МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2022  № 383


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2022 р.
за № 1498/38834

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 412 від 05.12.2022}

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, та з метою удосконалення порядку проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454, що додаються.

2. Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. РезніковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
15 листопада 2022 року № 383


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2022 р.
за № 1498/38834

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. У розділі II:

1) пункт 2.12 після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 412 від 05.12.2022}

«Командування військової частини інформує військовослужбовця про дострокове припинення (розірвання) Контракту про проходження військової служби за наявності підстав, передбачених підпунктом «о» пункту 1 та підпунктом «м» пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

у зв’язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

2) пункт 2.16 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 412 від 05.12.2022}

«Кандидати на зайняття посад військових капеланів, крім загальних вимог до кандидатів на посади, повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України «Про службу військового капеланства»;

у зв’язку з цим абзаци другий - п’ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами третім - п’ятдесят дев’ятим;

3) пункт 2.23 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 412 від 05.12.2022}

«Контракт про проходження військової служби з кандидатами з числа громадян, які є священнослужителями зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримали від керівного центру (управління) відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності у порядку, встановленому Положенням про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2022 року № 859, укладається у день прибуття їх до військової частини (навчального центру) з одночасним зарахуванням до списків особового складу, призначенням на відповідну посаду офіцерського складу»;

у зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

2. У розділі III:

1) абзац другий пункту 3.2 виключити;

2) пункт 3.17 викласти в такій редакції:

«3.17. Особам офіцерського складу медичної, юридичної та капеланської служб за наявності відповідної вищої медичної, юридичної або богословської освіти з призначенням на відповідні штатні посади наказом по особовому складу до військових звань оголошується додавання слів «медичної служби», «юстиції» або «капеланської служби». Під час перебування на вказаній посаді чергове військове звання присвоюється встановленим порядком з додаванням слів «медичної служби», «юстиції» або «капеланської служби». При переміщенні офіцерів із вказаних посад на посади, які не належать до посад медичної, юридичної або капеланської служб, у наказі по особовому складу щодо переміщення оголошується військове звання цих офіцерів без додавання слів «медичної служби», «юстиції» або «капеланської служби»;

3) пункт 3.20 доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 412 від 05.12.2022}

«Під час дії воєнного стану:

на кандидатів, які мають спеціальні звання або класні чини та які приймаються на військову службу за контрактом з переатестуванням у військовому званні, аркуш вивчення особистих якостей кандидата та картка професійного відбору кандидата не складаються, іспити не проводяться;

такі кандидати на комісіях з питань проходження військової служби, у тому числі Вищої комісії Міністерства оборони України з питань проходження військової служби, не розглядаються;

військовослужбовців, з числа таких кандидатів, які проходять військову службу за іншими видами військової служби на медичний огляд не направляються».

3. У розділі IV:

1) абзац перший пункту 4.1 після першого речення доповнити другим реченням такого змісту: «Військовослужбовці, які займають посади військових капеланів, призначаються на посади і переміщуються по службі в межах посад Служби військового капеланства за погодженням з начальником Служби військового капеланства»;

{Підпункт 1 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства оборони № 412 від 05.12.2022}

2) пункт 4.22 викласти в такій редакції:

«4.22. З військовослужбовця, що має дисциплінарне стягнення «пониження в посаді», може бути достроково знято таке дисциплінарне стягнення шляхом заохочення у порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Військовослужбовці, на яких було накладено дисциплінарне стягнення «пониження в посаді», після закінчення строку його дії або дострокового зняття у попередній посаді не поновлюються»;

3) в абзаці першому пункту 4.35 слова «, як правило, зі складу Сил негайного реагування Збройних Сил України» виключити.

4. У розділі ХII:

1) пункт 12.1 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 412 від 05.12.2022}

«Звільнення військових капеланів з військової служби у зв’язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності здійснюється у порядку, встановленому пунктом 245-1 Положення».

{Абзац другий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 412 від 05.12.2022}

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 412 від 05.12.2022}

2) абзац другий пункту 12.9 викласти в такій редакції:

«за підставами, передбаченими пунктами «г» - «е» частини третьої, підпунктами «а», «ґ», «д», «е» пункту 1, підпунктом «в» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «д», «е», «є», «и» - «о» пункту 1, підпунктами «д», «е», «є», «з» - «м» пункту 2, пунктом 3 частини п’ятої, підпунктами «д» - «і» пункту 1, підпунктами «ґ» - «з» пункту 2, пунктом 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»».

5. Абзац сьомий пункту 14.9 розділу ХIV виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 412 від 05.12.2022}

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО. Яцино


Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України
Наказ; Міноборони України від 15.11.2022 № 383
Редакція від 20.12.2022, підстава — z1541-22
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1498-22
Законодавство України
станом на 29.05.2023
чиннийПублікації документа

Скачать Наказ Міноборони України від 15.11.2022 № 383 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Завантажити Наказ Міноборони України від 15.11.2022 № 383 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України"

Завантажити Наказ Міноборони України від 15.11.2022 № 383 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!