МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2022  № 928


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2022 р.
за № 1292/38628

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня 2022 року № 885

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня 2022 року № 885 «Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2022 року за № 1238/38574, такі зміни:

1) у преамбулі слова «законів України» замінити словами «Законів України»;

2) у пункті 3 слова та цифри «визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2006 року № 423 «Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 року за № 1196/13070, але не раніше дня» виключити.

2. Внести до Положення про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня 2022 року № 885, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2022 року за № 1238/38574, такі зміни:

1) у грифі затвердження слово «від» виключити, після цифр «2022» доповнити словом «року»;

2) у пункті 7 розділу І слово «Додаток» замінити словом «додаток»;

3) у абзаці одинадцятому підпункту 1 пункту 5 розділу II слова «експертів з оцінюванню» замінити словами «експертів з оцінювання»;

4) у абзаці другому пункту 10 розділу II слова «та погоджується» виключити;

5) у пункті 6 розділу IV:

в абзаці першому, в кінці підпунктів 1-7 цього пункту розділові знаки «.», «;» замінити розділовими знаками «:», «;» відповідно;

у підпунктах 1, 2 слово «Змістовні» замінити словом «змістовні»;

у підпунктах 3, 5 слово «Рівень» замінити словом «рівень»;

у підпункті 4 слово «Відсоток» замінити словом «відсоток»;

у підпункті 6 слово «Загальний» замінити словом «загальний»;

у підпунктах 7, 8 слова «У разі» замінити словами «у разі»;

6) у пункті 3 розділу III додатка до Положення слова «несе особисту відповідальність» замінити словами «є відповідальним».

3. Директорату науки та інновацій (Таранов І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Шкуратова О.

Міністр

С. Шкарлет


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 19.10.2022 № 928 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня 2022 року № 885

Завантажити НАКАЗ від 19.10.2022 № 928 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня 2022 року № 885"

Завантажити НАКАЗ від 19.10.2022 № 928 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня 2022 року № 885" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!