МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.04.2006 N 303/358
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2006 р.
за N 502/12376
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 751/497 ( z1168-17 ) від 05.09.2017 }
Про внесення змін до Інструкції про порядок
взаємодії підрозділів Державної служби охорони
при МВС України з операторами телекомунікацій
в організації централізованої охорони об'єктів

На виконання вимог Указу Президента України від 3 жовтня 1992
року N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади" і постанови
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731
( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" та з метою приведення відомчих нормативно-правових актів у
відповідність до вимог чинного законодавства Н А К А З У Є М О:
1. Унести зміни до Інструкції про порядок взаємодії
підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами
телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів
(далі - Інструкція), затвердженої спільним наказом Міністерства
внутрішніх справ України та Державного комітету зв'язку та
інформатизації України від 12 липня 2004 року N 794/151
( z0975-04 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5
серпня 2004 року за N 975/9574):
1.1. У тексті Інструкції ( z0975-04 ) слова "Державний
комітет зв'язку та інформатизації України" замінити словами
"Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації України
Міністерства транспорту та зв'язку України".
1.2. Пункт 25 викласти в такій редакції: "25. У разі відключення телефону або розірвання договору про
надання послуг телефонного зв'язку за порушення абонентом Правил
надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 року N 720
( 720-2005-п ), підприємство попереджує про це ДСО не пізніше ніж
за 3 дні, не враховуючи вихідних і святкових днів. У разі
неможливості своєчасного повідомлення ДСО про відключення телефону
здійснюється закриття абонентської лінії зі станційного боку, що
дає можливість продовжувати охорону об'єктів".
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України Рудіка В.М. та заступника
Міністра транспорту та зв'язку України Гандабуру В.Т.
Міністр внутрішніх
справ України Ю.В.Луценко
Міністр транспорту
та зв'язку України В.В.Бондар


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 17.04.2006 N 303/358 Про внесення змін до Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів

Завантажити Наказ МВС України від 17.04.2006 N 303/358 " Про внесення змін до Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів"

Завантажити Наказ МВС України від 17.04.2006 N 303/358 " Про внесення змін до Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!