МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2019  № 1929


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 травня 2019 р.
за № 477/33448

Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284

Відповідно до пункту 7-1 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, та з метою удосконалення переліку критеріїв якості для молодіжних центрів НАКАЗУЮ:

1. Внести до Національного знака якості та критеріїв якості для молодіжних центрів, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1061/30929, такі зміни:

1) у розділі II:

підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

«2) територіальна зручність (розташування центру в межах мікрорайону, аби юнацтво могло дістатися туди в будь-який час без батьків, за потреби - наявність зручного доїзду);»;

підпункт 4 пункту 2 викласти в такій редакції:

«4) доступність, у тому числі фізична (дозвілля в центрі організовується для різних вікових груп молоді, у тому числі осіб з інвалідністю, молоді, яка перебуває у складних життєвих обставинах, працюючої молоді; робочі години мають бути зручними для молоді, приміщення - доступним для осіб з інвалідністю).

Діяльність центру має забезпечувати широкий спектр потреб молоді, базуватися на визначенні цих потреб, а також передбачати як програмну діяльність, так і наявність простору для індивідуального проведення вільного часу.»;

підпункт 3 пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«використання інклюзивних підходів до роботи з молоддю;»;

2) у розділі III:

підпункт 8 пункту 3 після слів «молоді з особливими потребами» доповнити словами «, осіб з інвалідністю»;

підпункт 8 пункту 4 після слів «в галузі прав людини» доповнити словами та цифрами «, рекомендаціях CM/Rec (2015) 3 Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям щодо доступу молодих людей з неблагополучних районів до соціальних прав, ухвалених Комітетом Міністрів 21 січня 2015 року»;

3) у тексті Національного знака якості та критеріїв якості для молодіжних центрів слово «обласних» замінити словом «регіональних», слова «обласного молодіжного центру» замінити словами «регіонального молодіжного центру».

2. Департаменту молодіжної політики забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства молоді та спорту України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту
України


І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний Секретар громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна асамблея людей з інвалідністю України»

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

В. Назаренко


Л. Денісова


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284

Завантажити НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284"

Завантажити НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!