РІШЕННЯ № 2/2018
Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року

Рішення № 2/2018
Комітету асоціації Україна - ЄС
у торговельному складі
від 14 травня 2018 року
перераховує графік скасування експортних мит, встановлений
у Додатку I-C і Додатку I-D до Угоди про асоціацію

КОМІТЕТ АСОЦІАЦІЇ У ТОРГОВЕЛЬНОМУ СКЛАДІ,

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписану в Брюсселі 27 червня 2014 року,

а також:

(1) Відповідно до статті 486 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), частини Угоди, в тому числі положення про скасування увізних мит, а також пов'язані з ними Додатки I-C і I-D глави 1 розділу IV Угоди про асоціацію, станом на 1 січня 2016 року тимчасово застосовуються;

(2) Додаток I-C до глави 1 розділу IV Угоди, в якому викладені графіки скасування експортних мит України, встановлює, що у разі, якщо пов'язані з торгівлею положення Угоди вступають в силу після 15 травня 2014 року, таблиці будуть перераховані з метою збереження відносної переваги (у тій же пропорції) в порівнянні зі зв'язаними ставками експортних мит в рамках СОТ, які застосовуються протягом кожного періоду;

(3) Додаток I-D до глави 1 розділу IV Угоди, яким встановлені захисні заходи у вигляді надбавки до експортного мита на певні товари, також встановлює, що у разі, якщо пов'язані з торгівлею положення Угоди вступають в силу після 15 травня 2014 року, таблиці будуть перераховані з метою збереження відносної переваги (у тій же пропорції) в порівнянні зі зв'язаними ставками експортних мит в рамках СОТ, які застосовуються протягом кожного періоду;

(4) Технічна поправка в Додатку I-C глави 1 розділу IV Угоди про асоціацію потрібна для тарифного коду 1207 99 97 00, щоб відобразити правильний опис відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);

(5) Стаття 463 (3) Угоди передбачає, що Рада Асоціації може актуалізувати або вносити зміни до Додатків до Угоди;

(6) Стаття 465 (2) Угоди визначає, що Рада асоціації може делегувати будь-яке зі своїх повноважень, у тому числі повноваження приймати обов'язкові для виконання рішення Комітету асоціації. Відповідно до статті 465 (4) Угоди, Комітет асоціації проводить засідання у спеціальному складі для розгляду всіх питань, пов'язаних з Розділом IV ("Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею") Угоди про асоціацію;

(7) Рада Асоціації Україна-ЄС уповноважила Комітет асоціації у торговельному складі (Торговий комітет) рішенням № 3/2014 від 15 грудня 2014 року, на оновлення або внесення змін до певних торгових додатків до Угоди, включаючи Додатки I-C і I-D глави 1 розділу IV до Угоди;

(8) Тому Комітет асоціації у торговельному складі може прийняти рішення щодо перерахунку графіків скасування експортних мит та спеціальні заходи для вивізного (експортного) мита, викладених у Додатках I-C і I-D до Угоди про асоціацію,

ПРИЙНЯВ ТАКЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Додаток I-C до глави 1 розділу IV до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, замінюється Додатком, викладеним в Доповненні 1 до цього рішення.

Стаття 2

Додаток I-D до глави 1 розділу IV до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, замінюється Додатком, викладеним в Доповненні 2 до цього рішення.

Стаття 3

Це Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Вчинено у м. Брюссель


Від Комітету асоціації у торговельному складі


Голова


Секретарі(підпис) Н. МИКОЛЬСЬКА

від України

(підпис)

О. РОЖНОВ

від ЄС

(підпис)

Cristian Frigaard
RASMUSSEN


Доповнення 1

ДОДАТОК I-C
ГРАФІК СКАСУВАННЯ ВИВІЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) МИТА

Мита визначені у % якщо інше не визначено додатково.

Жива худоба та шкіряна сировина

Код УКТЗЕД

Опис

НЧ (2016-1)

НЧ+1 (2017)

НЧ+2 (2018)

НЧ+3 (2019)

НЧ+4 (2020)

НЧ+5 (2021)

НЧ+6 (2022)

НЧ+7 (2023)

НЧ+8 (2024)

НЧ+9 (2025)

НЧ+10 (2026)

Захисні заходи


Велика рогата худоба свійських видів жива, крім чистопородних (чистокровних) племінних тварин:

0102 90 05 00

Свійські види масою не більш як 80 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 21 00

Свійські види масою понад 80 кг, але не більш як 160 кг для забою

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 29 00

Інші свійські види масою понад 80 кг, але не більш як 160 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 41 00

Свійські види масою понад 160 кг, але не більш як 300 кг для забою

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 49 00

Інші свійські види масою понад 160 кг, але не більш як 300 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 51 00

Нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 59 00

Інші нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 61 00

Корови масою понад 300 кг для забою

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 69 00

Інші корови масою понад 300 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 71 00

Свійські види, крім нетелей та корів, масою понад 300 кг для забою

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 79 00

Інші свійські види, крім нетелей та корів, масою понад 300 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 90 00

Несвійські види великої рогатої худоби живої

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0Вівці живі:

0104 10 10 00

чистопородні (чистокровні) племінні тварини

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0104 10 30 00

Ягнята (віком до одного року)

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0104 10 80 00

інші живі вівці, крім чистопородних (чистокровних) племінних тварин та ягнят (віком до одного року)

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


4101

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

11,0

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

див. Додаток 1-D

4102

Шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 c) до групи 41 згідно з УКТЗЕД

11,0

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

див. Додаток 1-D

4103 90

Інші шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 b) або 1 c) до групи 41 згідно з УКТЗЕД, крім рептилій та свиней.

11,0

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

див. Додаток 1-D

__________
-1 Тут і далі 2016 рік наведено інформативно і виключно з метою зазначення моменту набуття чинності Угоди та відповідності даних в таблиці узгодженим рівням експортних мит

Насіння деяких видів олійних культур

Код УКТЗЕД

Опис

НЧ (2016)

НЧ+1 (2017)

НЧ+2 (2018)

НЧ+3 (2019)

НЧ+4 (2020)

НЧ+5 (2021)

НЧ+6 (2022)

НЧ+7 (2023)

НЧ+8 (2024)

НЧ+9 (2025)

НЧ+10 (2026)

Захисні заходи

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0


1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

див. Додаток 1-D

1207 99 97 00

Насіння рижію

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0


Брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням

Код УКТЗЕД

Опис

НЧ (2016)

НЧ+1 (2017)

НЧ+2 (2018)

НЧ+3 (2019)

НЧ+4 (2020)

НЧ+5 (2021)

НЧ+6 (2022)

НЧ+7 (2023)

НЧ+8 (2024)

НЧ+9 (2025)

НЧ+10 (2026)

Захисні заходи

7202 99 80 00

ферохром нікель та інші феросплави

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


7204 21

відходи та брухт легованої сталі, нержавіючої сталі

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7204 29 00 00

відходи та брухт легованої сталі інші

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7204 50 00 00

відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавки, з легованої сталі

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7218 10 00 00

сталь нержавіюча у вигляді зливків та в інших первинних формах

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7401 00 00 00

штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7402 00 00 00

мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 12 00 00

литі заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафінованої міді

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 13 00 00

Заготовки з рафінованої міді

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 19 00 00

мідь рафінована інша

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 21 00 00

сплави на основі міді та цинку (латуні)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 22 00 00

сплави на основі міді та олова (бронзи)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 29 00 00

сплави на основі міді та нікелю (купронікелі) або міді, нікелю та цинку (нейзильберу); інші сплави з міді (за винятком лігатур товарної позиції 7405)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7404 00

відходи і брухт міді

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7405 00 00 00

лігатури на основі міді

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7406

порошки та луска з міді

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7419 99 10 00

мідний дріт решітки та сітки

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


7415 29 00 00

інші вироби з міді без різьби, крім шайб (включаючи шайби пружні)

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


7415 39 00 00

інші вироби з міді з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів та гайок)

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


7418 19 90 00

столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини, із міді (за винятком мочалок для чищення або полірування, рукавичок, а також кухонного приладдя, яке використовується для готування або підігрівання їжі в побутових цілях, неелектричних, та їх частини)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7419

інші вироби мідні

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7503 00

відходи та брухт з нікелю

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7602 00

відходи та брухт з алюмінію

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7802 00 00 00

відходи та брухт із свинцю

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7902 00 00 00

відходи та брухт із цинку

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

8002 00 00 00

відходи та брухт з олова

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


8101 97 00 00

відходи та брухт з вольфраму

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


8105 30 00 00

відходи та брухт з кобальту та вироби з них

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


8108 30 00 00

відходи та брухт з титану та вироби з них

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

8113 00 40 00

відходи та брухт з металокераміки та вироби з них

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


Відходи та брухт чорних металів

Код УКТЗЕД

Опис

НЧ (2016)

НЧ+1 (2017)

НЧ+2 (2018)

НЧ+3 (2019)

НЧ+4 (2020)

НЧ+5 (2021)

НЧ+6 (2022)

НЧ+7 (2023)

НЧ+8 (2024)

НЧ+9 (2025)

НЧ+10 (2026)

Захисні заходи

7204 10 00 00

відходи та брухт ливарного чавуну

9,5 євро за тонну

9,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

5,0 євро за тонну

5,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

0,0

0,0

0,0


7204 30 00 00

відходи та брухт чорних металів, луджені

9,5 євро за тонну

9,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

5,0 євро за тонну

5,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

0,0

0,0

0,0


7204 41 10 00

токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металів

9,5 євро за тонну

9,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

5,0 євро за тонну

5,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

0,0

0,0

0,0


7204 41 91 00

відходи обрізування або штампування, пакетовані з чорних металів

9,5 євро за тонну

9,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

5,0 євро за тонну

5,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

0,0

0,0

0,0


7204 41 99 00

відходи обрізування або штампування, непакетовані з чорних металів

9,5 євро за тонну

9,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

5,0 євро за тонну

5,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

0,0

0,0

0,0


7204 49 10 00

відходи та брухт чорних металів, подрібнені (різані)

9,5 євро за тонну

9,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

5,0 євро за тонну

5,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

0,0

0,0

0,0


7204 49 30 00

відходи та брухт чорних металів, пакетовані

9,5 євро за тонну

9,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

5,0 євро за тонну

5,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

0,0

0,0

0,0


7204 49 90 00

відходи та брухт чорних металів, несортовані або сортовані

9,5 євро за тонну

9,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

5,0 євро за тонну

5,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

0,0

0,0

0,0


7204 50 00 00

відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавки з чорних металів, крім сталі легованої

9,5 євро за тонну

9,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

7,5 євро за тонну

5,0 євро за тонну

5,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

3,0 євро за тонну

0,0

0,0

0,0Доповнення 2

ДОДАТОК I-D
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ВИВІЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) МИТА

1. Впродовж п'ятнадцяти (15) років з дати набрання чинності (НЧ) цією Угодою Україна може застосовувати спеціальні заходи у формі додаткового збору до вивізного (експортного) мита щодо товарів, визначених у Додатку I-D до цієї Угоди, у відповідно до пунктів 1-11 цього додатку у разі, якщо впродовж будь-якого однорічного періоду, який слідує після НЧ, сумарний обсяг експорту з України до ЄС по кожному визначеному коду УКТЗЕД перевищує граничний обсяг, встановлений у Графіку згідно з Додатком I-D до глави 1 розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію.

2. Додатковий збір, який Україна може застосовувати відповідно до пункту 1 цього додатку, встановлюється згідно з Графіком, включеним до Додатку I-D до глави 1 розділу IV до цієї Угоди, та може застосовуватися лише протягом строку, визначеного у пункті 1 цього додатку.

3. Україна застосовуватиме спеціальні заходи на засадах прозорості. З цією метою Україна якомога скоріше повідомляє ЄС у письмовій формі стосовно наміру застосувати такі заходи та надає всю інформацію, що стосується справи, включаючи обсяги національного виробництва (у тоннах) або збору продукції, а також загальні обсяги експорту до Європейського Союзу, і по світу в цілому. Україна має запросити Європейський Союз на консультації якомога більш завчасно до застосування таких заходів для обговорення наданої інформації. Ніякі заходи не застосовуються впродовж 30 днів з дати запрошення на консультації.

4. Україна має надати гарантії того, що статистична інформація, яка використовується як доказ для запровадження спеціальних заходів, є достовірною, адекватною та загальнодоступною. Україна має без затримки надавати щоквартальну статистичну інформацію щодо загальних обсягів (у тоннах) експорту та в тому числі до Європейського Союзу і по світу в цілому.

5. Імплементація та реалізація положень статті 31 цієї Угоди та пов'язаних з нею Додатків можуть бути предметом обговорення та вивчення на засіданні Комітету з питань торгівлі, як зазначено у статті 465 цієї Угоди.

6. Будь-які поставки товарів, що є об'єктом розгляду, які знаходились у дорозі відповідно до контракту, укладеного до дати запровадження додаткового збору згідно із пунктами 1, 2 та 3 цього додатку, повинні звільнятися від сплати.

7. Цей Додаток встановлює: перелік тих товарів, які можуть бути предметом для застосування захисних заходів згідно з положеннями статті 31 цієї Угоди, граничні обсяги для запровадження таких заходів визначені для кожного окремого коду УКТЗЕД, та максимальні розміри додаткових зборів до вивізного (експортного) мита, які можуть бути застосовані щорічно для кожного такого товару додатково до вивізного (експортного) мита. Всі мита встановлено у %, якщо інше не зазначено; НЧ визначається як 12-тимісячний період який слідує після набрання чинності Угодою; НЧ +1 визначається як 12-тимісячний період який починається після першої річниці набрання чинності цією Угодою; і т. д. до НЧ +15.

8. Для шкіряної сировини (товарів у формі необробленої сировини), зазначеної нижче:

Застосування: шкіряна сировина, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД: 4101, 4102, 4103 90.

Рік (СОТ)

2016-1

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

22,0

21,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

11,00

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

Граничний обсяг (тонн)

300,0

315,0

330,0

345,0

360,0

375,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,00

0,66

1,30

2,05

2,86

3,75

__________
-1 Тут і далі 2016 рік наведено інформативно і виключно з метою зазначення моменту набуття чинності Угоди та відповідності даних в таблиці узгодженим рівням експортних мит

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

5,0

3,75

2,50

1,25

0,0

Граничний обсяг (тонн)

390,0

405,0

420,0

435,0

450,0

Максимальний розмір додаткового збору

5,0

6,25

7,5

8,75

10,0

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

9. Для насіння соняшнику, цілого або подрібненого, зазначеної нижче:

Застосування: насіння соняшнику, ціле або подрібнене, що класифікується за кодом згідно з УКТЗЕД: 1206 00.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

11,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

Граничний обсяг (тонн)

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,9

1,8

2,7

3,6

4,5

5,5

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

Граничний обсяг (тонн)

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,4

7,3

8,2

9,1

10,0

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

10. Для брухту легованих чорних металів, брухт(у) кольорових металів та напівфабрикати(ів) з їх використанням, зазначеної (як зазначено) нижче:

Застосування: брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Граничний обсяг (тонн)

4000,0

4200,0

4400,0

4600,0

4800,0

5000,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

5200,0

5400,0

5600,0

5800,0

6000,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Застосування: сталь нержавіюча у формі зливків та в інших первинних формах, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД: 7218 10 00 00.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Граничний обсяг (тонн)

2000,0

2100,0

2200,0

2300,0

2400,0

2500,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

2600,0

2700,0

2800,0

2900,0

3000,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Застосування: мідь, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Граничний обсяг (тонн)

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

260,0

270,0

280,0

290,0

300,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Застосування: мідь, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Граничний обсяг (тонн)

4000,0

4200,0

4400,0

4600,0

4800,0

5000,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

5 200,0

5 400,0

5 600,0

5 800,0

6 000,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Застосування: брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Граничний обсяг (тонн)

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

260,0

270,0

280,0

290,0

300,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

11. Впродовж п'яти років після закінчення перехідного періоду, а саме між НЧ +10 та НЧ +15, захисний механізм продовжуватиме діяти. Максимальний розмір додаткового збору буде поступово знижуватись від рівня зазначеного у таблицях для року НЧ +10 до 0 у НЧ +15.


Рішення № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року
Рішення; Рада асоціації України та ЄС від 14.05.2018 № 2/2018
Прийняття від 14.05.2018
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/994_002-18
Законодавство України
станом на 09.06.2023
чиннийПублікації документа

Скачать РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року

Завантажити РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року

Завантажити РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!