МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2017  № 236/380


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2017 р.
за № 446/30314

Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

Відповідно до пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2015 року за № 1007/27452, що додаються.

2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України забезпечити доведення цього наказу до головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, які в свою чергу доводять його до відома департаментів фінансів обласних державних адміністрацій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департаменту економіки та фінансів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Карп Г.В., заступника Міністра фінансів України Марченка С.М.

Міністр енергетики
та вугільної
промисловості УкраїниІ. Насалик

Міністр фінансів України

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

В.о. Голови
Державної казначейської служби

Заступник Голови правління
Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"К.М. Ляпіна


В.П. ДудаС. Коновець


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України,
Міністерства фінансів України
24.03.2017 № 236/380


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2017 р.
за № 446/30314

ЗМІНИ
до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

1. Абзац третій пункту 1.6 розділу I доповнити словами "та/або на рахунок органів доходів і зборів (за балансовими рахунками 3734 "Депозитні рахунки органів стягнення" (далі - депозитні рахунки 3734)) для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України. При цьому кошти, перераховані на депозитні рахунки 3734 органів доходів і зборів, не підлягають поверненню як кошти авансових платежів".

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.7:

підпункт 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"на рахунок органів доходів і зборів (депозитні рахунки 3734) для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України у сумі, що не перевищує зобов’язань з цього податку, розрахованих за офіційним курсом валюти України, визначеним відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України на день подання додаткової митної декларації;".

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

абзац четвертий підпункту 5 доповнити словами "та/або на відкриті в Казначействі рахунки органів доходів і зборів (депозитні рахунки 3734) для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України у сумі, що не перевищує зобов’язань з цього податку, розрахованих за офіційним курсом валюти України, визначеним відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України, на день подання додаткової митної декларації";

2) у пункті 2.10:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.10. Розрахунки, передбачені пунктами 1.6, 2.7, 2.9, проводяться протягом одного банківського дня. Розрахунки щодо сплати грошових зобов'язань або податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість проводяться не раніше граничного строку подання податкової декларації, а для сплати податку на додану вартість при ввезенні природного газу на митну територію України - не пізніше граничного строку подання додаткової митної декларації.";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Зарахування коштів на рахунки органів доходів і зборів (депозитні рахунки 3734) вважається завершенням розрахунку за спільними протокольними рішеннями в частині зарахування до бюджету податку на додану вартість, сплаченого при ввезенні природного газу на митну територію України.".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

3. У додатку 4 слова "Начальник Департаменту економіки та фінансів ДП "Енергоринок"


______ _____" замінити словами:
(підпис) (П.І.Б.)

"


___________________________
(посада)

_______________________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)


____________________________
(посада)

_______________________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)

".

Директор Департаменту
економіки та фінансів
Міністерства енергетики
та вугільної
промисловості України

С. Угрюмова

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства фінансів УкраїниЄ. Кузькін


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 24.03.2017 № 236/380 Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 24.03.2017 № 236/380 "Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію"

Завантажити НАКАЗ від 24.03.2017 № 236/380 "Про затвердження Змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!