ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
18 вересня 2019 року № 425


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1074/34045

ВИМОГИ
до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра

2.

Досвід роботи

необов’язковий

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння однією з офіційних мов Ради Європи, що необхідна для виконання посадових обов’язків


5.

Володіння іншою іноземною мовою (крім державної мови держави-агресора), необхідною для виконання посадових обов’язків


Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

здатність працювати в умовах підвищеного навантаження та вирішувати комплексні завдання;
уміння цілеспрямовано та раціонально організовувати власну діяльність;
здатність виявляти та досліджувати складові ситуацій, робити логічні, обґрунтовані висновки та приймати рішення;
орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
уміння керувати транспортним засобом;
уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа), навички роботи з соціальними медіа

2.

Командна робота та взаємодія

уміння налагоджувати та розвивати ефективні командні відносини задля досягнення спільних цілей з колегами всередині державного органу, а також міжвідомчу взаємодію;
уміння ефективно доносити інформацію, погоджувати позиції та виробляти консенсусні рішення;
здатність вибудовувати, підтримувати та розвивати ефективні партнерські відносини

3.

Сприйняття змін

здатність швидко та легко адаптуватися до нових умов, виробляти продуктивні форми взаємодії та інтегрувати корисний досвід в умовах змін;
високий рівень готовності та розуміння сенсу і цінності виконуваної роботи, що відображається в позитивних реакціях та чіткому переконанні доцільності своєї справи*

4.

Особиста та соціальна відповідальність

здатність ефективно керувати своїми діями та поведінкою в обмежених, складних, невизначених умовах;
здатність повною мірою дотримуватися встановлених правил і відповідати за власні та спільні вчинки, дії та їх наслідки;
спрямування до розвитку, самовдосконалення та всебічної професійної самореалізації;
найвищий рівень продуктивності та мотивації у процесі роботи з людьми, інформацією та документами;
уміння створювати, ефективно планувати та організовувати процес, ресурси та команди задля досягнення поставлених цілей та реалізації проєктів

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, пов’язаного із завданнями та змістом роботи


3.

Професійні знання, необхідні для виконання завдань у відповідній сфері діяльності органів дипломатичної служби


4.

Країнознавство**

знання та розуміння політичного устрою, історії, культурних та національних традицій країни перебування

__________
* Компонент вимоги встановлюється до осіб, які претендують на зайняття посад у закордонних дипломатичних установах у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією.
** Вимога встановлюється до осіб, які претендують на зайняття посад у закордонних дипломатичних установах України.

Директор департаменту
менеджменту персоналу


В.М. Сергієнко


Публікації документа

Скачать до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій

Завантажити до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій


Завантажити до осіб, які претендують на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!