МЕМОРАНДУМ
про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E


Дата підписання:

12.04.2018


Дата набрання чинності для України:

12.04.2018

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Міністерство економіки та інфраструктури Республіки Молдова (далі - Сторони),

керуючись положеннями Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Молдова від 23 жовтня 1992 року;

сприяючи розвитку співробітництва між Україною і Республікою Молдова в енергетичній сфері, ґрунтуючись на принципах рівності та взаємної вигоди;

визначаючи важливість стабільного розвитку двостороннього співробітництва;

враховуючи важливість енергетичного сектора для економічного і соціального розвитку держав Сторін;

приймаючи до уваги світові тенденції кооперації в процесі реалізації міжнародних проектів в енергетичній галузі;

враховуючи співробітництво обох Сторін стосовно об’єднання енергосистем України і Республіки Молдова з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E), що є одним із пріоритетних напрямків політики держав обох Сторін в сферах енергетики та євроінтеграції;

домовилися про наступне:

Стаття 1

Сторонами підтримується загальний принцип про спільну інтеграцію енергосистем держав Сторін в європейське об’єднання енергосистем ENTSO-E, а перехід на синхронну роботу енергосистем України та Республіки Молдова з енергосистемою ENTSO-E створює переваги для обох сторін в частині забезпечення енергетичної безпеки і енергетичної незалежності від впливу третіх сторін.

Стаття 2

Сторонами підтримується принцип майбутньої повноправної участі в загальноєвропейському ринку електричної енергії.

Стаття 3

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення синхронної роботи з ENTSO-E, підвищує безпеку, технічну і технологічну надійність роботи енергосистем держав обох Сторін.

Стаття 4

Сторонами виконаний спільний проект «Дослідження можливості синхронної роботи української та молдовської енергосистем з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E», результати якого ухвалені європейською стороною.

Стаття 5

Сторони підтверджують спільну зацікавленість в реалізації зусиль, спрямованих на забезпечення можливості синхронної роботи об’єднаної енергосистеми України та Республіки Молдова (як єдиний блок регулювання) з енергосистемами континентальної Європи ENTSO-E.

Стаття 6

Сторони будуть докладати максимум зусиль в узгодженому просуванні своїх інтересів в питанні забезпечення можливості спільної синхронної роботи своїх енергосистем з ENTSO-E у взаємовідносинах із міжнародними партнерами та міжнародними фінансовими інституціями.

Стаття 7

Протягом 15 днів з дати набрання чинності цим Меморандумом Сторони створюють спільний координуючий орган (Координаційну раду), до складу якого увійдуть представники Сторін - підписантів Меморандуму, з обов’язковим залученням представників компаній - системних операторів обох держав Сторін (ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Молделектрика»).

Стаття 8

Після створення спільного координуючого органу Сторони протягом місяця розробляють та підписують положення про Координаційну раду та План її роботи на наступний рік з щорічним подальшим затвердженням річних планів роботи Координаційної ради до моменту закінчення дії даного Меморандуму.

Стаття 9

Сторони підтверджують, що прийняття рішень та виконання дій кожної із Сторін в питаннях інтеграції енергосистем держав Сторін в європейське об’єднання енергосистем ENTSO-E не нестиме загрози надійності роботи енергосистем кожної зі Сторін, а всі дії та зусилля Сторін будуть спрямовані на досягнення максимально позитивного економічного ефекту для кожної з них.

Стаття 10

Без обмеження суверенного права кожної Сторони самостійно приймати рішення щодо майбутніх проектів по розвитку інфраструктури в сфері електроенергетики. Сторони підтверджують, що прийняття рішень та виконання дій, спрямованих на реалізацію проектів з розвитку зовнішніх та внутрішніх мереж енергосистем обох держав, будуть відповідати принципу забезпечення синхронного об’єднання, а їх реалізація буде спрямована на підвищення технічного рівня контрольного блоку енергосистем держав Сторін в цілому.

Стаття 11

Сторони будуть докладати максимум зусиль для реалізації спільних узгоджених інфраструктурних проектів з розвитку внутрішніх мереж і для забезпечення надійності роботи контрольного блоку енергосистем держав Сторін, надійності забезпечення споживачів держави кожної Сторони, забезпечення каналів передачі і обміну диспетчерською та технологічною інформацією між енергосистемами держав Сторін, виконання критерію надійності N-1, забезпечення стійких режимів роботи кожної енергосистеми і контрольного блоку енергосистем держав Сторін в цілому.

Стаття 12

Сторони підтверджують, що при розробці планів розвитку енергосистем держав Сторін, а також плануванні реалізації інфраструктурних проектів, які визначені як необхідні для забезпечення можливості синхронної роботи контрольного блоку енергосистем держав Сторін з європейським об’єднанням енергосистем ENTSO-E, Координаційна рада узгоджуватиме черговість та терміни реалізації таких проектів.

Стаття 13

Цей Меморандум не встановлює фінансових зобов’язань між Сторонами.

Стаття 14

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і буде діяти протягом 5 років. Його дія автоматично продовжується на наступний п’ятирічний термін, якщо жодна із Сторін не заявить про своє бажання припинення його дії шляхом письмового повідомлення не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення терміну дії Меморандуму.

Доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом письмового обміну листами. Доповнення оформляються протоколами, які є невід’ємною частиною цього Меморандуму і набирають чинності з дати підписання.

Вчинено в м. Київ 12 квітня 2018 року в двох примірниках, кожний українською, румунською та англійською мовами, при цьому всі примірники мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.


Від Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України

Від Міністерства економіки
та інфраструктури Республіки Молдова


(підпис)

(підпис)


Ігор НАСАЛИК

Віталіє ЮРКУ


Міністр

Державний секретарПублікації документа

Скачать МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018

Завантажити МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018 не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!