ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
Четверта секція

РІШЕННЯ

Заява № 15712/13,
подана Галиною Іванівною Бурмою проти України,
та 207 інших заяв (див. додаток)

Автентичний переклад

18 травня 2017 року Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Вінсент А. Де Гаетано (<...>), Голова,
Юлія Моток (<...>),
Марко Бошняк (<...>), судді,
а також Карен Рейд (<...>), Секретар секції,

беручи до уваги заяви, подані у різні дати, зазначені у таблиці у додатку,
з огляду на декларації щодо вилучення Судом заяв з реєстру справ, подані Урядом держави-відповідача, та відповіді заявників на ці декларації,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені в переліку в додатку.

Про скарги заявників за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та статтею 1 Першого Протоколу на невиконання або тривале виконання рішень національних судів та відсутність у національному законодавстві будь-яких ефективних засобів юридичного захисту було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

У різні дати Уряд подав декларації з метою врегулювання питань, які порушувались цими скаргами. Урядом також було запропоновано Суду вилучити заяви з реєстру справ.

Декларації передбачали таке:

«Уряд визнає надмірну тривалість виконання рішень національних судів, зазначених у додатку до цієї односторонньої декларації.

Уряд готовий виконати рішення національних судів, зазначених у додатку, які ще підлягають виконанню, а також сплатити кожному заявнику 1000 (одна тисяча) євро.

Сума у розмірі 1000 (одна тисяча) євро є відшкодуванням будь-якої матеріальної та моральної шкоди, а також судових та інших витрат, буде конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу. Держава виплатить вищезазначені кошти і виконає рішення національних судів, які ще підлягають виконанню, протягом трьох місяців з дати повідомлення про ухвалення Судом рішення відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. У випадку несплати цих сум і невиконання рішень національних судів протягом зазначеного тримісячного строку Уряд зобов'язується сплатити пеню за період з моменту спливу тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має бути додано три відсоткові пункти. Ці виплати та виконання зазначених рішень національних судів становитимуть остаточне вирішення цих справ.

Таким чином, Уряд просить Суд вилучити заяви з реєстру справ. Уряд пропонує, щоб Суд прийняв цю декларацію як «будь-яку іншу підставу» вилучення заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції».

Заявники повідомили Суд про прийняття умов односторонньої декларації.

ПРАВО

Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

Суд зазначає, що після висловлення заявниками згоди із умовами декларацій, запропонованих Урядом, справи мають розглядатися як дружнє врегулювання спору сторонами.

Тому Суд бере до уваги досягнення сторонами дружнього врегулювання спору. Суд погоджується, що врегулювання спору відбулось на підставі поваги до прав людини, визначених у Конвенції та протоколах до неї, і не вбачає причин, які б виправдовували подальший розгляд заяв.

Враховуючи вищезазначене, доцільним видається виключити справи зі скаргами щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів з реєстру справ.

Деякі заявники також подавали скарги за іншими статтями Конвенції. Суд вважає, що, з урахуванням всіх матеріалів, які знаходяться у його розпорядженні, та належності оскаржуваних питань до його компетенції, ці скарги не розкривають будь-яких ознак порушення прав і свобод, викладених у Конвенції або у протоколах до неї.

Із зазначеного випливає, що ця частина заяв є явно необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує об'єднати заяви.

Вирішує вилучити заяви щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів з реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції. Оголошує решту заяв неприйнятними.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 червня 2017 року.

Секретар

Карен РЕЙД

Голова

Вінсент А. Де ГАЕТАНОДодаток

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження (якщо відома), місце проживання, громадянство

Відомості про остаточне рішення національного суду

Стан виконавчого провадження за інформацією, наданою Урядом

1

15712/13
20/02/2013

Галина Іванівна
БУРМА
12/11/1964
Житомир
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 13/07/2009

Виконано

2

16040/13
20/02/2013

Олена Володимирівна
ЛОСЮК
20/02/1960
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 07/05/2009

Виконано

3

16616/13
21/02/2013

Олександр Омелянович
НАКОНЕЧНИЙ
08/09/1970
Лугини
Україна

1) Постанова Лугинського районного суду Житомирської області від 27/05/2009;
2) Постанова Лугинського районного суду Житомирської області від 01/03/2011

Виконано

4

17828/13
05/03/2013

Олена Олександрівна
КОБИЛИНСЬКА
17/06/1974
Овруч
Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 16/04/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/06/2010

Не виконано

5

20204/13
15/03/2013

Олександр Германович
АРТЮШИН
12/10/1959
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 02/11/2007

Не виконано

6

20209/13
15/03/2013

Олексій Олександрович
ДЕМИДЧУК
21/06/1955
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/12/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29/04/2009

Не виконано

7

21654/13
18/03/2013

Світлана Володимирівна
СТОЦЬКА
15/10/1973
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/03/2009;

1) Не виконано

2) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 01/12/2010

2) Виконано

8

21697/13
20/03/2013

Віктор Григорович
КУЧЕР
29/07/1953
Житомир
Україна

Рішення військового місцевого суду Житомирського гарнізону від 09/12/2004

Не виконано

9

21814/13
20/03/2013

Олександр Андрійович
ОХРІМЧУК
05/07/1981
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 10/12/2009

Не виконано

10

22472/13
19/03/2013

Микола Адамович
КАЛЬНИК
28/12/1951
Тхорин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/12/2009

Не виконано

11

22479/13
19/03/2013

Марія Костянтинівна
КАЛЬНИК
Тхорин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/10/2009

Не виконано

12

23045/13
26/03/2013

Євген Сергійович
МІРОШНИЧЕНКО
20/02/1977
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 11/03/2008

Не виконано

13

23714/13
27/03/2013

Микола Костянтинович
ЛАВРИНОВИЧ
10/02/1947
Овруч
Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 26/01/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/07/2009;
3) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 28/09/2010

Не виконано

14

23785/13
29/03/2013

Валерій Григорович
ІВАНОВ
27/09/1970
Гладковичі
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/05/2009;
2) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 28/05/2010

Не виконано

15

23804/13
28/01/2013

Анатолій Іванович
РАДЧЕНКО
27/06/1956
Оленичі
Україна

1) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 16/09/2010;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/05/2010

Виконано

16

23814/13
12/02/2013

Павло Костянтинович
ВИТВИЦЬКИЙ
10/03/1956
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/03/2009

Виконано

17

24036/13
29/03/2013

Світлана Володимирівна
ДЕМИДЧУК
13/05/1972
Овруч
Україна

1) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 08/11/2010;

1) Не виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/03/2010;

2) Виконано

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/04/2009

3) Виконано

18

24042/13
29/03/2013

Антоніна Микитівна
КЛИМЧУК
28/06/1948
Лука
Україна

1) Постанова Корольовського районного суду м. Житомира від 25/02/2011;
2) Постанова Корольовського районного суду м. Житомира від 08/12/2011

Не виконано

19

24063/13
28/03/2013

Олег Васильович
НЕСТЕРЕНКО
21/02/1971
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/04/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/08/2009;
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 31/03/2010;
4) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/05/2010;
5) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 30/09/2010

Виконано

20

24125/13
27/03/2013

Світлана Олександрівна
ДЕМЕНЧУК
29/01/1973
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/04/2010;
2) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 05/10/2010

Не виконано

21

24625/13
27/03/2013

Наталія Яківна
ШАДУРА
17/02/1973
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/04/2010;
2) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 17/09/2010

Не виконано

22

24633/13
01/04/2013

Віра Дмитрівна
ГАРИПОВА
10/02/1957
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 20/08/2010

Не виконано

23

24784/13
27/03/2013

Лілія Дмитрівна
СИНГАЇВСЬКА
14/03/1941
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 23/07/2010

Не виконано

24

25255/13
29/03/2013

Олена Миколаївна
ГЕРАСЬКЕВИЧ
01/01/1966
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/04/2009;

1) Виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/06/2009;

2) Виконано

3) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 03/09/2010;

3) Не виконано

4) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24/09/2009

4) Виконано

25

25573/13
28/03/2013

Валентина Петрівна
ШАДУРА
29/10/1960
Словечно
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/10/2009

Виконано

26

25629/13
28/03/2013

Олександра Миколаївна
ГРИБ
04/11/1958
Листвин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/03/2009

Виконано

27

25916/13
09/04/2013

Марія Іванівна
ЛЕВКІВСЬКА
21/10/1958
Возничі
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/02/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/12/2010

Не виконано

28

26049/13
12/04/2013

Василь Максимович
МИКИТЧУК
10/02/1950
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 14/02/2011

Не виконано

29

26322/13
04/04/2013

Євдокія Василівна
ОСТАЩЕНКО
24/08/1944
Надвірна
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 13/09/2011

Не виконано

30

26758/13
19/03/2013

Сергій Федорович
ФЕДОРЕНКО
07/03/1961
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 20/08/2010

Не виконано

31

26873/13
01/04/2013

Василь Іванович
ПАЄНТКО
30/01/1965
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/05/2009

Виконано

32

26912/13
02/04/2013

Володимир Іванович
ЗАРОДНЮК
18/03/1943
Житомир
Україна

Постанова Корольовського районного суду м. Житомира від 12/11/2010

Не виконано

33

27311/13
17/04/2013

Олег Анатолійович
ПАВЛЕНКО
10/05/1961
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 08/09/2009

Не виконано

34

27981/13
18/04/2013

Алла Степанівна
САДОВА
01/01/1969
Оленичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/01/2010

Виконано

35

28070/13
19/04/2013

Валентина Василівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
03/04/1971
Лукишки
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18/06/2010;
2)Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/05/2009

Виконано

36

29124/13
18/04/2013

Леонід Михайлович
КУЧЕР
24/10/1946
Новоград-Волинський
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 14/02/2008

Не виконано

37

29444/13
16/04/2013

Володимир Петрович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
02/01/1956
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 23/04/2010

Виконано

38

30217/13
25/04/2013

Антоніна Яківна
ДУМИНСЬКА
02/04/1943
Кирдани
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/10/2009

Не виконано

39

31104/13
23/04/2013

Юрій Григорович
КАЛЬВІНОВ
19/01/1948
Полтава
Україна

Постанова Полтавського окружного адміністративного суду від 25/03/2009

Не виконано

40

31520/13
30/04/2013

Валентина Василівна
БАРАНІВСЬКА
30/10/1968
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/02/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/02/2010;
3) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 05/08/2010

Виконано

41

31524/13
30/04/2013

Віктор Іванович
ДЕМИДЧУК
13/06/1970
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/04/2009

Виконано

42

32015/13
29/04/2013

Інна Михайлівна
МУЛІВАНЦЕВА
10/10/1978
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/03/2010

Виконано

43

32149/13
07/05/2013

Раїса Ісаківна
ЛЕВКІВСЬКА
23/11/1956
Овруч
Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 30/01/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/04/2009;
3) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 06/09/2010

Не виконано

44

32376/13
14/05/2013

Ігор Григорович
РИМАР
31/07/1976
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 30/08/2007

Не виконано

45

32727/13
10/05/2013

Микола Павлович
ГАВРИЛЮК
06/07/1956
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17/05/2010

Не виконано

46

32759/13
15/05/2013

Микола Леонідович
КИСЕЛЬЧУК
03/01/1964
Овруч
Україна

1) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 08/12/2010;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/10/2009

Не виконано

47

32806/13
04/05/2013

Любов Миколаївна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
22/06/1969
Словечно
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/07/2010

Виконано

48

32868/13
04/05/2013

Григорій Васильович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
29/06/1964
Словечно
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/07/2010

Виконано

49

32873/13
06/05/2013

Галина Петрівна
ШВАБ
25/01/1968
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/04/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/06/2009;
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/02/2010

Не виконано

50

33387/13
04/05/2013

Микола Павлович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
15/11/1969
Житомир
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/08/2009

Виконано

51

33599/13
04/05/2013

Олег Григорович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
16/11/1975
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/09/2010

Виконано

52

34369/13
29/04/2013

Леонід Федосович
РИБІНСЬКИЙ
10/10/1958
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/06/2009

Виконано

53

34980/13
22/05/2013

Олександр Михайлович
ВОЛОСЮК
29/09/1970
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/09/2009

Виконано

54

35601/13
25/05/2013

Анатолій Станіславович
ГРОХОЛЬСЬКИЙ
01/01/1964
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 07/09/2007

Не виконано

55

35633/13
27/05/2013

Анатолій Іванович
ЛАТИШКО
20/12/1957
Житомир
Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 20/03/2008;
2) Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 18/09/2007

Не виконано

56

36463/13
23/05/2013

Олександр Михайлович
ЯКУХНО
02/10/1968
Овруч
Україна

Постанова Народицького районного суду Житомирської області від 17/12/2009

Виконано

57

37532/13
01/06/2013

Микола Петрович
МЕЛЬНИК
01/01/1964
Овруч
Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 25/11/2008;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27/10/2009;
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/03/2010

Виконано

58

37658/13
20/05/2013

Сергій Леонідович
БОБРОВ
14/03/1958
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24/02/2010;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/02/2010

Не виконано

59

38331/13
06/06/2013

Олександр Олександрович
КОЦУПЕЙ
12/11/1960
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 30/08/2007

Не виконано

60

38948/13
03/06/2013

Ольга Миколаївна
ХИЛЬКО
26/05/1974
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/11/2009

Не виконано

61

38966/13
06/06/2013

Тетяна Іванівна
СКОРОДУМОВА
03/09/1970
Словечно
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/07/2009

Не виконано

62

39476/13
07/06/2013

Микола Миколайович
АНДРОСОВИЧ
22/04/1976
Бігунь
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17/11/2010

Не виконано

63

39568/13
06/06/2013

Тетяна Василівна
ЛЕВКІВСЬКА
24/12/1956
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 17/12/2010

Виконано

64

39842/13
29/05/2013

Михайло Антонович
САВЧЕНКО
31/07/1959
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 21/10/2011

Не виконано

65

41383/13
05/06/2013

Тамара Петрівна
ВОРОБЕЙ
11/07/1968
Бігунь
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27/09/2010

Не виконано

66

41430/13
15/06/2013

Іван Федорович
ГРИЩУК
28/05/1962
Тхорин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/09/2009

Не виконано

67

41508/13
13/06/2013

Тамара Василівна
ХИЛЕВИЧ
28/11/1971
Листвин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/02/2010

Не виконано

68

41633/13
14/06/2013

Ганна Адамівна
ПАВЛУШКО
01/04/1956
Городець
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/09/2010

Виконано

69

41968/13
14/06/2013

Марія Григорівна
ВОРОБЕЙ
21/11/1953
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/04/2009

Виконано

70

43958/13
20/06/2013

Ігор Михайлович
ТАРАСЮК
30/05/1966
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/07/2010

Виконано

71

44229/13
02/07/2013

Андрій Георгійович
КОЛБУН
22/08/1978
Київ
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 30/08/2007

Не виконано

72

44819/13
02/07/2013

Олександр Петрович
ІВАШКО
16/01/1954
Листвин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/10/2009

Не виконано

73

47172/13
09/07/2013

Ольга Василівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
06/05/1951
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/03/2010

Не виконано

74

51659/13
08/08/2013

Зінаїда Акимівна
МИРОНОВА
05/01/1941
Кременчук
Україна

Постанова Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 25/04/2011

Не виконано

75

52379/13
29/07/2013

Валентина Василівна
ВИШНЕВСЬКА
19/01/1958
Словечно
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/12/2009

Не виконано

76

52845/13
08/08/2013

Сергій Петрович
ІВАСЕНКО
15/07/1960
Кременчук
Україна

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 24/02/2012

Не виконано

77

53650/13
09/08/2013

Тетяна Олександрівна
ГЛАДІЙ
24/12/1948
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/05/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 31/05/2010

Не виконано

78

53847/13
08/08/2013

Мирон Ярославович
КЛУБ
07/11/1957
Великий Дорошів
Україна

Червоноградський міський суд Львівської області від 12/04/2011

Не виконано

79

55884/13
23/08/2013

Наталія Петрівна
КОСІЦИНА
20/06/1975
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/11/2009

Виконано

80

57367/13
04/09/2013

Анатолій Дмитрович
АКСЬОНОВ
02/09/1954
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/10/2009, змінена ухвалою Овруцького районного суду Житомирської області від 18/01/2013

Виконано

81

58368/13
28/08/2013

Микола Володимирович
СЛЮСАР
04/03/1959
Гладовичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/02/2010

Виконано

82

58373/13
28/08/2013

Надія Миколаївна
ДЯЧЕНКО
14/06/1960
Гладовичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/02/2010

Виконано

83

58596/13
31/07/2013

Володимир Федорович
ГУРІНЧУК
22/04/1971
Овруч
Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 19/01/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/02/2009;
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/11/2009

Виконано

84

59085/13
05/09/2013

Ігор Броніславович
ЦАЛКО
21/05/1976
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/03/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/01/2010

Не виконано

85

59088/13
05/09/2013

Світлана Миколаївна
ЦАЛКО
22/03/1975
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/01/2010;

1) Виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/03/2009

2) Не виконано

86

62355/13
20/08/2013

Олександр Іванович
КОНОНЕНКО
20/08/1957
Кременчук
Україна

Постанова Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 05/07/2011

Не виконано

87

62362/13
20/09/2013

Анатолій Іванович
АРТЮШЕНКО
09/05/1962
Кременчук
Україна

Постанова Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 15/08/2011, змінена постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 03/02/2012

Не виконано

88

62570/13
19/09/2013

Ніна Василівна
РЕДЧИЦЬ
26/07/1945
Житомир
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/02/2010

Не виконано

89

62616/13
20/09/2013

Світлана Михайлівна
СОДОЛІНСЬКА
20/10/1977
Словечно
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/10/2009

Не виконано

90

62641/13
20/09/2013

Катерина Іванівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
17/03/1959
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/05/2010

Не виконано

91

63060/13
20/09/2013

Тетяна Володимирівна
САРНАВСЬКА
05/04/1986
Житомир
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/01/2010

Не виконано

92

63137/13
11/09/2013

Сергій Якович
ПИЛИПЕНКО
28/12/1963
Харків
Україна

Рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 04/06/2010

Не виконано

93

63550/13
25/09/2013

Олександр Петрович
РЕДЧИЦЬ
02/08/1979
Заріччя
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/02/2009

Не виконано

94

63720/13
30/09/2013

Михайло Захарович
СІДЕНКО
02/03/1942
Деренківець
Україна

Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 20/10/2010, яка частково змінена постановою Апеляційного суду Житомирської області від 28/04/2011

Не виконано

95

64080/13
01/10/2013

Валентина Терентіївна
ПАПКА
25/06/1940
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/06/2010;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/03/2011

Не виконано

96

64106/13
28/09/2013

Світлана Миколаївна
МОЖАР
15/05/1974
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/01/2010

Не виконано

97

64207/13
29/08/2013

Василь Миколайович
КУЗЬОМКО
20/04/1959
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 07/11/2007

Не виконано

98

65200/13
08/10/2013

Світлана Віталіївна
ГЕРАСКЕВИЧ
30/08/1969
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/03/2009;

1) Не виконано

2) Постанова Народицького районного суду Житомирської області від 02/04/2009

2) Виконано

99

65345/13
07/10/2013

Надія Микитівна
БУРМИСТРОВА
15/07/1952
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/07/2011

Не виконано

100

67354/13
10/10/2013

Надія Яківна
ТОВСТОЛУГ
01/08/1941
Харків
Україна

Постанова Комінтернівського районного суду м. Харкова від 26/04/2011

Не виконано

101

69237/13
27/10/2013

Наталія Василівна
КАЛЕНСЬКА
02/12/1978
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 04/12/2009,
змінена ухвалою Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 27/05/2013

Виконано

102

70665/13
08/11/2013

Ольга Данилівна
ДЕГТЯРЬОВА
29/04/1943
Запоріжжя
Україна

Постанова Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 22/02/2011

Не виконано

103

71554/13
31/10/2013

Наталія Володимирівна
МОСТОВИЧ
06/06/1973
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/02/2010;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27/08/2009

Виконано

104

71784/13
24/10/2013

Віктор Вікторович
ПРИЛУЦЬКИЙ
03/06/1969
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 12/07/2011

Не виконано

105

72212/13
07/11/2013

Віталій Іванович
ДАНЮК
20/08/1980
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/06/2009

Виконано

106

73300/13
16/11/2013

Людмила Іванівна
КОВАЛЬЧУК
14/10/1961
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06/05/2009;

1) Виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/10/2009;

2) Не виконано

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/03/2010

3) Виконано

107

73371/13
18/11/2013

Іван Вікентійович
ЗУБРЕЙЧУК
01/01/1941
Шоломки
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/05/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/07/2009;
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/01/2010

Виконано

108

73416/13
18/11/2013

Катерина Володимирівна
ШВАБ
01/01/1960
Заріччя
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/02/2010;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24/02/2009;
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/01/2009

Не виконано

109

73513/13
18/11/2013

Василь Вікентійович
ЗУБРІЙЧУК
13/10/1931
Шоломки
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/03/2010

Виконано

110

73801/13
16/11/2013

Віктор Петрович
ЗУБРІЙЧУК
03/06/1958
Дубовий Гай
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/05/2010;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/05/2009

Виконано

111

74872/13
18/11/2013

Тетяна Іванівна
ЗУБРІЙЧУК
02/03/1958
Дубовий Гай
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/03/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/02/2010;
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/03/2010

Виконано

112

74906/13
22/11/2013

Юрій Іванович
КІЩЕНКО
27/04/1973
Шахворостівка
Україна

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 19/01/2012

Не виконано

113

75019/13
18/11/2013

Тамара Григорівна
ХЛУПЯНЕЦЬ
30/11/1969
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/06/2009;
2)Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18/01/2010

Не виконано

114

75550/13
05/06/2013

Сергій Федорович
ФЕДОРЕНКО
07/03/1961
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 04/06/2002

Не виконано

115

77641/13
23/11/2013

Лариса В'ячеславівна
ЛЯШЕНКО
11/03/1966
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/02/2010

Виконано

116

77905/13
27/11/2013

Валентина Миколаївна
МОШКІВСЬКА
09/11/1963
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/02/2010

Не виконано

117

78313/13
11/11/2013

Михайло Григорович
ТАРНАВСЬКИЙ
03/01/1949
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 27/09/2011

Не виконано

118

78450/13
05/12/2013

Іван Олексійович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
22/03/1956
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/10/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/09/2009

Виконано

119

79247/13
27/11/2013

Галина Микитівна
ЛЕВКІВСЬКА
04/02/1955
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області, від 12/05/2009, скасована постановою Апеляційного суду Житомирської області від 30/06/2011

Не виконано

120

79282/13
02/12/2013

Віктор Олександрович
СИДОРЕНКО
04/11/1985
Запоріжжя
Україна

Постанова Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 19/08/2011

Не виконано

121

79379/13
27/11/2013

Віра Григорівна
СУБІНА
04/03/1946
Сокорики
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду від 29/10/2009, скасована постановою Апеляційного суду Житомирської області від 09/08/2011

Не виконано

122

79514/13
05/12/2013

Ольга Іванівна
ЛЕВКІВСЬКА
06/02/1959
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/05/2010;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/04/2009

Виконано

123

79518/13
05/12/2013

Олександр Іванович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
31/03/1980
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/04/2010;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24/06/2009;
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 03/03/2010

Виконано

124

80020/13
09/12/2013

Олена Анатоліївна
ЗУБРІЙЧУК
14/05/1971
Мала Хайча
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/09/2010;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/05/2009;
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/10/2009

Не виконано

125

80173/13
10/12/2013

Галина Володимирівна
ВЛАСЮК
12/01/1963
Коростень
Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 10/02/2011;
2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, від 17/02/2010

Виконано

126

80561/13
09/12/2013

Юрій Михайлович
КРАПИВНИЦЬКИЙ
16/08/1974
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/05/2010;

1) Не виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/10/2009

2) Виконано

127

80730/13
12/12/2013

Ганна Василівна
КАЛЮК
28/05/1951
Бігунь
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/03/2009

Виконано

128

80766/13
09/12/2013

Наталія Аркадіївна
КРАПИВНИЦЬКА
26/08/1976
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/09/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/04/2010

Виконано

129

464/14
30/11/2013

Володимир Петрович
КУЗЬМЕНКО
21/01/1955
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 14/09/2007

Не виконано

130

810/14
10/12/2013

Андрій Миколайович
ФЕДЕНЬОВ
27/02/1961
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 23/10/2007

Не виконано

131

1674/14
24/12/2013

Людмила Іванівна
КОЛЄСНІК
17/07/1937
Запоріжжя
Україна

Постанова Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 17/06/2011, змінена постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 05/06/2012

Не виконано

132

1699/14
17/12/2013

Михайло Володимирович
ГРИЦЕНКО
16/01/1961
Торговиця
Україна

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 06/11/2012

Не виконано

133

2448/14
09/12/2013

Олена Андріївна
ЗУБРЕЙЧУК
06/03/1944
Шоломки
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/03/2009;
2) Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 27/09/2010

Виконано 4

134

2553/14
16/12/2013

Марія Дмитрівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
25/10/1939
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/07/2009;

1) Виконано

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/07/2010

2) Не виконано

135

2952/14
17/12/2013

Ганна Данилівна
ВАСИЛЬЧЕНКО
02/02/1942
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/11/2009

Виконано

136

3060/14
12/12/2013

Наталія Тимофіївна
КАЛЬНИК
17/02/1959
Антоновичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/05/2009

Не виконано

137

3090/14
25/12/2013

Віра Володимирівна
ВОРОБЕЙ
08/10/1966
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/11/2009

Виконано

138

3233/14
23/12/2013

Андрій Степанович
АНТОНЮК
29/12/1975
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 21/10/2009

Не виконано

139

3275/14
24/12/2013

Василь Борисович
НЕЛЕП
16/05/1957
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/06/2009

Не виконано

140

3287/14
10/12/2013

Наталія Василівна
КОБИЛИНСЬКА
25/05/1989
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 27/10/2011

Не виконано

141

3443/14
20/12/2013

Віктор Миколайович
ПАВЛУЩЕНКО
22/03/1968
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/03/2009

Виконано

142

3518/14
17/12/2013

Валерій Олександрович
АННЕНКО
19/08/1943
Озерне
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 02/04/2008

Не виконано

143

3537/14
11/12/2013

Надія Яківна
ПЕШКО
14/04/1937
Овруч
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 20/03/2009

Не виконано

144

3611/14
26/12/2013

Микола Іванович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
28/05/1949
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/03/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/03/2009;
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/01/2010

Не виконано

145

3615/14
26/12/2013

Валентина Федорівна
ЛЕВКІВСЬКА
24/09/1960
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/03/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/01/2010

Не виконано

146

3647/14
26/12/2013

Ігор Володимирович
ШВАБ
27/03/1974
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/05/2009

Виконано

147

3675/14
17/12/2013

Катерина Михайлівна
ДУБНИЦЬКА
05/09/1952
Житомир
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/05/2010

Виконано

148

4757/14
23/12/2013

Микола Іванович
СУБІН
15/01/1948
Сокорики
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду від 18/03/2011

Виконано

149

5211/14
14/01/2014

Дмитро Федорович
ХИЛЬКО
30/10/1981
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/01/2010

Виконано

150

5329/14
14/01/2014

Сергій Валерійович
ЧУМАК
11/10/1980
Гуничі
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 30/11/2010

Не виконано

151

5372/14
14/01/2014

Неля Галіївна
ВОЛИК
25/12/1949
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/04/2009

Виконано

152

5388/14
27/12/2013

Тетяна Володимирівна
ШАДУРА
07/08/1970
Словечно
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/06/2009

Виконано

153

5401/14
30/12/2013

Галина Антонівна
СІЛЬЧЕНКО
27/01/1962
Коростень
Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду від 02/10/2009;
2) Постанова Коростенського міськрайонного суду від 17/06/2009

Виконано

154

6948/14
18/12/2013

Тетяна Михайлівна
ЛИСЕНКО
15/12/1975
Кирдани
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/06/2009

Виконано

155

6967/14
19/12/2013

Альбіна Михайлівна
КАСІМОВА
06/09/1940
Харків
Україна

Постанова Дзержинського районного суду м. Харкова від 08/02/2011

Не виконано

156

7106/14
14/12/2013

Микола Іванович
ЗЕЛЕНСЬКИЙ
20/12/1968
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 15/04/2008

Не виконано

157

7279/14
26/12/2013

Андрій Михайлович
КАЛЕНСЬКИЙ
07/12/1974
Коростень
Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 25/05/2009;
2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 27/12/2010

Виконано

158

7286/14
26/12/2013

Алла Володимирівна
КАЛЕНСЬКА
27/04/1973
Коростень
Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 04/03/2011;
2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 23/07/2009

Виконано

159

7303/14
27/12/2013

Наталія Дмитрівна
ВИГІВСЬКА
24/04/1967
Коростень
Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 05/03/2010;
2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 25/02/2011

Не виконано

160

7505/14
20/12/2013

Лара Василівна
ТОЛСТІК
05/08/1938
Запоріжжя
Україна

Постанова Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 26/04/2011

Не виконано

161

8619/14
15/01/2014

Юрій Миколайович
СТАРОВОЙТ
06/12/1979
Мала Фосня
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/03/2010

Виконано

162

8879/14
15/01/2014

Зінаїда Михайлівна
БЕЗКРОВНА
21/06/1942
Запоріжжя
Україна

Постанова Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 18/05/2011

Не виконано

163

10657/14
24/01/2014

Віра Михайлівна
ГАВРИЛОВСЬКА
17/01/1956
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/05/2009

Виконано

164

11590/14
02/12/2013

Віталій Афанасійович
ВОРОПАЄВ
13/10/1951
Одеса
Україна

Постанова Київського міськрайонного суду м. Одеси від 29/05/2012

Скасовано постановою Вищого адміністративного суду України від 22/04/2015

165

11988/14
20/12/2013

Тетяна Іванівна
КУЛАГІНА
04/02/1939
Запоріжжя
Україна

Постанова Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 20/05/2011

Не виконано

166

13366/14
27/12/2013

Катерина Іванівна
ТРОХИМЧУК
20/09/1953
Ушомир
Україна

1) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 17/02/2010
2) Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 10/02/2011

Виконано

167

14066/14
27/12/2013

Антоніна Миколаївна
КОСТЮК
14/01/1957
Коростень
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/10/2010

Не виконано

168

15366/14
10/02/2014

Юрій Тимофійович
ШВЕДОВ
13/02/1939
Харків
Україна

Постанова Комінтернівського районного суду м. Харкова 31/03/2011

Не виконано

169

15385/14
05/02/2014

Валентин Петрович
КОНДРАТЧУК
23/08/1975
Гладковичі
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області Від 13/01/2010;

Не виконано

Світлана Петрівна
КОНДРАТЧУК
12/08/1980
Гладковичі
Україна

2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області Від 22/02/2010;

Володимир Павлович
ЗАРУЦЬКИЙ
23/04/1974
Нові Велидники
Україна

3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/02/2010

170

16582/14
25/12/2013

Станіслав Федорович
ОРЛОВСЬКИЙ
08/11/1949
Запоріжжя
Україна

Постанова Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 12/03/2012

Не виконано

171

20334/14
27/02/2014

Володимир Анатолійович
ФІЛІМОНОВ
15/09/1962
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 07/12/2007

Не виконано

172

22481/14
03/03/2014

Валерій Андрійович
МУХІН
21/01/1950
Полтава
Україна

Постанова Октябрського районного суду м. Полтави від 22/04/2010

Не виконано

173

22588/14
12/03/2014

Віталій Леонідович
МАЄВСЬКИЙ
21/10/1967
Коростень
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/06/2009

Виконано

174

23528/14
17/06/2014

Надія Миколаївна
ФЕДОРОВА
14/07/1965
Овруч
Україна

1) Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 07/10/2008;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/05/2009;
3) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/09/2010

Не виконано

175

24489/14
18/03/2014

Анатолій Антонович
РЕДЧИЦЬ
04/01/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького суду районного Житомирської області від 21/05/2012

Не виконано

176

26228/14
20/03/2014

Тарас Миколайович
РАДУЧИЧ
17/01/1966
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/01/2012

Не виконано

177

26640/14
28/03/2014

Вячеслав Миколайович
СТЕПАНЧУК
26/10/1959
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 01/02/2011

Виконано

178

43319/14
30/05/2014

Валентина Тимофіївна
ПОЖОГІНА
21/03/1939
Запоріжжя
Україна

Постанова Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 22/12/2011

Не виконано

179

48182/14
24/06/2014

Микола Миколайович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
05/01/1950
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/12/2009

Не виконано

180

48328/14
24/06/2014

Катерина Семенівна
АНДРОСОВИЧ
20/05/1957
Городець
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/10/2009

Не виконано

181

49564/14
26/07/2014

Григорій Романович
АНТОНЮК
03/12/1983
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 18/03/2010

Не виконано

182

52895/14
16/07/2014

Надія Григорівна
КИТОВА
18/08/1948
Мамеч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/12/2009

Не виконано

183

52898/14
16/07/2014

Надія Григорівна
КИТОВА
18/08/1948
Мамеч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області Від 02/04/2012

Не виконано

184

52946/14
21/07/2014

Тетяна Василівна
ПАЙЦУН
29/09/1981
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 07/07/2009

Не виконано

185

53654/14
18/07/2014

Єва Семенівна
ГРИМАШЕВИЧ
03/01/1943
Бігунь
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/07/2009

Не виконано

186

54184/14
23/07/2014

Ганна Василівна
САВЧЕНКО
03/01/1942
Черняхів
Україна

Постанова Черняхівського районного суду Житомирської області від 08/12/2010

Не виконано

187

60105/14
26/08/2014

Раїса Дмитрівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
30/12/1965
Овруч
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/07/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/04/2010

Не виконано

188

61526/14
04/09/2014

Сергій Казимирович
ВИШКОВСЬКИЙ
01/03/1962
Олександрія
Україна

Постанова Олександрійського районного суду Кіровоградської області від 06/10/2011

Не виконано

189

63327/14
09/09/2014

Сергій Анатолійович
КОЛОСЮК
11/02/1973
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 13/10/2010

Не виконано

190

63371/14
12/09/2014

Алла Миколаївна
ХУЛАП
21/03/1962
Харків
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/10/2009;
2) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/11/2009

Не виконано

191

63774/14
16/09/2014

Наталія Владиславівна
МАМКУТА
22/08/1976
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/04/2009

Не виконано

192

63802/14
18/09/2014

Олександр Петрович
ТОЛКАЧ
16/08/1969
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 15/04/2010

Не виконано

193

65263/14
23/09/2014

Олександр Миколайович
ПРИСТУПА
29/07/1957
Новогупалівка
Україна

Постанова Вільнянського районного суду Запорізької області від 21/07/2011

Не виконано

194

66513/14
29/09/2014

Василь Андрійович
ЛИТВИНЕНКО
21/01/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/07/2010

Виконано

195

69034/14
20/10/2014

Оксана Олександрівна
СТАКАН
08/02/1971
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 03/03/2010

Виконано

196

70515/14
24/10/2014

Іван Адамович
КУЧА
06/08/1948
Злобичі
Україна

Постанова Апеляційного суду Житомирської області від 19/12/2011

Не виконано

197

70519/14
24/10/2014

Віра Дмитрівна
КУЧА
19/06/1947
Злобичі
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 28/07/2010 із змінами, внесеними постановою Апеляційного суду Житомирської області від 10/02/2012

Не виконано

198

71546/14
12/12/2014

Олександр Олександрович
ФЕЩУК
13/09/1988
Мала Зубівщина
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 20/10/2010

Не виконано

199

71813/14
03/11/2014

Микола Федорович
ОБИХОД
30/09/1959
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 07/06/2010

Не виконано

200

72280/14
06/11/2014

Любов Петрівна
КУРИЛЮК
30/03/1956
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 07/12/2010

Не виконано

201

73724/14
14/11/2014

Надія Лукашівна
ПРАВОСУД
10/11/1937
Прилуки
Україна

1) Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/08/2010 із змінами, внесеними постановою Апеляційного суду Житомирської області від 20/12/2011

Не виконано

202

73791/14
18/11/2014

Микола Михайлович
САВІН
29/09/1968
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 23/07/2009

Не виконано

203

75725/14
25/11/2014

Неля Іванівна
ПАЄНТКО
26/11/1977
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/03/2012

Не виконано

204

78552/14
09/12/2014

Мусій Олексійович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
26/09/1937
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/10/2011

Не виконано

205

78613/14
11/12/2014

Руслан Михайлович
РАФАЛЬСЬКИЙ
21/07/1978
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 17/06/2009

Не виконано

206

954/15
16/12/2014

Людмила Володимирівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
16/04/1981
Гладковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/07/2011

Не виконано

207

1348/15
01/12/2014

Галина Іванівна
КРИЖКО
19/08/1930
Світловодськ
Україна

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 27/02/2014

Не виконано

208

1856/15
22/12/2014

Микола Васильович
КОРКУШКО
18/07/1950
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/04/2012

Не виконаноЗаява № 15712/13, подана Галиною Іванівною Бурмою проти України, та 207 інших заяв (див. додаток)
Рішення; Європейський суд з прав людини від 18.05.2017
Прийняття від 18.05.2017
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/974_b98
Законодавство України
станом на 30.05.2023
поточна редакціяПублікації документа

Скачать Заява № 15712/13, подана Галиною Іванівною Бурмою проти України, та 207 інших заяв (див. додаток)

Завантажити Заява № 15712/13, подана Галиною Іванівною Бурмою проти України, та 207 інших заяв (див. додаток)

Завантажити Заява № 15712/13, подана Галиною Іванівною Бурмою проти України, та 207 інших заяв (див. додаток) не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!