МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.09.2004 N 1008
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2004 р.
за N 1141/9740

Про затвердження Змін та доповнень
до нормативно-правових актів, що регламентують
діяльність дозвільної системи МВС України

На виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ), а також з метою приведення
нормативно-правових актів МВС України, що регламентують діяльність
дозвільної системи, у відповідність до законодавства України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни та доповнення до нормативно-правових
актів, що регламентують діяльність дозвільної системи МВС України
(додаються).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції
Присяжнюка А.Й. та ДГБ (Савченко О.І.) МВС України.
Міністр генерал-полковник
міліції М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
06.09.2004 N 1008
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2004 р.
за N 1141/9740

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до нормативно-правових актів,
що регламентують діяльність дозвільної системи
МВС України

1. У назві, преамбулі та пункті 1.1 наказу МВС України від
18.10.93 N 642 ( z0163-93 ) "Про заходи щодо виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 706 "Про
порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку, зберігання і
застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії", зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 28.10.93 за N 163 (далі - наказ
N 642), виключити слово "зберігання".
1.1. Пункт 1.2 наказу N 642 ( z0163-93 ) виключити.
2. У преамбулі наказу МВС України від 21.08.98 N 622
( z0637-98 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а
також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за
N 637/3077 (зі змінами та доповненнями) (далі - наказ N 622),
слова "затвердженого Розпорядженням Президента України від
7 жовтня 1992 р. N 157/92-Рп ( 157/92-рп ), Розпорядження
Президента України від 30 березня 1995 р. N 61/95-Рп ( 61/95-рп )
"Про запобіжні заходи щодо користування мисливською і
службово-штатною зброєю та газовими пістолетами і револьверами" та
пункті 1.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної,
пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва
для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових
матеріалів, затвердженої наказом N 622 ( z0637-98 ), слова
"затвердженого Розпорядженням Президента України
7 жовтня 1992 року" замінити словами "затвердженого Указом
Президента України від 17 жовтня 2000 року N 1138 ( 1138/2000 )
"Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України".
3. У преамбулі наказу МВС України від 23.04.2001 N 306
( z0419-01 ) "Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України
від 11.01.99 N 17 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі
міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади,
підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням
та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а
також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на
виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил
провадження діяльності з відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів",
затверджених цим наказом Інструкції та Умов і правил",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.05.2001 за
N 419/5610, виключити слова "та від 8 лютого 1999 р. N 170
( 170-99-п ) "Про затвердження Положення про порядок акредитації
організацій, що забезпечують реалізацію програм і проектів
міжнародної технічної допомоги".
Начальник Департаменту громадської
безпеки МВС України
генерал-майор міліції О.І.Савченко


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 06.09.2004 N 1008 Про затвердження Змін та доповнень до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність дозвільної системи МВС України

Завантажити Наказ МВС України від 06.09.2004 N 1008 " Про затвердження Змін та доповнень до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність дозвільної системи МВС України"

Завантажити Наказ МВС України від 06.09.2004 N 1008 " Про затвердження Змін та доповнень до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність дозвільної системи МВС України" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!