Резолюція 1078 (1996) 
Парламентської Асамблеї Ради Європи
по економічній ситуації у Бєларусі, Росії і Україні

1. На протязі чотирьох років після розпаду Радянського Союзу
Бєларусь, Росія і Україна, (члени Ради Європи), а також, інші
республіки колишнього Радянського Союзу, борються за створення
ринкової економіки. Для них самих, їх сусідів і усієї Європи їх
успіх є дуже важливим.
2. Після періоду ускладнень і затримок - що були різними
завдяки існуванню різних ситуацій і приведенню різної політики у
країнах - зростає розуміння того, що досягнення постійної
відбудови є можливим тільки в умовах макроекономічної
стабілізації, особливо стосовно зменшення дефіциту бюджету і рівня
інфляції, а також подальшої приватизації державних підприємств і
лібералізації цін і торгівлі. Життєво важливо дотримуватися цього
курсу, і не останньою з причин для цього є привернення закордонних
інвестицій і зменшення переводу капіталів за кордон.
3. Демократія, права людини, верховенство права і політична
стабільність є основними умовами для тривалого економічного
розвитку і формування "громадського суспільства". Зокрема дуже
важливо створити авторитетну юридичну систему з усіма необхідними
матеріальними засобами, ввести і застосовувати чітке і ясне
законодавство у галузях економіки і бізнесу стосовно таких питань,
як право власності, включаючи власність на землю, оподаткування,
банківське діло, стандарти бухгалтерії, контракти і банкрутства.
Модернізація урядових установ, подолання корупції і боротьба з
економічними і іншими злочинами теж є пріоритетними напрямками.
4. Важливо, щоб на час економічного реформування значні
ресурси направлялися на підтримку незахищених верств суспільства,
особливо літніх людей, і на захист оточуючого середовища.
5. Асамблея ще раз підтверджує зобов'язання Ради Європи
підтримувати ці зусилля, особливо концептуально, у межах її
співпраці з такими організаціями, як Європейський Союз,
Організація економічного співробітництва і розвитку, Європейський
банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд і
Світовий банк.
6. Асамблея стурбована тими фактами, що реформи у сільському
господарстві трьох країн просуваються повільно або не здійснюються
взагалі, і що військові витрати подовжують виснажувати державний
бюджет і, таким чином, наражати на ризик економічний розвиток.
Розуміючи, що існують труднощі, пов'язані з реформуванням у цій
сфері, Асамблея висловлює свою упевненість у тому, що необхідно
негайно розпочати рішучі рефрорми.
7. Асамблея висловлює упевненість у тому, що особливо
важливим є реформування у галузі освіти і перепідготовки
працівників, для того, щоб психологічно підготувати їх до ринкової
економіки. Без фундаментальних змін ставлення суспільства до
ефективності організації неможливим є перехід матеріальних
ресурсів до стадії економічного розвитку.
8. Асамблея рекомендує цим трьом країнам розвивати між собою
і з іншими країнами регіону якомога тісніші, відкриті і
збалансовані економічні стосунки, особливо зважаючи на географічне
розташування. Асамблея вважає напрямком першочергової важливості
розвиток адекватної інфраструктури для міст і сільських
місцевостей, особливо у галузях транспорту і зв'язку.
9. Наприкінці, Асамблея закликає країни - члени Ради Європи:
i. уникати у їх стосунках з цими трьома країнами або іншими
країнами у регіоні будь-якого протекціонізму, включаючи галузь
сільського господарства, і таким чином сприяти створенню
"пан-Європейського спільного ринку", як сказано у Резолюції 1036
(1994) Асамблеї стосовно прогресу економічних реформ у країнах
Центральної та Східної Європи: уроки та перспективи;
ii. узгоджувати допомогу цим трьом країнам, а також іншим
країнам у цьому регіоні, з новими реаліями через поліпшення
співпраці урядів, міжнародних і неурядових організацій.
Дебати Асамблеї від 16 січня 1996 р. (8 засідання). Див. Док.
7453, Доповідь Комітету з економічних питань і розвитку
(доповідачі: пан Блаув і пан Новак).
Текст затверджено Асамблеєю 16 січня 1996 р. (8 засідання).

Скачать Резолюція 1078 (1996) Парламентської Асамблеї Ради Європи по економічній ситуації у Бєларусі, Росії і Україні 1. На протязі чотирьох років після розпаду Радянського Союзу Бєларусь, Росія і Україна, (члени Ради Європи), а також, інші республіки колишнього Радянського Союзу, борються за створення ринкової економіки. Для них самих, їх сусідів і усієї Європи їх успіх є дуже важливим.2. Після періоду ускладнень і затримок - що були різними завдяки існуванню різних ситуацій і приведенню різної політики у країнах - зростає розуміння того, що досягнення постійної відбудови є можливим тільки в умовах макроекономічної стабілізації, особливо стосовно зменшення дефіциту бюджету і рівня інфляції, а також подальшої приватизації державних підприємств і лібералізації цін і торгівлі. Життєво важливо дотримуватися цього курсу, і не останньою з причин для цього є привернення закордонних інвестицій і зменшення переводу капіталів за кордон.

Завантажити Резолюція 1078 (1996) Парламентської Асамблеї Ради Європи по економічній ситуації у Бєларусі, Росії і Україні "1. На протязі чотирьох років після розпаду Радянського Союзу Бєларусь, Росія і Україна, (члени Ради Європи), а також, інші республіки колишнього Радянського Союзу, борються за створення ринкової економіки. Для них самих, їх сусідів і усієї Європи їх успіх є дуже важливим."2. Після періоду ускладнень і затримок - що були різними завдяки існуванню різних ситуацій і приведенню різної політики у країнах - зростає розуміння того, що досягнення постійної відбудови є можливим тільки в умовах макроекономічної стабілізації, особливо стосовно зменшення дефіциту бюджету і рівня інфляції, а також подальшої приватизації державних підприємств і лібералізації цін і торгівлі. Життєво важливо дотримуватися цього курсу, і не останньою з причин для цього є привернення закордонних інвестицій і зменшення переводу капіталів за кордон.

Завантажити Резолюція 1078 (1996) Парламентської Асамблеї Ради Європи по економічній ситуації у Бєларусі, Росії і Україні "1. На протязі чотирьох років після розпаду Радянського Союзу Бєларусь, Росія і Україна, (члени Ради Європи), а також, інші республіки колишнього Радянського Союзу, борються за створення ринкової економіки. Для них самих, їх сусідів і усієї Європи їх успіх є дуже важливим."2. Після періоду ускладнень і затримок - що були різними завдяки існуванню різних ситуацій і приведенню різної політики у країнах - зростає розуміння того, що досягнення постійної відбудови є можливим тільки в умовах макроекономічної стабілізації, особливо стосовно зменшення дефіциту бюджету і рівня інфляції, а також подальшої приватизації державних підприємств і лібералізації цін і торгівлі. Життєво важливо дотримуватися цього курсу, і не останньою з причин для цього є привернення закордонних інвестицій і зменшення переводу капіталів за кордон. не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!