Регламент Комісії N 17/66/Євратом 
"Про виключення з Правил поставок переміщення малих
обсягів руд, вихідних матеріалів і спеціальних
матеріалів, що розщеплюються"
від 29 листопада 1966 року

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ, Враховуючи положення Договору про створення Європейського
Співтовариства з Атомної Енергії ( 994_027 ), зокрема Статті 2
(а), 74, 77, 124 і 161 даного Договору; Беручи до уваги, що після вступу в силу Постанови Комісії N
10 від 19 грудня 1961 року обсяг ядерних матеріалів, що
використовується у даний час для досліджень, зріс; Беручи до уваги, що позиція Співтовтариства стосовно
постачань ядерних матеріалів надає можливість для виключення,
передбаченого в Статті 74, таким чином, щоб гарантувати, що всі
користувачі можуть одержувати регулярні та у повному обсязі
поставки руд, вихідних матеріалів та спеціальних матеріалів, що
розщеплюються, ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:
Стаття 1
Нижченаведене буде звільнено від положень Розділу IV Договору
( 994_027 ), стосовно руд і вихідних матеріалів урану і торію: - переміщення в межах і імпорт у Співтовариство в обсягах, що
не перевищують за одним контрактом одну тонну матеріалу, який
містить уран та торій (або уран, або торій), з лімітом 5 тонн на
рік на одного користувача стосовно кожного з цих матеріалів; - експорт із Співтовариства обсягів, що не перевищують одну
тонну матеріалів, які містять уран та торій (або уран, або торій),
з лімітом 5 тонн на рік на експортера відносно кожного з цих
матеріалів.
Стаття 2
Що стосується спеціальних матеріалів, що розщеплюються, то їх
переміщення в межах та імпорт до Співтовариства в обсягах, що не
перевищують 200 грам урану-235, урану-233 чи плутонію по одному
контракту, буде звільнено від положень Розділу IV Договору
( 994_027 ) з лімітом - 1000 грам на рік на користувача. У
випадках імпорту або експорту це правило повинно застосовуватися
відповідно до угод про співробітництво, укладених Співтовариством
із третіми країнами.
Стаття 3
Будь-яка особа, що здійснює імпорт або експорт, та будь-який
постачальник, що здійснює переміщення в межах Співтовариства, які
підпадають під виключення, викладені у положеннях Статей 1 і 2
цього Регламенту, будуть зобов'язані надавати Агенції з Поставок
квартальну звітність по угодах, включаючи наступну інформацію: (а) дата підписання контракту на постачання; (б) найменування-сторін що уклали контракт; (в) місце, де матеріал був вироблений; (г) хімічна та фізична (або хімічна, або фізична) природа
товару;
(д) кількість у метричних одиницях 1; (е) використання, що було чи буде, цих руд, вихідних
матеріалів та спеціальних матеріалів, що розщеплюються.
Вищевказані висновки повинні бути виражені в кілограмах, що
стосується урану чи торію, які містяться в рудах або вихідних
матеріалах, і в грамах, що стосується урану-233, урану-235 або
плутонію, що містяться в спеціальних матеріалах, що розщеплюються.
Цифри, що містять десяткові дроби, повинні бути округлені до
наступного меншого чи більшого цілого числа, залежно від того, чи
є десяткове число більше чи менше, ніж 0,75. Якщо десятковий дріб
дорівнює 0,75, то число повинно бути округлене до наступного
більшого чи меншого цілого числа, згідно тому, чи є цифра, що
стоїть попереду десяткового дробу, парним числом чи непарним.
Щомісячні звіти повинні подаватися Агенції протягом одного місяця
з кінця кожного кварталу, протягом якого були здійснені угоди, що
відносяться до цього Регламенту.
Стаття 4
Цей Регламент набирає сили з дати його публікації в
офіційному Часопису Європейського Співтовариства. Він скасовує і
заміняє Регламент, який прийнято Комісією 29 листопада 1961 року,
і опубліковано в Офіційному Часописі Європейського Співтовариства
19 грудня 1961 року, змінена версія якого була опублікована в
Офіційному Часописі 20 січня 1962 року.
Підписано 29 листопада 1966 року в Брюсселі.
Від імені Комісії
Президент П. Шатені
Енергетичне законодавство:
Том 2. Збірник правових актів Європейського Союзу.
К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.

Скачать Регламент Комісії N 17/66/Євратом Про виключення з Правил поставок переміщення малих обсягів руд, вихідних матеріалів і спеціальних матеріалів, що розщеплюються від 29 листопада 1966 рокуКОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,

Завантажити Регламент Комісії N 17/66/Євратом "Про виключення з Правил поставок переміщення малих обсягів руд, вихідних матеріалів і спеціальних матеріалів, що розщеплюються"" від 29 листопада 1966 року"КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,

Завантажити Регламент Комісії N 17/66/Євратом "Про виключення з Правил поставок переміщення малих обсягів руд, вихідних матеріалів і спеціальних матеріалів, що розщеплюються"" від 29 листопада 1966 року"КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ, не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!