МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2020  № 459


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2020 р.
за № 816/35099

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів

Відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної поліції України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077 (із змінами), що додаються.

2. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Лизогуб Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниІ. Клименко


О. МірошніченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
16 червня 2020 року № 459


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2020 р.
за № 816/35099

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів

1. У розділі I:

1) у главі 2:

у пункті 2.3:

у підпункті 2.3.1:

абзац шостий після слова «зберігання» доповнити словом «, носіння»;

доповнити підпункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

«придбання патронів до нагородної зброї.»;

У зв’язку із цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

у підпункті 2.3.2:

абзац другий після слів «а також підприємств і майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної» доповнити словами «зброї та боєприпасів до неї,»;

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. Оформлений відповідний дозвіл видається керівникам підприємств, установ, організацій, громадянам та їх представникам після пред’явлення документа, що посвідчує особу.»;

пункт 2.6 після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«засвідчена суб’єктом господарювання копія документа, що підтверджує право власності або користування приміщенням для провадження суб’єктом господарювання відповідного виду господарської діяльності;».

У зв’язку із цим абзаци одинадцятий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим-п’ятнадцятим;

у пункті 2.9:

абзац другий після слів «відповідати вимогам» доповнити словом і цифрами «пунктів 2.28-2.33, 3.39-3.54»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Для оформлення дозволу на відкриття та функціонування стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї, основних частин зброї та боєприпасів до неї, пристроїв та патронів до них, подаються документи, визначені пунктом 2.6 цієї глави та пунктом 11.4 глави 11 розділу II цієї Інструкції.»;

2) абзац сьомий глави 4 викласти в такій редакції:

«анулювати дозволи на придбання, зберігання, носіння зброї, основних частин зброї та пристроїв, видані громадянам, у випадках, передбачених пунктом 5.1 глави 5 цього розділу. Після анулювання відповідного дозволу власник зобов’язаний здати зброю (за наявності - основні частини зброї) чи пристрій, патрони і боєприпаси до них до органу поліції та прийняти рішення щодо подальшого її переоформлення чи реалізації. У разі незгоди власника з рішенням органу поліції про анулювання зазначеного дозволу матеріали передаються до суду для вирішення питання щодо примусового вилучення зброї, основних частин зброї, пристроїв, патронів і боєприпасів до них. Відповідна інформація вноситься програмно-технічними засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» до баз даних єдиної інформаційної системи МВС (далі - БД);»;

3) абзац четвертий пункту 5.1 глави 5 після слів «громадського порядку,» доповнити словами «неусунення виявлених раніше порушень вимог цієї Інструкції щодо зберігання, перевезення, використання раніше придбаної зброї, пристроїв,»;

4) абзац восьмий пункту 7.3 глави 7 після слів «паспорта громадянина України» доповнити словами «(для осіб, яким видано паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм,- копії паспорта та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання)».

2. У розділі II:

1) у главі 8:

пункти 8.3, 8.4 викласти в такій редакції:

«8.3. Бойова вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, призначена для ураження людини та (або) техніки.

До бойової зброї не належить старовинна зброя та її сучасні копії.

8.4. До старовинної вогнепальної зброї належить вогнепальна зброя, виготовлена не пізніше 1899 року і не призначена для стрільби патронами з металевими гільзами центрального бою та кільцевого запалення.

До несучасної зброї належать:

копії старовинної вогнепальної зброї;

вогнепальна зброя, яка знята з озброєння армії та виробництва і для якої боєприпаси не випускаються серійно;

знята з озброєння зброя і зброя, яка наявна в одиничних екземплярах;

зброя, що виготовлена спеціально для виставок (експонування) в одиничних екземплярах.»;

у пункті 8.8:

абзац перший викласти в такій редакції:

«8.8. Мисливська вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, що відповідає вимогам, установленим до мисливської зброї технічним регламентом, а за його відсутності - національним (галузевим) стандартом.»;

підпункт 8.8.2 викласти в такій редакції:

«8.8.2. Мисливська зброя повинна відповідати таким вимогам:

для стрільби із зброї використовуються мисливські патрони відповідного калібру;

загальна довжина з розкладеним та зафіксованим прикладом має становити не менше 800 мм;

ємність магазину (барабана) (з установленим обмежувачем за наявності) нарізної зброї не має перевищувати 10 патронів, а гладкоствольної - 4 патронів;

мати запобіжник;

довжина ствола нарізної зброї має становити більше 200 мм, гладкоствольної - не менше 450 мм.

У разі якщо приклад складаний, загальна довжина зброї вимірюється в складаному стані, крім випадків, коли зброя із складаним прикладом нездатна здійснити постріл. Загальна довжина зброї або її ствола включає всі частини зброї або ствола, які неможливо відокремити від зброї або ствола без використання спеціальних інструментів.»;

пункт 8.13 викласти в такій редакції:

«8.13. Складові частини зброї включають основні та неосновні.

8.13.1. Основними частинами є складові елементи або запасні деталі, спеціально призначені для вогнепальної зброї та необхідні для її функціонування, а саме: ствол, рамка, ствольна коробка (її верхня та нижня частини, за їх наявності), затвор чи інший пристрій для запирання ствола, барабан.

8.13.2. Неосновними частинами є складові елементи або запасні деталі вогнепальної зброї, які не є необхідні для її функціонування, а також аксесуари (додаткове обладнання) до неї, які служать для покращення зовнішнього вигляду зброї, її ергономіки, комфорту у використанні, адаптації до анатомічних особливостей власника, пристосування до виконання певних завдань, зокрема: засоби зменшення гучності пострілу, засоби зменшення сили віддачі, полум’ягасники, ложа, приклади, додаткові прицільні та цілевказівні засоби, оптичні (оптично-електронні) приціли та прицільні пристрої, приціли нічного бачення, освітлювальні пристрої, магазини тощо.»;

2) у главі 9:

пункт 9.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«нагородження.»;

у пункті 9.12 абзаци другий-четвертий викласти в такій редакції:

«Забороняється використовувати для експонування в музеях і на виставках зброю, знайдену в місцях минулих боїв, подаровану або передану фізичними, юридичними особами, без її реєстрації в органах поліції.

Для отримання дозволу на придбання зброї, подарованої фізичними, юридичними особами, музеї одночасно з письмовим зверненням до УП ЦОУП надають копію договору дарування зброї, завірену в установленому законодавством порядку.

Придбання музеями зброї і бойових припасів до неї у фізичних або юридичних осіб здійснюється за письмовим зверненням музею та за дозволом органу поліції.»;

пункт 9.13 викласти в такій редакції:

«9.13. Вогнепальна зброя, що надходить до музеїв, крім старовинної вогнепальної зброї та її сучасних копій, перед експонуванням подається до майстерень з ремонту зброї, де вона має бути перероблена в охолощену зброю або приведена у стан нейтралізованої, у тому числі музейної, зброї.

Музейна зброя повинна бути перероблена з метою виключення можливості здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт шляхом:

просвердлення відтулини діаметром не менше 5 мм у казенній частині зброї без ушкодження написів і тавра;

вилучення чи спилення бойка.

Патрони до стрілецької зброї експонуються в музеях тільки в розрядженому стані (без пороху).»;

абзац другий пункту 9.16 після слів «відповідати вимогам» доповнити словом і цифрами «пунктів 2.28-2.33, 3.39-3.54»;

у пункті 9.18:

абзац перший викласти в такій редакції:

«9.18. Дозвіл на право придбання суб’єктом господарювання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них, у тому числі у громадян - власників зброї, видається УП ГУНП за заявою, у якій зазначаються вид та кількість зброї, основних частин зброї, боєприпасів, пристроїв та патронів до них, що купуються, номер та строк дії дозволу на право відкриття й функціонування об’єкта; відомості про осіб, відповідальних за їх придбання (прізвища, імена, по батькові, паспортні дані).»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«направлення, форма якого визначена в додатку 8 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1000 (у разі придбання у громадян - власників зброї);».

У зв’язку із цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

3) у главі 11:

пункт 11.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Підприємства, установи, організації, які мають відповідну ліцензію МВС на здійснення господарської діяльності з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, мають право на зберігання придбаної ними зброї (крім відомчої) без отримання дозволу органів поліції на її зберігання.»;

4) у главі 12:

у пункті 12.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«12.2. Для одержання в органах поліції дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї подаються такі документи:»;

абзац сьомий після слів «паспорт громадянина України» доповнити словами «(для осіб, яким видано паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм,- копію паспорта та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання).»;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«Для отримання передбачених цією Інструкцією дозволів громадянин подає документи особисто або через свого представника, якщо інше не передбачене законодавством. Особа, на ім’я якої видається дозвіл, відповідає за достовірність наданих документів відповідно до законодавства України.»;

у пункті 12.3 слова «та заповненої картки-заяви» замінити словами «(особи, яким видано паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, подають копії паспорта та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання).»;

пункти 12.4, 12.5 викласти в такій редакції:

«12.4. Придбана мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя, основні частини зброї, охолощена, пневматична зброя, холодна зброя (крім холодної зброї - мисливських ножів, які придбані власниками мисливської вогнепальної зброї), пристрої протягом десяти днів з дня придбання мають бути зареєстровані в органах поліції за місцем проживання власника з одержанням дозволу на її зберігання, носіння.

12.5. Для одержання дозволу на зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної і охолощенної зброї, пристроїв власники подають до органів поліції:

заяву щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім’я керівника органу поліції;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Власник зброї також пред’являє договір страхування (крім охолощеної зброї).

Для одержання дозволу на зберігання холодної зброї з метою колекціонування її власник подає до органу поліції за місцем проживання:

заяву щодо видачі дозволу на зберігання колекційної холодної зброї на ім’я керівника органу поліції;

фотографії зброї розміром 15 х 15 см;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.На підставі поданих документів орган поліції видає дозвіл на зберігання такої зброї. У дозволі ставиться штамп «Колекція».

У разі потреби перевезення такої зброї органи поліції, у яких така зброя зареєстрована, видають дозволи на її перевезення в порядку, визначеному для надання дозволу на перевезення вогнепальної зброї.

Холодна зброя - мисливські ножі придбаваються громадянами за наявності дозволу органу поліції на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї. При цьому в книзі обліку холодної зброї - мисливських ножів (додаток 24) магазин робить відмітку про реалізацію відповідного ножа та видає довідку про реалізацію ножа.

За відсутності у громадянина дозволу органу поліції на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї мисливські ножі придбаваються за дозволом на право придбання холодної зброї в порядку, установленому пунктом 12.2 цієї глави.

Видана магазином довідка про реалізацію ножа разом з дозволом на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї підтверджує право громадянина на зберігання та носіння холодної зброї - мисливського ножа виключно разом з мисливською вогнепальною зброєю під час полювання та прямування до/з місця проведення полювання без отримання додаткового дозволу органів поліції.

Для перереєстрації зброї, пристроїв (продовження терміну дії дозволу на їх зберігання та носіння), які придбані відповідно до законодавства, до органів поліції власник подає:

заяву про продовження терміну дії дозволу;

медичну довідку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Власник зброї також пред’являє договір страхування.

Власники пристроїв до заяви додають документи, які підтверджують статус особи щодо права їх придбання, зберігання і носіння.

Перереєстрація (продовження строку дії дозволу на зберігання та носіння) охолощеної зброї не проводиться.»;

у пункті 12.7:

абзац третій викласти в такій редакції:

«копії 1, 2, 11 сторінок паспорта громадянина України (для осіб, яким видано паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм,- копії паспорта та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку із цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

абзац перший пункту 12.14 викласти в такій редакції:

«12.14. Вогнепальна мисливська зброя, основні частини зброї, бойові припаси до неї, пневматична, холодна, охолощена зброя, пристрої та патрони перевозяться її власниками через митний кордон України на підставі дозволу, який видається УП ЦОУП, УП ГУНП. Для отримання такого дозволу власник зброї подає заяву, в якій зазначає модель, кількість зброї, основних частин та боєприпасів до неї, запланованих до перевезення через митний кордон, мету та період вивезення зброї. До заяви додаються: копія запрошення, виданого власнику зброї відповідним суб’єктом іноземної держави; копія дозволу на ввезення зброї, виданого уповноваженим органом іноземної держави; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон; платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведення операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.»;

пункт 12.15 викласти в такій редакції:

«12.15. Дозволено оформлення документів в органах поліції про передачу мисливської вогнепальної (за наявності основних частин зброї), пневматичної, холодної (у тому числі поміщеної в колекцію) і охолощеної зброї, пристроїв від одного власника іншому, а також переоформлення мисливської вогнепальної (за наявності основних частин зброї), пневматичної, холодної (у тому числі поміщеної в колекцію) і охолощеної зброї та пристроїв від особи, яка їх успадкувала після смерті власника, особі, що має дозвіл органів поліції на їх придбання.».

3. У додатках 2-8 слова «МВС України» замінити словами «Національна поліція України».

4. Додаток 14 виключити.

У зв’язку із цим додатки 15-43 вважати відповідно додатками 14-42.

5. Доповнити Інструкцію новим додатком 24, що додається.

У зв’язку із цим додатки 25-42 вважати відповідно додатками 26-43.

6. У тексті Інструкції посилання на додатки 15-24 замінити посиланнями відповідно на додатки 14-25.

7. У додатку 43 слова «Міністерство внутрішніх справ України» замінити словами «Національна поліція України».

Директор Директорату
публічної безпеки, протидії
злочинності та забезпечення
правопорядку Міністерства
внутрішніх справ України

Б. Лизогуб


Додаток 24
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання
вогнепальної, пневматичної і холодної
зброї, а також боєприпасів до зброї
та вибухових матеріалів
(п. 12.5 глави 12)

КНИГА ОБЛІКУ
холодної зброї - мисливських ножів

______________________________________________________________________
(найменування магазину, місцезнаходження)

№ з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові покупця  холодної зброї - мисливського ножа

Місце проживання, телефон покупця холодної зброї - мисливського ножа

Марка, заводський номер (за наявності) холодної зброї - мисливського ножа

Дата реалізації  холодної зброї - мисливського ножа

Дата дозволу на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї

Термін дії дозволу на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї

1

2

3

4

5

6

7Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 16.06.2020 № 459 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Наказ МВС України від 16.06.2020 № 459 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів"

Завантажити Наказ МВС України від 16.06.2020 № 459 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!