ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню  освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої  мережі та захисту прав учасників освітнього процесу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про повну загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 31, ст. 226, № 48, ст. 431) такі зміни:

1. Частину другу статті 32 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Реорганізація і ліквідація спеціальних закладів загальної середньої освіти допускаються лише після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки".

2. Підпункт 8 пункту 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:

"8) до 1 липня 2022 року засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) зобов’язані після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки змінити тип таких закладів освіти на один з типів закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим Законом, або припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації. Майно реорганізованих чи ліквідованих санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) використовується виключно для забезпечення здобуття дітьми та/або молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту та/або охорони здоров’я, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства з дотриманням положень статті 61 цього Закону та статей 80 і 81 Закону України "Про освіту".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 квітня 2021 року
№ 1385-IXПублікації документа

Скачать ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України Про повну загальну середню освітущодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу

Завантажити ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту"щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу"

Завантажити ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту"щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!