Рекомендація 1722 (2005) 
Парламентської Асамблеї Ради Європи
"Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною"

1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію 1466
(2005) про виконання обов'язків та зобов'язань Україною
( 994_611 ).
2. Парламентська Асамблея рекомендує Комітетові Міністрів:
2.1. проаналізувати перешкоди, з якими зіткнулись органи
державної влади України при ратифікації договорів Ради Європи,
оскільки з часу вступу десять років тому Україна ратифікувала лише
45 і підписала 27 договорів з 200 (станом на серпень 2005 року);
2.2. інтенсифікувати програми співпраці для допомоги органам
української влади у впровадженні Європейської хартії місцевого
самоврядування ( 994_036 ) задля посилення розвитку місцевої
демократії в Україні (стосовно як нормативного регулювання, так і
навчання службовців місцевого самоврядування);
2.3. з метою надання українській владі всебічної допомоги в
розбудові відкритого та демократичного суспільства,
інтенсифікувати програми співпраці, зокрема у сфері боротьби з
корупцією, реформи прокуратури та незалежності судової влади, а
також навчання суддів, працівників органів внутрішніх справ та
прокурорів;
2.4. запропонувати органам влади України:
2.4.1. швидко ратифікувати Протоколи NN 12 ( 994_537 ) та 14
( 994_527 ) до Європейської конвенції з прав людини, Європейську
соціальну хартію (переглянуту) ( 994_062 ), Конвенцію про корупцію
у контексті кримінального права ( 994_101 ), Європейську конвенцію
про транскордонне телебачення ( 994_444 ), Європейську конвенцію
про громадянство ( 994_004 );
2.4.2. посилити співпрацю з Радою Європи для того, щоб
забезпечити повну відповідність законодавства та практики України
стандартам і принципам Організації, особливо стосовно стандартів,
закріплених в Європейській конвенції з прав людини ( 995_004 ), а
також повну відповідність рішенням Європейського Суду з прав
людини в частині індивідуальних та загальних заходів, що можуть
вимагатись;
2.4.3. подати для оцінки експертам Ради Європи, таким як
Венеціанська комісія, будь-які нові проекти конституційних
поправок, проекти законів про реформу прокуратури, створення
суспільного телерадіомовлення, перегляд закону про адвокатуру,
правову допомогу тощо.
3. Парламентська Асамблея, посилаючись на свою Резолюцію N
1364 (2004) ( 994_610 ), рекомендує Комітетові Міністрів та
Генеральному секретареві посилити присутність Ради Європи в
Україні, зокрема шляхом призначення спеціального представника
Генерального секретаря в Україні, мандат якого полягатиме у
спостереженні за поточними подіями в країні, наданні порад та
експертних висновків Ради Європи, якщо та коли це необхідно, і
загалом - покращенні і координуванні поточної співпраці з органами
влади України.

Скачать Рекомендація 1722 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію 1466 (2005) про виконання обов'язків та зобов'язань Україною ( 994_611 ).2. Парламентська Асамблея рекомендує Комітетові Міністрів:

Завантажити Рекомендація 1722 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною""1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію 1466 (2005) про виконання обов'язків та зобов'язань Україною ( 994_611 )."2. Парламентська Асамблея рекомендує Комітетові Міністрів:

Завантажити Рекомендація 1722 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною""1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію 1466 (2005) про виконання обов'язків та зобов'язань Україною ( 994_611 )."2. Парламентська Асамблея рекомендує Комітетові Міністрів: не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!