КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 січня 2023 р. № 47
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань митного контролю і митного оформлення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань митного контролю і митного оформлення зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2023 р. № 47

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань митного контролю і митного оформлення

1. У пункті 5 загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1142 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1580; 2022 р., № 49, ст. 4934), слова “типу “про підтвердження безпеки та надійності” виключити.

2. У тексті додатка 4 до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 “Питання, пов’язані із застосування митних декларацій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545), слова “на бланку” замінити словами “за формою”.

3. У Типовій технологічній схемі пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 “Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1546; 2022 р., № 16, ст. 849):

1) у пункті 3-1:

абзац перший після слова “особа” доповнити словами “відповідно до порядку, встановленого Митним кодексом України,”;

абзаци другий і третій виключити;

2) пункт 3-2 виключити.

4. Пункт 4 переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1091 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 80, ст. 4857), після слова “вартість” доповнити словами “та які звільняються від сплати ввізного мита”.

5. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. № 1126 “Деякі питання надання митним органам забезпечення сплати митних платежів щодо товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 82, ст. 5016) пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. Установити, що положення підпункту 2 пункту 1 цієї постанови не поширюються у період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, та протягом шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні на випадки переміщення газу природного, який класифікується за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТЗЕД, суб’єктами ринку природного газу, на яких відповідно до статті 11 Закону України “Про ринок природного газу” покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.”.


Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань митного контролю і митного оформлення
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 47
Прийняття від 20.01.2023
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/47-2023-%D0%BF
Законодавство України
станом на 24.03.2023
чиннийПублікації документа

Скачать ПОСТАНОВА від 20 січня 2023 р. № 47 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань митного контролю і митного оформлення

Завантажити ПОСТАНОВА від 20 січня 2023 р. № 47 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань митного контролю і митного оформлення"

Завантажити ПОСТАНОВА від 20 січня 2023 р. № 47 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань митного контролю і митного оформлення" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!