МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2019  № 395


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 червня 2019 р.
за № 588/33559

Про затвердження Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни

Відповідно до пункту 5 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року № 16 «Про застосування статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до актів законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 серпня 2016 року № 868 «Про затвердження Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2016 року за № 1271/29401.

3. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України (Доскевич Г.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Міністр у справах ветеранів України

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова комісії з ліквідації,
перший заступник Голови Державної
служби України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції
Г.В. Осовий

І. Фріз

А. РеваР. Іллічов
І.В. МальцевЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
23 травня 2019 року № 395


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 червня 2019 р.
за № 588/33559

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни (далі - Комісія), а також порядок організації її роботи.

2. Комісія утворюється в апараті МВС з метою вивчення документів та прийняття рішення щодо надання (позбавлення) статусу учасника бойових дій особам (осіб) рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ, статусу учасника війни особам (осіб) з числа працівників апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС (далі - територіальні органи), закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС (далі - працівники МВС).

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постановами Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року № 16 «Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від 26 квітня 1996 року № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення» (далі - Порядок), від 23 вересня 2015 року № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам» та цим Положенням.

II. Основні завдання та права Комісії

1. Основними завданнями Комісії є вивчення документів та прийняття рішення щодо надання (позбавлення) статусу учасника бойових дій, статусу учасника війни особам (осіб), що зазначені у пункті 2 розділу I цього Положення, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та особам, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу МВС.

2. З метою забезпечення виконання покладених на неї завдань Комісія має право:

заслуховувати в разі потреби пояснення працівників МВС, щодо яких подано документи, свідків, представників органів державної влади, громадських організацій, рад ветеранів;

подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - міжвідомча комісія) документи зі спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання;

повертати документи суб’єктам звернення з метою подальшого їх доопрацювання в разі виявлення недоліків (помилок), що унеможливлюють прийняття рішення;

відкладати розгляд документів у межах строків їх розгляду для встановлення додаткових обставин, що мають істотне значення для прийняття рішення.

У місячний строк із дня надходження документів (уточненої інформації) за наявності передбачених законодавством України підстав приймається рішення комісії Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни (далі - рішення Комісії) за формою, наведеною в додатку до цього Положення.

Комісія приймає рішення про:

надання статусу учасника бойових дій;

надання статусу учасника війни;

відмову в наданні статусу учасника бойових дій;

відмову в наданні статусу учасника війни;

позбавлення статусу учасника бойових дій;

позбавлення статусу учасника війни.

3. Комісія приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій, статусу учасника війни в разі подання на її розгляд документів, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій та містять достатні докази про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення та докази, необхідні для встановлення статусу учасника війни.

4. Комісія відмовляє в наданні статусу учасника бойових дій, статусу учасника війни в разі:

1) відсутності документів, що містять достатні підтвердні докази, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій, статусу учасника війни;

2) надання недостовірних даних про осіб, зазначених у пункті 2 розділу I цього Положення;

3) подання документів державними органами, військовими частинами (органами, підрозділами) або підприємствами, установами та організаціями, матеріалів службових перевірок та інших документів, що встановлюють факт недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення, або подання недостовірних даних про особу;

4) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

5. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій, статусу учасника війни питання про надання особі відповідного статусу може повторно виноситися на розгляд Комісії за рішенням Міністра внутрішніх справ України або особи, яка виконує його обов’язки.

6. Комісія позбавляє статусу учасника бойових дій, статусу учасника війни в разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або подання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її відповідного статусу.

Підставою для позбавлення Комісією статусу учасника бойових дій, статусу учасника війни є:

копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд Комісії або міжвідомчої комісії для прийняття відповідного рішення;

документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок та інші документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення, або подання недостовірних даних про особу, надіслані ними на розгляд Комісії або міжвідомчої комісії для прийняття відповідного рішення;

заява особи про позбавлення її відповідного статусу.

7. Рішення Комісії про позбавлення статусу учасника бойових дій, статусу учасника війни приймаються Комісією в місячний строк із дня надходження документів (уточненої інформації).

III. Склад Комісії

1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії.

До складу Комісії входять представники структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.

За рішенням Міністра внутрішніх справ України до складу Комісії можуть включатися представники профспілкових та інших громадських організацій (за згодою).

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністра внутрішніх справ України.

3. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міжвідомчою комісією та з органами виконавчої влади;

4) підписує протоколи засідання Комісії та прийняті Комісією рішення;

5) бере участь у заходах із висвітлення діяльності Комісії.

4. У разі відсутності голови Комісії на засіданнях головує його заступник.

5. Секретар Комісії організовує підготовку та розсилання повідомлень членам Комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде протокол засідання Комісії, оформлює та підписує рішення Комісії.

IV. Організація роботи Комісії

1. Документи, що надсилаються на розгляд Комісії, оформлюються із дотриманням вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних і доступу до публічної інформації та завіряються в установленому законодавством порядку.

2. Документи, розгляд яких не належить до повноважень Комісії чи оформлення яких не відповідає вимогам чинного законодавства України, протягом п’яти робочих днів з дати їх отримання повертаються суб’єкту звернення з відповідними роз’ясненнями.

3. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на місяць (за наявності документів для розгляду).

4. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її загального складу.

5. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням та вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість членів її загального складу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії (за відсутності голови Комісії - його заступника, який головує на засіданні).

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії може письмово викласти обґрунтування своєї незгоди з прийнятим рішенням в доповідній записці, що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід’ємною частиною.

6. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом засідання Комісії, який підписують голова Комісії, його заступник, секретар та інші члени Комісії, що брали участь у засіданні.

7. На підставі протоколу засідання Комісії оформлюється відповідне рішення Комісії, яке підписується головою і секретарем Комісії та скріплюється гербовою печаткою МВС.

8. Рішення Комісії може бути оскаржене особою, щодо якої його прийнято, в судовому порядку.

9. Рішення Комісій надсилаються для виконання органам соціального захисту населення за місцем перебування громадян на пенсійному обліку або за місцем їх проживання.

У разі безпосереднього звернення працівника МВС або належним чином уповноваженої ним особи до Комісії відповідне рішення Комісії видається під підпис.

10. Рішення Комісії про позбавлення особи статусу учасника бойових дій, статусу учасника війни надсилається особі, щодо якої його прийнято, або видається (надсилається) письмове повідомлення із зазначенням причин прийняття Комісією такого рішення і роз’ясненням порядку його оскарження.

Посвідчення учасника бойових дій, учасника війни вилучається або визнається недійсним.

11. У разі виявлення в рішенні Комісії помилки (описка, граматична, арифметична чи інша помилка) за відповідною заявою працівника МВС, щодо якого прийнято рішення Комісії, проводиться заміна такого рішення. Рішення Комісії підписується діючими головою і секретарем Комісії та скріплюється гербовою печаткою МВС.

12. Комісія інформує у місячний строк центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатками 3 і 5 до Порядку.

13. Рішення Комісії надсилаються до територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, де особа проходить (проходила) службу, для подальшого надсилання для виконання органам соціального захисту населення за місцем перебування громадян на пенсійному обліку або за місцем їх проживання.

14. Копії рішень Комісії та матеріали, на підставі яких Комісія прийняла рішення, зберігаються у МВС відповідно до чинного законодавства.

V. Особливості надання статусу учасника бойових дій, статусу учасника війни за участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях

1. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій особам рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на підставі документів, визначених пунктом 4 Порядку.

2. Питання надання статусу учасника війни особам, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, розглядаються Комісією на підставі документів, визначених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам».

3. Під час розгляду питань, пов’язаних із наданням статусу учасника бойових дій, учасника війни Комісія може брати до уваги інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази безпосередньої участі особи у виконанні завдань антитерористичної операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у районах та у період здійснення зазначених заходів.

Директор
Департаменту персоналу,
організації освітньої
та наукової діяльності
Міністерства внутрішніх
справ України


Г.О. Доскевич


Додаток
до Положення
про комісію Міністерства внутрішніх
справ України з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками
бойових дій, учасниками війни
(пункт 2 розділу II)

РІШЕННЯ
комісії Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни


Документи та файли

Сигнальний документ — f485843n92.doc

Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 23.05.2019 № 395 Про затвердження Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни

Завантажити Наказ МВС України від 23.05.2019 № 395 "Про затвердження Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни"


Завантажити Наказ МВС України від 23.05.2019 № 395 "Про затвердження Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!