МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2018  № 736/2896/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2018 р.
за № 1096/32548

Про внесення змін до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 03 липня 2018 року № 2475-VIIІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання", підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЄМО:

1. Внести до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 30 січня 2018 року № 64/261/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2018 року за № 140/31592, такі зміни:

1) у розділі VII:

пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 1, 2;

у пункті 1 слово "Постанова" замінити словами "Вмотивована постанова";

2) у розділі VIIІ:

пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 1, 2;

у пункті 1 слово "Постанова" замінити словами "Вмотивована постанова".

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 03 липня 2018 року № 2475-VIIІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Міністр
внутрішніх справ України


А. Аваков

Міністр юстиції України

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"С.М. КнязєвС.С. Лур’є


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 10.09.2018 № 736/2896/5 Про внесення змін до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів

Завантажити Наказ МВС України від 10.09.2018 № 736/2896/5 "Про внесення змін до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"


Завантажити Наказ МВС України від 10.09.2018 № 736/2896/5 "Про внесення змін до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!