МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2013  № 375


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2013 р.
за № 746/23278

Про затвердження Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 761 від 09.08.2013}

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України „Про охоронну діяльність”, пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами, що додається.

2. Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України (Крикун О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
18.04.2013  № 375


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2013 р.
за № 746/23278

ПОРЯДОК
обладнання транспорту реагування суб’єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами

І. Загальні положення

1.1 Цим Порядком врегульовується питання обладнання транспорту реагування суб’єктів охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами.

1.2. Терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у визначеннях, що передбачені Законом України „Про охоронну діяльність”.

IІ. Обладнання транспорту реагування засобами радіотехнічного зв’язку

2.1. Транспорт реагування обладнується засобами радіотехнічного зв'язку, зокрема радіостанціями, засобами стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку.

2.2. Засоби радіотехнічного зв'язку використовуються з метою забезпечення постійного зв'язку між персоналом охорони транспорту реагування, пунктом (пунктами) централізованого спостереження, іншими структурними підрозділами суб’єкта охоронної діяльності.

2.3. Засоби радіотехнічного зв’язку, експлуатація яких вимагає наявності відповідних дозволів, використовуються лише після отримання таких дозволів у порядку та на умовах, визначених Законом України „Про радіочастотний ресурс України”.

ІІІ. Обладнання транспорту реагування кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами

3.1. На транспорті реагування суб'єкта охоронної діяльності наносяться кольорографічні схеми (написи), які ідентифікують суб'єкта охоронної діяльності, зокрема його скорочене найменування, номер телефону та емблема (у разі наявності такої).

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 761 від 09.08.2013}

3.2. Використання суб’єктом охоронної діяльності кольорографічних схем (написів) на транспорті реагування не повинно порушувати вимог пункту 2 частини першої статті 10 Закону України “Про охоронну діяльність” та статті 18 Закону України „Про рекламу”.

3.3. На транспорт реагування, обладнаний кольорографічними схемами (написами), установлюється світловий сигнальний пристрій автожовтого (оранжевого) кольору.

Обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності світловими сигналами здійснюється відповідно до вимог ДСТУ 3849-99 „Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів”.

3.4. Увімкнення світлового сигнального пристрою автожовтого (оранжевого) кольору дозволяється виключно у випадках оперативного реагування на тривожні сповіщення, що надійшли до пункту централізованого спостереження суб’єкта охоронної діяльності.

3.5. Транспорт реагування може бути обладнаний додатковим звуковим сигналом, технічні характеристики якого повинні відповідати вимогам ДСТУ UN/ECE R28-00:2004 „Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження звукових сигналів приладів і автомобілів стосовно їх звукової сигналізації”.

Використання додаткових звукових сигналів дозволяється виключно для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється поза населеними пунктами, або у випадках, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді.

3.6. Подавання попереджувального звукового сигналу та/або увімкнення світлового сигнального пристрою автожовтого (оранжевого) кольору не дає водієві переваги в русі перед іншими учасниками дорожнього руху.

Начальник ДГБ МВС України
генерал-лейтенант міліції


О.О. Крикун


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 18.04.2013  № 375 Про затвердження Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами

Завантажити Наказ МВС України від 18.04.2013  № 375 "Про затвердження Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами"

Завантажити Наказ МВС України від 18.04.2013  № 375 "Про затвердження Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!