Угода
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")

{Угоду ратифіковано Законом № 943-VIII від 27.01.2016}

Кабінет Міністрів України

та Уряд Федеративної Республіки Німеччина-

в дусі снуючих дружніх зв’язків між Україною і Федеративною Республікою Німеччина,

прагнучи до зміцнення і поглиблення цих дружніх зв’язків шляхом партнерського фінансового співробітництва,

усвідомлюючи, що збереження зазначених зв'язків є основою цієї Угоди,

маючи намір сприяти соціальному та економічному розвитку в Україні,

посилаючись на Протокол від 9 вересня 2010 року щодо продовження двостороннього українсько-німецького співробітництва задля економічного розвитку між Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина і Міністерством економіки України та на Протокол від 8 вересня і 30 листопада 2011 року (м. Київ) щодо продовження двостороннього українсько-німецького співробітництва задля економічного розвитку між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина-

домовилися про таке:

Стаття 1

(1) Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінету Міністрів України або іншим позичальникам, яких мають спільно вибрати обидва Уряди, можливість отримати від Кредитної Установи для Відбудови (KfW) позику у розмірі до 17000000 євро (словами: сімнадцяти мільйонів евро) для Муніципальної програми захисту клімату II (проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"), якщо після перевірки, проведеної Урядом Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що цей проект заслуговує на сприяння з точки зору політики співробітництва задля економічного розвитку та є прийнятним для надання банківського сприяння.

(2) Проект, зазначений в пункті 1, за взаємним погодженням між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина може бути замінений іншими проектами.

(3) Якщо Уряд Федеративної Республіки Німеччина в пізніший період часу надаватиме Кабінету Міністрів України можливість отримати від KfW подальші позики або фінансові гранти для підготовки проекту, зазначеного у пункті 1, то застосовуватимуться положення цієї Угоди.

(4) Додатково до кредитних коштів фінансового співробітництва, погоджених на двосторонній основі для зазначеного в пункті 1 статті 1 проекту, KfW отримала від Європейського Союзу мандат на впровадження фінансового гранту в розмірі до 3000000 євро (словами: трьох мільйонів євро) за рахунок коштів його Інвестиційного фонду сусідства (NIF) з метою фінансування консультаційних послуг для підтримки цього проекту.

Стаття 2

(1) Використання суми, зазначеної в пункті 1 статті 1, умови, на яких вона надається у розпорядження, та порядок укладення контрактів на поставку товарів та послуг визначаються у кредитній угоді, що укладається між KfW і Кабінетом Міністрів України або іншим позичальником, якого мають спільно вибрати Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина.

(2) Така кредитна угода підпадає під дію чинного законодавства Федеративної Республіки Німеччина, підлягає погодженню з Кабінетом Міністрів України та, між іншим, передбачає: застосування арбітражної процедури врегулювання суперечок відповідно до регламенту Міжнародної торгівельної палати (ICC), відмову від імунітету в суді, та у разі, якщо позичальником виступає Кабінет Міністрів України, класифікацію його дій стосовно кредитної угоди (укладення та виконання) як дій у сфері приватного, а не публічного права. Застосовуються "Керівні принципи щодо розміщення підрядів на поставки товарів, будівельні роботи та супутні послуги у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами" (опубліковані KfW у травні 2007 року, зі змінами, внесеними у вересні 2013 року) та "Керівні принципи щодо призначення консультантів у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами" (опубліковані KfW у вересні 2013 року).

(3) Зобов’язання щодо асигнування суми, зазначеної у пункті 1 статті 1, втрачає чинність, якщо протягом терміну у вісім років після року його прийняття не буде укладено кредитну угоду, зазначену у пункті 1 цієї статті. Стосовно вищезгаданої загальної суми для однієї її частини у розмірі до 12000000 євро (словами: дванадцяти мільйонів євро) термін закінчується після 31 грудня 2018 року (асигнування 2010 року), для іншої її частини у розмірі до 5000000 євро (словами: п'яти мільйонів євро) – після 31 грудня 2019 року (асигнування 2011 року).

(4) Кабінет Міністрів України, якщо він сам не буде позичальником, гарантуватиме KfW здійснення всіх платежів у євро на виконання зобов’язань позичальника на основі кредитної угоди, що укладатиметься згідно з пунктом 1.

Стаття 3

(1) KfW звільняється від усіх податків та інших державних зборів, що стягуються в Україні у зв’язку з укладенням і виконанням кредитної угоди, зазначеної у пункті 1 статті 2.

(2) Товари та операції з ними, роботи та послуги, що мають фінансуватися за рахунок коштів, зазначених у пункті 4 статті 1, звільняються від обкладання митом, митними зборами та усіма іншими податками та зборами, що застосовуються в Україні.

Стаття 4

Стосовно перевезень людей і вантажів морським, наземним та повітряним транспортом, що пов’язані з наданням позики за цією Угодою, Кабінет Міністрів України дозволяє пасажирам і постачальникам вільний вибір транспортних підприємств, не вживає жодних заходів, що виключають або затрудняють рівноправну участь транспортних підприємств - резидентів Федеративної Республіки Німеччина, та надає у разі необхідності дозволи, потрібні для участі цих підприємств.

Стаття 5

Ця Угода набуває чинності з дати отримання Урядом Федеративної Республіки Німеччина повідомлення Кабінету Міністрів України про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності. Визначальним є день надходження повідомлення.

Укладено в Києві 6 лютого 2015 року у двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.


За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Федеративної Республіки Німеччина


Публікації документа

Скачать Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1)
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")"

Завантажити "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!