УГОДА
про фінансування

{Зміни до Угоди див. в
Додатковій угоді № 1 від 19.11.2018
Додатковій угоді № 2 від 20.11.2019}


Дата підписання:

19.12.2016


Дата набрання чинності для України:

19.12.2016

Особливі умови

Уряд України (далі по тексту «Країна-партнер»), представлений Кабінетом Міністрів України,

з однієї сторони, та

Європейська Комісія (далі по тексту «Комісія»), що діє від імені Європейського Союзу (далі по тексту «ЄС»),

з іншої,

домовились про таке:

Стаття 1 - Характер програми

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Країна-партнер погоджується прийняти фінансування такої програми:

«Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні» ENI/2016/039-569

Ця програма фінансується з бюджету ЄС відповідно до такого основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цієї програми становить 104000000 євро, а максимальний внесок з боку ЄС становить 104000000 євро.

Дана програма бюджетної підтримки складається з:

компонента бюджетної підтримки з максимальним внеском ЄС у розмірі 90000000 євро;

компонента додаткової підтримки із загальною кошторисною вартістю 14000000 євро з максимальним внеском ЄС у розмірі 14000000 євро.

1.3. Країна-партнер не бере участі у співфінансуванні цієї програми.

Стаття 2 - Період виконання

2.1. Період виконання цієї Угоди про фінансування, як це визначено у статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування та закінчується через 96 місяців після цієї дати

2.2. Тривалість етапу практичної реалізації програми становить 72 місяці.

2.3. Тривалість завершального етапу складає 24 місяці.

Стаття 3 - Адреси

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, складаються у письмовому вигляді, повинні мати чітке посилання на цю програму як визначено у статті 1.1 Особливих умов, і надсилаються на такі адреси;

a) Країни-партнера
Пану Степану Кубіву
Першому віце-прем'єр-міністру України -
Міністру економічного розвитку і торгівлі
вул. М. Грушевського, 12/2,
Київ 01008, Україна

b) Комісії
Пану Беренду де Грооту
Керівнику Програм співробітництва,
Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101,
Київ, 01033, Україна

Стаття 4 - Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактною особою Країни-партнера, наділеною відповідними повноваженнями співпрацювати безпосередньо з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності бюро є:

Мері Акопян
Директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерства внутрішніх справ України,
вул. Академіка Богомольця, 10
Київ, 01601, Україна

Стаття 5 - Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Особливі умови;

(b) Додаток І: Технічні та адміністративні положення, які визначають цілі, очікувані результати, окреслюють завдання щодо виконання бюджету, а також визначено бюджет цієї програми;

(c) Додаток II: Загальні умови;

5.2. Уразі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов переважають положення Особливих умов. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатку І (Технічні та адміністративні положення) і Додатку II (Загальні умови) переважають положення останнього.

Стаття 6 - Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II (Загальні умови)

Перекази іноземної валюти будуть зараховуватись за датою валютування з моменту повідомлення про надходження коштів на рахунок Міністерства фінансів України в Національному банку України. За обмінний курс прийматиметься офіційний курс Національного банку України для переказів, що надходять, встановлений на дату валютування повідомлення про надходження коштів.

Статті 18, 19, 25.3, 25.4 та 25.5 не застосовуються до заходів, виконання яких доручено організації згідно Додатку І до цієї Угоди про фінансування - Світовому банку.

Стаття 7 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін, але не пізніше 31 грудня 2017 року.

Учинено в м. Брюссель 19 грудня 2016 року у двох оригінальних примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких надається Країні-партнеру, а другий - Комісії. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.


За Уряд України

За Європейську Комісію


(підпис)

(підпис)


Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ
Віце-прем'єр-міністр
із питань європейської
та євроатлантичної інтеграції України

Крістіан ДАНІЕЛЬСОН
Генеральний директор з питань
європейської політики сусідства
і переговорів з розширення

{Додатки I, II не наводяться}


Угода про фінансування
Угода Кабінету Міністрів України; Європейський Союз; Міжнародний документ від 19.12.2016
Редакція від 18.11.2019, підстава — 984_011-19
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/984_002-16
Законодавство України
станом на 10.06.2023
чиннийПублікації документа

Скачать УГОДА про фінансування

Завантажити УГОДА про фінансування

Завантажити УГОДА про фінансування не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!