорії) спортсменів, один центральний суддя та два бокових. Судді мають рівні права щодо оцінки виконання вправи спортсменами.

2. Судді, які призначені в одну групу (бригаду), міняються місцями під час суддівства на помості у кожній наступній ваговій категорії. Кожна група (бригада) суддів має у складі спортивних суддів жінок.

3. Спортивні судді на помості мають виконувати такі обов’язки:

1) зважувати спортсменів вагової категорії (потоку), в якому вони здійснюють суддівство;

2) оцінювати правильність виконання змагальних вправ на помості;

3) підписувати протоколи змагань після закінчення змагань у ваговій категорії;

4) перед змаганнями відповідної вагової категорії здавати свої посвідчення спортивного судді до журі.

4. Додатковим обов’язком центрального судді є проведення інструктажу суддів-асистентів щодо їх обов’язків перед початком змагань спортсменів у ваговій категорії.

5. Під час змагання суддям на помості заборонено впливати на рішення одного із суддів.

6. Для забезпечення якісної роботи суддів на змаганнях у кожній ваговій категорії може призначатися резервний суддя, кваліфікація якого б давала можливість йому виконувати різні функції, включно суддівство на помості.

Резервний суддя прибуває на місце змагань за 15 хв до зважування спортсменів вагової категорії, доповідає про це технічному контролеру (старшому судді) і знаходиться на місці проведення змагань (у полі зору журі) до їх закінчення.

7. Секретар змагань

1. Секретар змагань має виконувати такі обов’язки:

1) одержати в секретаріаті перед початком змагань у ваговій категорії суддівську документацію: списки спортсменів вагової категорії, протоколи зважування та бланки протоколу змагань;

2) брати участь у процедурі зважування спортсменів та підготовці робочих протоколів змагань;

3) здійснювати суддівство під час змагань у ваговій категорії відповідно до вимог цих Правил;

4) опрацювати протокол змагань та подати його на підпис головному секретарю;

5) розмістити протоколи змагань (основний та дубль-протокол) для ознайомлення за 30 хв до початку змагань спортсменів даної вагової категорії.

2. Під час суддівства змагань певної вагової категорії секретар змагань має виконувати такі обов’язки:

1) давати вказівки асистентам щодо встановлення ваги штанги;

2) викликати спортсменів до помосту;

3) опрацьовувати протоколи змагань;

4) оголошувати інформацію про результати змагань.

3. Секретар заповнює протокол змагань за такими правилами:

1) замовлена спортсменами вага штанги записується олівцем у клітинку «Ривок» чи «Поштовх», а після спроби спортсмена - чорнилом, якщо спроба невдала, вага перекреслюється (/);

2) у разі відмови спортсмена від спроби до початку контрольного часу у клітинці «Ривок» чи «Поштовх» проставляється горизонтальна риска, після початку другої частини контрольного часу - риска «невдала спроба»;

3) після виконання залікових спроб до протоколу вписується у клітинку «Результат (кг), місце» найбільша вага, яку підняв спортсмен. Найкращі результати у ривку і поштовху становлять суму двоєборства;

4) якщо спортсмен під час виконання вправи отримує нульову оцінку, то у клітинках протоколу «Результат», «Сума двоєборства (кг), розряд» проставляється 0, а у клітинках «Загальна кількість очок», «Місце» - горизонтальна риска.

4. Секретар оголошує таку інформацію:

1) дає вказівки суддям-асистентам «Встановити (вагу штанги)__ кг», а після встановлення - «Вага встановлена»;

2) викликає спортсмена до помосту: «Номер три! Іваненко Сергій, «Динамо», Львівська область, друга спроба; Коваленку - приготуватися!»;

3) згідно з рішенням суддів на помості оголошує після кожної спроби «Вага піднята (зарахована)» або «Вага не піднята (не зарахована)!»;

4) якщо після виклику до помосту залишилося 30 с, секретар оголошує: «Пройшло 30 с». Після закінчення контрольного часу (1 хв) у разі невиконання спортсменом вправи секретар оголошує: «Час закінчився, спроба використана!».

5. Після виклику спортсмена на поміст суддя-хронометрист вмикає секундомір та вимикає його в момент початку піднімання штанги.

8. Суддя-інформатор

1. Суддя-інформатор змагань має виконувати такі обов’язки:

1) до початку змагань ознайомитися з Регламентом змагань, складом спортсменів вагової категорії та суддівською бригадою;

2) інформувати глядачів, тренерів та суддів щодо програми, ходу змагань, рекордів, проміжних та кінцевих результатів спортсменів;

3) представляти призерів змагань під час процедури нагородження, а також осіб, які її проводять.

2. Оголошення судді-інформатора не повинні заважати роботі секретаря змагань або спортсменам.

3. Суддя-інформатор не має права викликати спортсменів на поміст, а також давати вказівки суддям-асистентам щодо зміни ваги штанги.

9. Суддя-хронометрист

1. На посаду судді-хронометриста призначаються судді національної та першої категорій.

2. Суддя-хронометрист має виконувати такі обов’язки:

1) контролювати час для виконання спроби за допомогою електронного або ручного таймера (секундоміра);

2) вмикати та вимикати секундомір та своєчасно за 3-4 с попереджати секретаря про початок та закінчення другої половини контрольного часу;

3) у разі відсутності електронного секундоміра суддя-хронометрист використовує спрощений сигнальний пристрій, який вмикається в потрібні проміжки часу.

10. Суддя на карточках «маршал»

1. Суддя на карточках «маршал» вносить або відхиляє будь-які зміни у заявках, що пропонують записати тренери чи представники команд у карточки спортсменів.

2. Суддя на карточках «маршал» повідомляє секретаря змагань про внесені зміни у заявках спортсменів.

11. Секретар на дубль-протоколі

1. Секретар на дубль-протоколі призначається на змаганнях V-VI рангів.

2. Секретар на дубль-протоколі має виконувати такі обов’язки:

1) після зважування отримати в секретаріаті лист дублюючого протоколу;

2) за годину до початку змагань перенести відомості щодо спортсменів з основного протоколу до дублюючого, а також розмістити його в залі розминки не пізніше ніж за 30 хв до початку змагань;

3) вносити до протоколу результати кожного спортсмена після отримання рішення суддів на дану спробу, а також під час замовлень або перезамовлень ваги штанги;

4) передавати секретарю змагань інформацію телефоном або через суддю при учасниках щодо замовлень або перезамовлень ваги штанги. Контролювати кількість перезамовлень ваги штанги у кожного спортсмена не більше ніж три перезамовлення в одній спробі;

5) завершити оформлення дубль-протоколу після закінчення змагань у ваговій категорії (потоці), підписати та передати його до секретаріату.

12. Судді-асистенти

Судді-асистенти на помості мають виконувати такі обов’язки:

прибути на місце змагань за 20 хв до їх початку;

підготувати спортивний інвентар до змагань та здійснювати контроль за його використанням;

знаходитися під час змагань біля змагального помосту в однакових спортивних костюмах та страхувати спортсменів від можливого падіння у разі втрати свідомості або травми;

встановлювати вагу штанги згідно з оголошенням секретаря та контролювати її точність;

контролювати розміщення штанги на помості та переміщувати її на прохання спортсменів;

контролювати чистоту грифу штанги після кожної спроби, щоб він не мав плям крові та інших речовин;

мати в наявності дезінфекційні матеріали для очищення та дезінфекції грифів;

виступати в якості бар’єра (вставати у шеренгу перед помостом), якщо спортсмен впав, чи отримав травму, чи втратив свідомість, а також допомагати черговому лікарю за потреби;

очищати гриф штанги або змагальний поміст під час перерви за потреби та (або) відповідно до вказівок технічного контролера під час змагань та після їх закінчення;

готувати подіум для проведення церемонії нагородження після закінчення змагань у ваговій категорії;

повертати диски штанги після завершення змагань до місця зберігання;

забезпечувати видалення крові та інших забруднень з платформи, грифу штанги за потреби;

дотримуватися загальних запобіжних заходів (надягати рукавички) під час виконання своїх обов’язків із дезінфекції устаткування.

13. Лікар змагань

Лікар змагань має виконувати такі обов’язки:

брати участь у роботі мандатної комісії з метою перевірки правильності допуску спортсменів медичним закладом;

брати участь у технічній нараді представників, тренерів та суддів перед початком змагань;

здійснювати медичний нагляд за спортсменами під час зважування, а також визначати анатомічні вади, які заважають випрямити руки;

контролювати санітарно-гігієнічні умови місць змагань;

надавати спортсменам медичну допомогу у разі травм або захворювань та вирішувати питання (з головним суддею або головою журі) щодо можливості продовження ними змагань. Якщо спортсмен неспроможний продовжувати змагання, підготувати медичний висновок щодо причин його усунення;

попереджати технічного контролера (старшого суддю) і голову журі, кому із спортсменів були накладені додаткові пластирі;

знайомитися з Правилами змагань та перед початком змагань проходити інструктаж у головного судді щодо своїх обов’язків;

готувати звіт про медичне обслуговування змагань після їх закінчення.

14. Комендант змагань

1. Комендант змагань має виконувати такі обов’язки:

1) своєчасно підготувати спортивний інвентар та устаткування, місця змагань та розминки, харчування та відпочинку спортсменів, тренерів, суддів, розміщення працівників преси, тележурналістів та глядачів;

2) забезпечувати місця змагань достатньою кількістю магнезії та каніфолі;

3) підготувати таблички з назвами команд, флагштоки для підняття Державного Прапора України.

2. Комендант змагань підпорядковується головному судді та його заступнику з устаткування.

15. Інспектор змагань

1. Інспектор змагань призначається з метою надання практичної допомоги у проведенні змагань III-IV рангів і контролю якості роботи суддівської колегії змагань. Він призначається зі складу найбільш кваліфікованих суддів національної чи міжнародної категорії.

2. Кандидатури на інспектування змагань затверджуються організацією, що проводить змагання.

16. Судді з нагородження

1. Старший суддя з нагородження має розподіляти обов’язки у складі групи нагородження.

2. Cудді з нагородження мають виконувати такі обов’язки: одержувати та зберігати нагородні атрибути (призи, медалі, грамоти, дипломи) та готувати тексти для них.

IХ. Правила проведення змагань

1. Жеребкування спортсменів

1. Жеребкування спортсменів усіх вагових категорій проводиться в день приїзду учасників змагань під час роботи мандатної комісії та завершується за 30 хв до початку технічної наради представників, тренерів і суддів.

2. Жеребкування проводить головний секретар змагань (або один із його помічників), який заздалегідь готує номери жеребкування (за кількістю учасників змагань).

3. У жеребкуванні беруть участь представники (тренери) команд, які витягають номери для кожного зі спортсменів за чергою, яка наведена в заявці.

4. Якщо представник будь-якої команди не брав участі в жеребкуванні, ці номери витягає один із суддів (за рішенням головного секретаря).

5. Номер жеребкування визначає подальшу черговість спортсменів на процедурі зважування та запису в робочому протоколі змагань.

6. Порядок стартових номерів під час жеребкування спортсменів поширюється і на порядок отримання місць у залі розминки, куди спортсмени прибувають за 30 хв до початку змагань.

7. Порядкові номери жеребкування відповідають призначеним номерам на тренувальних помостах. Якщо кількість спортсменів на розминці більша, ніж кількість помостів, офіційні особи команди у співпраці з технічними працівниками змагань знаходять відповідне місце для спортсменів. Якщо співпраця не відбудеться, рішення приймає Головний спортивний суддя змагань після консультації з головою журі даної категорії.

2. Зважування спортсменів

1. Зважування спортсменів кожної вагової категорії проводиться в порядку жеребкування за 2 год до початку змагань і триває 1 год.

2. Зважування спортсменів проводиться у спеціально відведеній кімнаті, в якій має бути відповідне обладнання та інформація:

ваги для зважування спортсменів;

список спортсменів даної вагової категорії, який розміщують біля входу в кімнату зважування;

картки зважування спортсменів;

стартові номери спортсменів та перепустки в зал розминки;

контрольні ваги та роздягальню розміщують біля кімнати зважування.

3. Кожен спортсмен зважується в межах вагової категорії. Офіційні особи команди (тренер) мають право бути присутніми під час зважування.

4. Секретар за 15 хв до початку зважування оголошує або вивішує прізвища спортсменів для процедури зважування.

5. Кожен спортсмен прибуває на зважування з документом, що засвідчує його особу.

6. Зважування проводять судді на помості та секретар. Центральний суддя за допомогою ваг визначає масу тіла спортсмена, яка записується секретарем до протоколу зважування тільки після того, як бокові судді підтвердять точність вимірювання маси тіла під час зважування.

7. Під час зважування спортсмена дозволена присутність членів ГСК та лікаря, окрім суддів на помості та секретаря, одного представника або тренера команди, технічного контролера. Якщо представник команди є протилежної статі, він не має права заходити до кімнати зважування.

8. Спортсмени зважуються оголеними або в нижній білизні, а спортсменки - в купальниках, трико, бюстгальтерах і плавках у присутності суддів відповідної статі (окрім секретаря змагань).

9. Спортсменам заборонено ставати на ваги або сходити з ваг без дозволу старшого судді. Якщо вага спортсмена не відповідає межам конкретної вагової категорії, він може її змінити (зменшити або збільшити) за рахунок часу, відведеного на зважування.

10. Якщо спортсмен пропустив свою чергу на зважування або зважується повторно, його допускають на ваги останнім у черзі (у межах часу зважування).

11. Якщо зважування проводять спортсмени двох або більше вагових категорій, то першими зважуються атлети меншої категорії.

12. Після зважування спортсмени або їх тренери зобов’язані зробити замовлення початкових спроб у ривку та поштовху, які записуються до протоколу зважування. Тренер особисто записує стартові результати у картку замовлень та перезамовлень і підписує її.

13. Якщо спортсмен не пройшов зважування у ваговій категорії, в якій він зазначений у заявці, до змагань його не допускають.

14. Протокол зважування оприлюднюється після зважування усіх спортсменів.

3. Представлення спортсменів і суддів

1. Змагання в кожній ваговій категорії чи потоці починаються з процедури представлення спортсменів та суддів рівно через дві години після початку зважування.

2. Технічний контролер виводить спортсменів на представлення у порядку, який визначено жеребкуванням.

3. На процедуру представлення спортсмени виходять у спортивній формі.

4. Представлення учасників змагань проводить суддя-інформатор (за його відсутності - секретар).

5. Під час представлення спочатку оголошуються прізвище та ім’я кожного зі спортсменів, спортивна кваліфікація, назва команди (область, місто). Якщо потрібно, додається інформація, що спортсмен змагається в особистому заліку або поза конкурсом.

6. Якщо спортсмени не вийшли на представлення, вони повинні пояснити журі причину своєї відсутності. Голова журі після консультації з Головним суддею змагань визначає їх подальшу долю: або виносить попередження, або приймає інше рішення.

7. Після представлення спортсменів суддя-хронометрист (або секретар) включає годинник із зворотним відліком часу - 10 хв. Виклик першого спортсмена на поміст здійснюється через 10 хв після закінчення процедури представлення.

8. Після представлення спортсменів секретар змагань представляє суддів у такій послідовності: трійка на помості, секретар змагань, суддя на картках, технічний контролер.

9. Секретар представляє спочатку суддів, після цього оголошує склад журі змагань: спочатку представляє керівника журі, а потім його членів.

4. Правила виконання змагальних вправ

1. Загальні правила виконання ривка та поштовху:

1) на всіх змаганнях спортсменам надається три спроби на кожну вправу двоєборства;

2) спробою є будь-яка (завершена або незавершена) рухова дія, під час якої штанга піднята вище рівня колінних суглобів;

3) під час виконання вправи спортсмен розташовується обличчям до центрального судді і тримає гриф штанги двома руками захватом зверху. Способи захвату та ширина хвату на грифі штанги правилами не регламентуються (вони можуть змінюватись під час виконання вправи);

4) вага штанги має бути кратною 1 кг;

5) під час виконання змагальної вправи лише спортсмен торкається штанги. Переміщати штангу на помості після виклику може тільки спортсмен або судді-асистенти на його прохання;

6) піднімання штанги догори у кожній вправі двоєборства закінчується положенням фіксації, коли вага утримується на випростаних догори руках, всі частини тіла і штанга нерухомі, ноги випростані і розміщуються на одній лінії, яка паралельна грифу штанги;

7) тривалість фіксації правилами не регламентується. Якщо вага зафіксована, судді миттєво подають команду повернути штангу на поміст. Штанга повертається на поміст перед спортсменом без кидка, кисті утримують гриф доти, поки він не перетне рівня плечових суглобів;

8) на змаганнях мінімальна вага, яка може бути встановлена на помості, становить: для чоловіків - 26 (двадцять шість) кг (20 кг гриф, замки і два диски по 0,5 кг); для жінок - 21 (двадцять один) кг (15 кг гриф, замки і два диски по 0,5 кг);

9) секретар змагань та судді на помості під час зважування спортсменів мають контролювати правильне застосування «правила 20/20 кг». Сума результатів початкових спроб у ривку та поштовху у чоловіків і жінок не може бути менше ніж 20 кг від суми двоєборства, що вказана у заявці.

Приклад 1. Спортсменка замовила у фінальній заявці суму двоєборства 200 кг. Загальна сума перших спроб у ривку та поштовху не має бути менше ніж 180 кг (наприклад, 80 кг + 100 кг або будь-яка інша комбінація).

Приклад 2. Спортсмен замовив у фінальній заявці суму двоєборства 255 кг. Загальна сума перших спроб у ривку та поштовху не має бути менше ніж 235 кг (наприклад, 95 кг + 140 кг, або 104 кг + 131 кг, або будь-яка інша комбінація);

10) якщо спортсмен або посадова особа з команди відмовляється виконувати «правило 20/20 кг», за рішенням журі він може бути відсторонений від змагань;

11) суддя з бригади суддів негайно повідомляє спортсмена чи тренера команди, щоб вони зробили необхідну корекцію ваги штанги, якщо вона менша, ніж потрібно за «правилом 20/20 кг». Секретар змагань або технічний контролер наказує спортсмену чи тренеру, щоб перша спроба у поштовху була змінена для дотримання «правила 20/20 кг»;

12) дане правило оголошують на технічній нараді представників і суддів, як «правило 20/20 кг».

2. Не більше ніж три офіційні особи (тренери) мають право знаходитись під час розминки або перед виходом спортсмена на поміст.

3. Правила виконання ривка:

1) ривок виконується в один прийом, штанга одним безперервним рухом піднімається над головою на випростані руки з використанням будь-якого присіду (або без нього);

2) після піднімання з присіду спортсмен фіксує вагу та чекає команди суддів на повернення штанги на поміст.

4. Правила виконання поштовху:

1) поштовх виконується у два прийоми: перший - піднімання штанги на груди одним безперервним рухом із використанням будь-якого способу присіду (або без нього), другий - піднімання штанги від грудей;

2) після піднімання штанги на груди гриф має лежати на грудях вище молочних залоз на зігнутих руках. Дозволено переміщати гриф штанги на грудях в інше положення, щоб запобігти затримці дихання або втраті свідомості;

3) перед виконанням поштовху спортсмен і штанга нерухомі. Носки ніг розміщуються на одній лінії і паралельні грифу штанги;

4) після піднімання штанги на груди та перед підніманням від грудей спортсмен має право змінювати спосіб захвату та ширину хвату;

5) під час вставання з присіду спортсмен має право використовувати пружні властивості м’язів ніг та за допомогою кількох присідів поспіль піднятися з вагою;

6) поштовх від грудей виконується за допомогою попереднього напівприсіду і подальшого випростання ніг із використанням будь-якого присіду. Вага виштовхується догори над головою одним безперервним рухом до повного випростання рук. Після переміщення ніг спортсмен приймає положення фіксації;

7) після сигналу суддів опустити штангу на поміст спортсмен опускає її перед собою. Випускання грифу штанги з рук може відбуватися, коли він пройшов рівень плечових суглобів;

8) перед початком піднімання штанги від грудей спортсмен може змінити положення рук на грифі у таких випадках:

під час зміни способу захвату грифу (охоплення або розчеплення пальців рук);

якщо штанга заважає диханню;

якщо штанга спричиняє біль спортсмену;

якщо спортсмен змінює ширину хвату.

Така зміна захвату грифу штанги, що зазначена вище, не вважається додатковою спробою.

5. Помилки спортсменів у вправах

1. Під час виконання ривка та піднімання штанги на груди помилками спортсменів вважаються:

1) будь-яке незавершене піднімання, під час якого гриф досягнув рівня колінних суглобів;

2) піднімання штанги з вису або у два (і більше) прийоми;

3) помітна зупинка в русі штанги догори;

4) доторкання помосту будь-якою частиною тіла спортсмена, крім ступнів ніг;

5) торкання штанги взуттям спортсмена;

6) вихід за межі помосту (навіть однією ногою), такої помилки спортсмен може припуститися і в поштовху;

7) доторкання колін або стегон ліктями чи передпліччями;

8) розміщення грифу на грудях перед обертанням ліктів рук;

9) піднімання ваги, що не почато у встановлений правилами час.

2. Під час піднімання штанги від грудей помилками вважаються:

1) незавершена спроба поштовху, яка здійснюється за рахунок опускання тіла та згинання ніг у колінних суглобах;

2) утримання ваги на грудях, коли неповністю випростані ноги;

3) будь-яке навмисне коливання штанги перед поштовхом;

4) поштовх ваги більше ніж один раз.

3. У заключній фазі піднімання та в момент фіксації помилками вважаються:

1) дотик грифа штанги до голови спортсмена;

2) неодночасне випростання рук;

3) «дожимання» ваги однією або двома руками;

4) згинання та розгинання рук у ліктьових суглобах після їх випростання;

5) передчасне опускання ваги вниз (не було фіксації);

6) утримання ваги вгорі на зігнутих руках;

7) розміщення носків ніг не на одній лінії;

8) розвертання тулуба у бік від лінії носків ніг, яка не є паралельною площині тулуба;

9) використання мастила, масла, води, тальку або іншої речовини на стегнах спортсмена, що заборонено. Спортсмен, який використовує заборонене мастило, мусить його видалити негайно у межах часу, відведеного на спробу.

4. Під час опускання штанги вниз після фіксації, помилками вважаються:

1) кидок штанги зверху вниз (передчасне відпускання грифа руками);

2) кидок штанги за голову;

3) падіння або опускання штанги за межі помосту;

4) вихід ногами за межі помосту.

5. Якщо під час виконання змагальних вправ спортсмен припуститься однієї з перелічених вище помилок, спроба оцінюється як незадовільна: «Вага не піднята».

6. Черговість виклику та встановлення ваги штанги

1. Порядок виклику спортсменів на поміст визначається за чотирма правилами:

1) першим на поміст викликається спортсмен, який замовив найменшу вагу (без урахування кількості використаних спроб);

2) першим на поміст викликається той спортсмен, у якого загальна кількість спроб менша;

3) якщо загальна кількість спроб однакова, першим до штанги викликається спортсмен, у якого було більше часу на відпочинок;

4) якщо вага штанги в будь-якій вправі у двох або більше спортсменів однакова, то першим на поміст викликається той спортсмен, номер жереба якого менший.

2. Початкова вага у кожній вправі встановлюється згідно з мінімальним замовленням будь-якого спортсмена мінімальної кількості дисків у такому порядку з одного боку: один диск - 25 кг, один диск - 20 кг, один диск - 15 кг і так далі плюс обов’язково замок. Маленькі диски (вагою 2,0; 1,5; 1,0; 0,5 кг) дозволено встановлювати після замка.

3. На змаганнях V-VI рангу під диски малого діаметра можна додатково встановлювати підставки.

4. Під час змагань спортсмен і тренер дотримуються правила збільшення ваги штанги (не менше ніж на 1,0 кг після будь-якої спроби). Вони мають бути готовими зробити спробу на вагу, яку вони замовили.

5. На змаганнях після кожної успішної спроби вступає правило автоматичного додавання наступної ваги. Якщо іншого замовлення від тренера чи спортсмена не надійшло, то у другій (третій) спробі вага штанги автоматично збільшується на 1,0 кг, а після невдалої спроби - залишається такою самою.

6. Зменшення ваги штанги після виклику спортсмена на поміст заборонено, за винятком, коли з боку суддів була допущена помилка у встановленні більшої ваги, ніж та, що замовлена спортсменом.

7. Після виконання спортсменом першої спроби тренер зобов’язаний записати в картку замовлень наступну вагу, яка перевищує попередню мінімум на 1,0 кг.

8. Якщо після вдалої або невдалої спроби до ваги більше ніхто не викликається, а спортсмен, який піднімав штангу, бажає підняти цю або іншу вагу, замовлення наступної ваги робиться протягом перших 30 с після оголошення секретарем оцінки спроби, яка відбулася.

9. Перезамовленням вважається будь-яка зміна попередньо замовленої ваги наступної спроби, яка здійснюється як до виклику спортсмена на поміст, так і після нього (протягом перших 30 с контрольного часу), але не більше ніж двічі в одній спробі. Автоматичне додавання ваги перезамовленням не вважається.

10. Якщо після виклику на поміст спортсмен пропускає раніше замовлену вагу, він одночасно замовляє іншу. Якщо такого замовлення не було, то до ваги автоматично додається 1,0 кг.

11. Замовлення або перезамовлення ваги на змаганнях здійснюється тренером протягом перших 30 с відведеного часу для спортсмена способом занесення в карточку перезамовлень ваги штанги і обов’язково фіксується записом у картці.

12. Перезамовлення ваги тренером або спортсменом (без автоматичного замовлення) здійснюється не більше ніж два рази в кожній спробі.

13. На змаганнях III-IV рангу після виклику спортсмена на поміст до початку другої половини контрольного часу (30 с) тренер має право замовити вагу безпосередньо через помічника секретаря змагань, а потім передати цю інформацію секретарю на дубль-протоколі.

14. Після виклику спортсмена на поміст йому для виконання спроби надається 1 хв часу. Після 30 с часу звучить попереджувальний сигнал.

15. Якщо спортсмен викликається на поміст удруге або втретє поспіль, йому надається 2 хв часу. За 30 с до закінчення відведеного часу звучить попереджувальний сигнал. Якщо спортсмен у межах часу не підняв замовленої ваги, судді на помості натискають червону кнопку «Вага не піднята».

16. Перед виконанням першої (другої, третьої) спроби тренер або спортсмен повинен у карточці спортсмена написати замовлену вагу штанги.

17. Якщо тренер команди або спортсмен не зробили відповідного запису у картці спортсмена на наступну вагу протягом 30 с, спортсмена буде викликано згідно з автоматичною надбавкою в 1 кг.

18. Якщо спортсмен має 2 хв на підготовку до другої (третьої) спроби, він повинен протягом перших 30 с відведеного часу замовити вагу на наступні спроби, навіть якщо вона є автоматичною надбавкою. Невиконання цієї вимоги позбавляє спортсмена можливості робити ще два перезамовлення протягом 1 хв часу, але не пізніше, ніж за 30 с до «контрольного часу». У цьому разі годинник зупиняється, а після зміни ваги відлік часу продовжується.

19. Спортсмену надається 1 хв часу, якщо він викликаний на поміст другий, третій раз поспіль, але у наступній спробі змінив вагу на більшу.

20. Якщо після перезамовлення ваги до штанги підходить той самий спортсмен, секундомір вмикається на продовження часу, а коли інший - то першому атлету надається додатково 1 хв часу.

21. Якщо спортсмен або тренер хоче відмовитись від наступної спроби у ривку чи поштовху, тренер зобов’язаний це записати у картці спортсмена.

Після підписання спортсменом картки він не продовжує брати участі в цих змаганнях.

22. У разі помилки суддів спортсмени мають право отримати додаткову залікову спробу замість невдалої. У цьому разі секретар змагань робить пояснювальне оголошення.

23. Якщо спортсмен з дозволу суддів отримав право на додаткову спробу (замість помилкової), то він викликається на поміст одразу ж, як тільки ця помилка буде встановлена, тобто до виходу на поміст чергового спортсмена.

24. Спортсмену заборонено виходити на поміст без оголошення секретарем його прізвища та поки таймер не почне відлік часу з 1,0 хв (або 2,0 хв) у зворотному напрямку.

25. Секундомір вмикається в момент оголошення секретарем прізвища спортсмена і вимикається тоді, коли гриф штанги досягнув рівня колінних суглобів.

26. Якщо гриф штанги не досягнув рівня колінних суглобів спортсмена і вага повернена на поміст, спортсмен у межах часу, що залишився, має право знову спробувати виконати цю вправу.

27. Якщо спортсмен із запізненням розпочав виконувати вправу (час вийшов), спроба вважається використаною. Судді зобов’язані подати сигнал «спроба невдала».

28. Секундомір зупиняється і його показники анулюються, якщо після виклику спортсмена виявиться, що зіпсувалася штанга або поміст. У цьому разі з дозволу журі учасник має право залишити поміст і чекати повторного виклику.

29. Секундомір зупиняється, але його показники зберігаються у таких випадках:

1) якщо на прохання спортсмена або за вказівкою технічного контролера судді-асистенти переміщують штангу на помості;

2) на час перевірки суддями на помості костюма спортсмена або у випадку перезамовлення ваги.

30. Якщо перевірка встановить порушення в костюмі чи екіпіровці спортсмена, він усуває недолік за рахунок часу, який залишився. Якщо порушення не знайдено - показник секундоміра анулюється і спортсмену надається додатково 2 хв часу.

7. Оцінка змагальних вправ суддями

1. Столи суддівської трійки розміщуються перед змагальним помостом на однаковій відстані один від одного. На столі кожного судді знаходиться суддівський пульт.

2. Під час змагань кожен із суддів на помості незалежно оцінює правильність виконання вправи з моменту прийняття спортсменом стартового положення до моменту фіксації та повернення штанги на поміст.

3. Після закінчення вправи (дотик дисками помосту) кожен із суддів за допомогою суддівської сигналізації або прапорця відповідного кольору виносить своє рішення.

4. У разі використання електронної сигналізації суддя визначає момент фіксації за допомогою світлового та звукового сигналів «Опустити!», який він подає натисканням відповідної кнопки на суддівському пульті.

5. У разі використання спрощеної суддівської сигналізації або її відсутності сигнал на повернення штанги на поміст подає центральний суддя за допомогою одночасного руху рукою (зверху вниз) і команди голосом «Опустити!».

6. Якщо вправа виконана правильно, судді на помості натискають білу кнопку (піднімають білий прапорець), а якщо з помилкою - червону (червоний прапорець).

7. Після звукового та світлового сигналу «Опустити!» та перед вмиканням електронної сигналізації у суддів є 3 с для зміни свого рішення. Якщо після фіксації спортсмен кидає штангу на поміст, то судді натискають червону кнопку. У разі неспроможності судді змінити колір світла він повинен підняти червоний прапорець.

8. Якщо під час виконання вправи суддя вважає, що спортсмен допустився помилки, він натискає червону кнопку або піднімає вгору руку. Якщо загораються два червоних сигнали або руки піднімуть два судді, старший або центральний суддя на помості подає команду «Опустити!» і спроба спортсмена вважається невдалою.

9. Якщо спортсмен не виконав вправи у відведений правилами час, після відповідного оголошення секретаря судді вмикають червоне світло (або піднімають червоні прапорці).

10. Судді на помості контролюють вагу штанги після кожної її зміни. Центральний суддя відповідає за точність встановлення ваги з обох боків, а бокові судді - кожен зі свого.

11. Після встановлення наступної ваги та залишення помосту суддями-асистентами секретар змагань оголошує: «Вага встановлена!».

12. Судді на помості зобов’язані перевіряти відповідність костюма спортсменів умовам цих Правил і відсутність змащення ділянок тіла під час їх виходу на поміст. За наявності порушення у костюмі суддя піднімає вгору руку. Якщо піднятих рук дві, центральний рефері запрошує спортсмена підійти до нього (час на секундомірі зупиняють). Судді також підходять до центрального рефері та оглядають спортсмена. Рішення щодо наявності чи відсутності порушення у костюмі приймається більшістю голосів. За наявності порушень у костюмі спортсмен повинен їх усунути в час, виділений на виконання вправи. Якщо порушень у костюмі спортсмена немає, йому надається додатково 1 хв часу.

13. Під час змагань на вимогу членів журі і виклику їх до столу журі кожен із суддів на помості зобов’язаний пояснити своє рішення щодо оцінки вправи конкретного спортсмена.

14. Під час суддівства на помості суддям заборонено вести розмови або записи, які не стосуються суддівства.

15. Під час процедури нагородження судді на помості залишаються на своїх місцях до її закінчення.

16. Після закінчення процедури нагородження у ваговій категорії судді на помості підписують протоколи змагань та витяги з них.

8. Помилки суддів змагань

1. Якщо під час виконання вправи спортсмен припустився будь-якої помилки, а судді оцінили спробу як «Вага піднята!», дії суддів вважаються помилковими.

2. Помилками суддів вважаються:

1) неправильно встановлена вага штанги;

2) запізніле вмикання або не вмикання червоного світла (піднімання руки) за будь-якої помилки спортсмена;

3) передчасне або запізніле вмикання сигналізації у момент фіксації ваги штанги;

4) запізніле вмикання сигналу або піднімання прапорця під час оцінки спроби;

5) допущення спортсмена до виконання вправи з порушенням форми одягу;

6) вмикання червоного світла, піднімання червоного прапорця у разі відсутності у спортсмена помилки.

3. Помилками секретаря змагань вважаються:

1) порушення черговості виклику спортсменів до помосту;

2) передчасне збільшення ваги штанги;

3) помилкове оголошення ваги штанги;

4) неправильний порядок оголошення під час виклику спортсмена на поміст.

X. Спортивні рекорди

1. Умови реєстрації рекордів

1. Спортивні рекорди вносяться до Реєстру спортивних рекордів визнаних в Україні видів спорту відповідно до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 18 грудня 2013 року № 1276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2014 року за № 13/24790.

2. На змаганнях з важкої атлетики реєструються рекорди у кожній ваговій категорії, окремих вправах (ривку і поштовху) та сумі двоєборства серед спортсменів різних вікових груп та статі (чоловіків та жінок).

3. Рекорди у ривку і поштовху та сумі двоєборства зараховуються, якщо вони перевищують попередній рекорд не менше ніж на 1,0 кг.

4. Якщо кілька спортсменів піднімуть рекордну вагу (в окремій вправі або сумі двоєборства), новий рекорд зараховується тому, хто встановив його першим.

5. Спортсменам дозволено встановлювати рекордні досягнення, які відповідають рангу змагань.

6. Якщо спортсмен під час змагань підніме помилково встановлену вагу, яка є вищою за наявний рекорд, це досягнення зараховується йому як новий рекорд.

7. У разі встановлення рекорду в окремій вправі або сумі двоєборства всі дані про вагу штанги, спортсмена, вагову категорію, ранг рекорду заносяться до протоколу змагань окремим рядком і в окремому місці.

XI. Інвентар та устаткування

1. Місце проведення змагань

1. Змагання з важкої атлетики проводяться у приміщеннях, обладнаних вентиляцією, освітленням, опалюванням (у зимовий період) і забезпечених інвентарем та устаткуванням згідно з вимогами цих Правил.

Місце проведення змагань повинно мати:

1) змагальний поміст;

2) технічну зону для посадових осіб та інформаційне табло змагань;

3) зону для розміщення учасників змагань.

2. Зона для офіційних осіб та представників має бути огородженою від глядачів.

3. Розміщення всіх технічних працівників, апаратури та обладнання для керування (табло, столи та стільці) є постійним і не змінюється протягом усіх днів змагань.

4. Столи журі мають бути розташовані в такому місці, щоб видно було поміст на відстані щонайбільше 10 м від центру, збоку від бокових суддів і знаходитись на іншому боці від виходу спортсменів до змагального помосту.

5. На столі журі розміщують: блок суддівської апаратури для контролю за роботою суддів на помості, блок індикації оцінок рішення журі, пристрій для виклику суддів до столу журі, мікрофон, 2 (два) прапорці (білого та червоного кольорів).

6. На столах суддів на помості розміщують: суддівський пульт, прапорці білого та червоного кольорів.

7. На столі секретаря на змаганнях розміщують звукові та світлові пристрої для подання сигналів початку і закінчення контрольного часу, а також його частин.

8. Розміщення суддів біля помосту:

1) центральний суддя повинен розміщуватись на відстані 4 м від центру змагального помосту;

2) бокові судді повинні розміщуватись на такій самій лінії паралельно з центральним суддею на відстані 3-4 м від центрального судді;

3) резервний суддя розташовується у спеціально відведеному місці у змагальній зоні.

9. Стіл і стілець чергового лікаря розміщують біля місця виходу спортсменів до змагального помосту.

10. Місця (столи та стільці у відповідній кількості) для осіб, які керують інформаційними табло змагань, повинні бути розміщені зі сторони, з якої виходять спортсмени на поміст.

11. Судді-асистенти мають певне місце для розміщення стільців на протилежному боці від виходу спортсменів на поміст.

2. Місце розминки

1. Місце розминки спортсменів має бути обладнане:

1) відповідною кількістю пронумерованих розминочних помостів. Нумерує помости секретар змагань після зважування відповідно до стартових номерів спортсменів;

2) штангами, магнезією, каніфоллю тощо, залежно від кількості атлетів, які змагаються в даній категорії;

3) гучномовцями, що з’єднані з аудіосистемою спікера;

4) табло реального часу;

5) табло-протоколом змагань;

6) таймером;

7) монітором із відеотрансляцією змагань;

8) столами для суддів на картках і чергового лікаря;

9) водою;

10) льодом, що використовується у разі лікування травм.

2. Під час проведення змагань передбачаються такі додаткові приміщення:

1) кімната антидопінгового контролю;

2) душова кімната;

3) кімнати для відпочинку спортсменів;

4) кімната секретаріату;

5) медичний кабінет;

6) сауна;

7) кімната для відпочинку суддів;

8) кімната з вагами для зважування спортсменів та кімната з вагами для попереднього зважування.

3. Поміст

1. На змаганнях з важкої атлетики використовуються два типи помостів: змагальний і помости для розминки.

2. Змагання з важкої атлетики проводяться на помості квадратної форми з рівною поверхнею: розміри боків - 4 м. Поміст виготовляється з деревини або іншого матеріалу, який унеможливлює ковзання взуття спортсменів на його поверхні.

3. Висота помосту від рівня підлоги може бути у межах від 50 мм до 150 мм. На поверхні помосту (у периметрі) наноситься смуга чорною фарбою завширшки до 50 мм. Дозволено врізати в поміст на рівні його товщини два прямокутники з гуми з мінімальною відстанню між ними 1 м.

4. Якщо поміст розміщено вище поверхні підлоги, він має бути добре закріпленим та мати перед собою на відстані приблизно 1 м граничну перешкоду на випадок кидання штанги спортсменами за його межі.

5. За межами помосту має бути вільна зона розміром 100 см. Ця зона повинна бути рівною і вільною від будь-яких предметів, враховуючи диски.

6. Помости для розминки мають бути таких розмірів: до 300 см завширшки та 250-300 см завдовжки.

7. Дезінфікуючі та інші засоби для очищення грифу (антисептики, дротяні щітки, ганчірки, рукавички, миючі засоби) мають бути надані суддям-асистентам змагань та акуратно зберігатися поруч із помостом.

8. Магнезія і каніфоль мають зберігатися біля подіуму.

4. Штанга

1. Змагання на території України проводяться на штангах, що дозволені для використання ФВАУ.

2. Штанга складається з грифа (чоловічий і жіночий), замків і повного комплекту дисків, які передбачені правилами змагань. На всіх дисках мають бути зображені чіткі цифри їх ваги.

3. Грифи штанги (чоловічий і жіночий, змагальний та тренувальний) мають відповідати таким вимогам:

1) вага грифу для чоловіків становить 20 кг;

2) вага грифу для жінок становить 15 кг.

4. На гриф спочатку надягають найбільші та найважчі диски, а потім усі інші в порядку зменшення їх ваги та розміру.

5. Диски відповідають таким вимогам: 25 кг - червоного кольору; 20 кг - синього; 15 кг - жовтого; 10 кг - зеленого; 5 кг - білого; 2,5 кг - червоного; 2 кг - синього; 1,5 кг - жовтого; 1кг - зеленого; 0,5 кг - білого. Перелічені диски можуть використовуватись як у змаганнях, так і під час розминки.

6. З метою закріплення дисків на грифі штанги (чоловічий або жіночий) використовуються два замки на кожний гриф вагою по 2,5 кг.

7. Відповідна кількість комплектів чоловічих і жіночих штанг і додаткових дисків має передбачатися для кожного змагання.

5. Ваги

Змагання усіх рангів забезпечуються точними електронними вагами (не менше двох), які дають можливість проводити зважування спортсменів. За можливості, вагами також забезпечуються місця проживання спортсменів (у кожному готелі розміщуються окремі ваги).

6. Суддівська апаратура

1. На змаганнях використовується суддівська апаратура, за допомогою якої судді виносять рішення щодо підйомів штанги.

2. Світлова апаратура складається з пульта управління (кнопки білого та червоного кольорів) для кожного з трьох суддів і панелі управління для журі.

3. Кожен із суддів після фіксації спортсменом ваги штанги повинен дати сигнал «Опустити!», натиснувши білу кнопку для «Вдале піднімання» або червону кнопку для «Невдале піднімання».

4. Якщо два судді прийняли ідентичні рішення (візуальні і звукові команди «Опустити!»), сигнал передається спортсмену на опускання штанги на поміст.

5. Через 3 с після натискання всіма суддями кнопок на пульті мають вмикатися блоки висвітлення оцінки вправи спортсмена.

6. Після візуального і звукового сигналу «Опустити!» судді мають право протягом 3 с переглянути своє рішення.

7. Якщо пролунав звуковий сигнал «Опустити!», а світлова апаратура не вмикається і спортсмен тримає штангу вгорі, центральний суддя повинен подати голосом команду «Вниз!» і виконати мах рукою «зверху вниз», сигналізуючи, що можна опустити штангу на поміст.

8. До суддівської апаратури також належать блок дублювання суддівських оцінок, який розміщений в залі розминки та блок управління журі, що розташований на столі журі. Кожен член журі має пристрій із червоною та білою кнопками.

9. Змагання можуть проводитися з використанням апаратури спрощеної конструкції, а за її відсутності - з прапорцями білого та червоного кольорів.

7. Система зв’язку

На змаганнях має функціонувати зв’язок між членами журі, суддею на карточках «маршал», секретарем змагань та суддею на дубль-протоколі.

8. Секундомір

1. Змагання забезпечують електронним секундоміром (таймером), що працює на зменшення відліку часу та автоматично подає звуковий сигнал у момент закінчення першої половини контрольного часу (30 с) та в момент початку закінчення другої частини контрольного часу.

2. Запасний таймер із подібним відліком часу розміщують у залі розминки.

3. На змаганнях за відсутності електронного секундоміра у розпорядженні ГСК мають бути ручні секундоміри (не менше двох), а також пристрій для подачі суддею-хронометристом звукових сигналів у потрібні проміжки часу.

9. Інформаційне табло

На інформаційному табло відображається така інформація:

прізвище та ім’я спортсмена;

вага штанги;

номер спроби;

стартовий номер спортсмена;

рішення суддів щодо спроби, якщо це передбачено;

час, який використано на спробу, якщо це передбачено.

10. Табло-протокол

1. Табло-протокол встановлюється на видному місці у змагальному залі, щоб відображати результати змагальної боротьби спортсменів у конкретній ваговій категорії.

2. На табло міститься така інформація про всіх спортсменів у ваговій категорії або потоці:

стартовий номер спортсмена;

прізвище та ім’я кожного спортсмена;

дата народження спортсмена;

вага тіла спортсмена;

організація, яку представляє спортсмен;

результати трьох спроб у ривку;

результати трьох спроб у поштовху;

результат у сумі двоєборства;

місце, яке посів спортсмен у кожній вправі та сумі двоєборства.

3. Успішні та невдалі спроби позначаються по-різному (або закресленням, або різними кольорами).

4. Табло-протокол вміщує інформацію про наявні рекорди спортсменів у кожній вправі та сумі двоєборства. Інформація про новий рекорд оновлюється одразу після його встановлення.

5. Відеоекран розміщується у змагальній зоні і надає можливість транслювати хід змагань на помості та у залі розминки.

11. Інший інвентар та обладнання

1. На змаганнях у приміщенні для розминки на період змагань встановлюється потрібна кількість помостів зі штангами.

2. У приміщенні для розминки на період змагань розміщується щит для закріплення на ньому дубль-протоколу.

3. Кімнати для відпочинку спортсменів обладнуються розкладачками або матами відповідно до кількості спортсменів у вагових категоріях.

4. У разі проведення допінг-контролю на місці змагань виділяють окрему кімнату з відповідним устаткуванням.

Тут має бути передбачено місце для очікування, місце для здавання проби, холодильник та туалет.

XII. Визначення результатів змагань та нагородження спортсменів і тренерів

1. Визначення особистих результатів

1. На змаганнях титул чемпіона та призерів присуджується за особисті результати у ривку, поштовху та сумі двоєборства у кожній ваговій категорії.

2. Спортсмени, які посідають перше, друге і третє місця у сумі двоєборства, нагороджуються золотою, срібною та бронзовою медаллю відповідно.

3. Підведення підсумків змагань в окремих вправах (у ривку чи поштовху) проводиться за такими правилами:

1) вище місце отримує спортсмен, який показав кращий результат у вправі;

2) якщо два або три спортсмени показали однаковий результат у вправі, вище місце отримує той спортсмен, який показав цей результат першим.

4. Підбиття підсумків змагань у сумі двоєборства (ривок + поштовх) проводиться за такими правилами:

1) вище місце отримує спортсмен, який показав кращий результат у сумі двоєборства;

2) якщо два або три спортсмени показали однаковий результат у сумі двоєборства, вище місце отримує той спортсмен, який показав цю суму першим.

2. Визначення командних результатів

1. На змаганнях місце конкретної команди визначається за досягненнями усіх залікових учасників згідно із системою заліку, яка передбачена Регламентом змагань:

1) за найменшою (або найбільшою) сумою особистих місць усіх учасників команди;

2) за найбільшою сумою балів усіх залікових учасників команди.

2. Якщо спортсмен отримав нульову оцінку в ривку, він допускається до змагань у поштовху й може отримати бали за командний залік відповідно до місця, яке посів у поштовху. Якщо він отримав нульову оцінку у поштовху, бали за командний залік він може отримати за місце, яке посів у ривку.

3. На змаганнях, де медалі розігруються тільки у сумі двоєборства, спортсмен, який отримав нульову оцінку в одній із вправ, не допускається до подальшої боротьби у змаганнях.

4. На змаганнях згідно з Регламентом може передбачатися нарахування додаткових балів до командних результатів, а саме: входження до трійки призерів, встановлення рекорду або виконання нормативу Майстра спорту України.

5. Якщо сума місць (очок) у двох або більше команд виявиться однаковою, вище місце отримає команда, у якої буде більше вищих особистих місць або більша сума кілограмів в учасників команди. Якщо зазначені показники виявляться однаковими у двох (або більше) команд, вони отримують однакові місця, на які вони претендують, а наступна команда отримає місце через одне (два) тощо.

6. До підсумкових результатів команд не входять досягнення спортсменів, які змагалися в особистому заліку або поза конкурсом.

3. Нагородження учасників змагань

1. На змаганнях усіх рангів після закінчення змагань у ваговій категорії проходить процедура нагородження спортсменів, які стали призерами. Спочатку нагороджуються атлети, які стали призерами змагань у сумі двоєборства. Починають нагороджувати з атлета, який посів у змаганнях третє місце, потім - друге і наостанок - перше. Потім у такій самій послідовності нагороджуються атлети - призери змагань у ривку та поштовху.

2. Після нагородження спортсменів за досягнення у сумі двоєборства атлети сходять з п’єдесталу та чекають оголошення на вихід на подіум за досягнення в ривку, така сама процедура проходить і під час нагородження в поштовху.

3. Вихід спортсменів на процедуру нагородження та у зворотному напрямку проводиться під музичний супровід.

4. Під час нагородження призерам змагань заборонено користуватися будь-якими електронними пристроями для проведення зйомки цієї процедури, щоб унеможливити її використання в політичних, расових або релігійних демонстраціях.

5. Після закінчення процедури нагородження призерів особистих змагань проводиться процедура нагородження команд, які посіли відповідні місця на змаганнях. Згідно з Регламентом змагань можуть нагороджуватися тренери, які підготували переможців змагань.

6. Спортсмени можуть нагороджуватися медалями, дипломами, грамотами та іншими нагородами, якщо це передбачено Регламентом змагань.

7. У разі нагородження трьох кращих команд на процедуру нагородження виходять не менше ніж по 3 спортсмени від кожної команди.

8. Нагородження спортсменів та команд проводить представник організації, яка організовує змагання, ГСК або особи за її дорученням.

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу аналітичного,
науково-методичного
забезпечення збірних
команд та олімпійської
підготовкиТ. ФедюшинаДодаток 1
до Правил спортивних змагань
з важкої атлетики
(пункт 1 глави 2 розділу IV)

ЗАЯВКАДодаток 2
до Правил спортивних змагань
з важкої атлетики
(пункт 2 глави 3 розділу IV)

ПРОТОКОЛ ЗВАЖУВАННЯ

Назва змагань _________________________________________________________________

Дата і місце проведення _________________________________________________________

Вагова категорія _______________________________________________________________

Номер

П.І.Б. (повністю)

Рік народження

Розряд

Маса тіла

Назва команди

Початкова вага

Тренери (прізвище, ініціали)

за порядком

за жеребом

у ривку

у поштовхуСекретар

_________
(підпис)

_________
(П.І.Б.)

_________
(місто)

________________
(суддівська категорія)

Центральний суддя

_________
(підпис)

_________
(П.І.Б.)

_________
(місто)

________________
(суддівська категорія)

1-й боковий суддя

_________
(підпис)

_________
(П.І.Б.)

_________
(місто)

________________
(суддівська категорія)

2-й боковий суддя

_________
(підпис)

_________
(П.І.Б.)

_________
(місто)

________________
(суддівська категорія)


Додаток 3
до Правил спортивних змагань
з важкої атлетики
(пункт 1 глави 4 розділу IV)

ПРОТОКОЛ ЗМАГАНЬДодаток 4
до Правил спортивних змагань
з важкої атлетики
(пункт 3 глави 4 розділу IV)

ПІДСУМКОВИЙ КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ ЗМАГАНЬ

Назва змагань _________________, місце проведення ___________, дата проведення ______

ЖІНКИ (вагові категорії, кг)

Місце

Команда

45

49

55

59

64

71

76

81

87

+87

Сума очок

Кількість очок у кожній ваговій категорії


ЧОЛОВІКИ (вагові категорії, кг)

Місце

Команда

55

61

67

73

81

89

96

102

109

+109

Сума очок

Кількість очок у кожній ваговій категорії


Головний суддя

____________
(підпис)

______________
(П.І.Б.)

_______________
(суддівська категорія)

Головний секретар

____________
(підпис)

______________
(П.І.Б.)

_______________
(суддівська категорія)


Документи та файли

Сигнальний документ — f487583n819.doc
Сигнальний документ — f487583n820.doc

Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 06.06.2019 № 2911 Про затвердження Правил спортивних змагань з важкої атлетики
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 06.06.2019 № 2911 "Про затвердження Правил спортивних змагань з важкої атлетики"

Завантажити НАКАЗ від 06.06.2019 № 2911 "Про затвердження Правил спортивних змагань з важкої атлетики" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!