ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
06 травня 2019 року № 241


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2019 р.
за № 803/33774

ВИМОГИ
щодо маркування кормових добавок у кормових матеріалах та кормових сумішах для продуктивних та непродуктивних тварин, а також вимоги щодо зазначення у маркуванні вмісту вологи у кормах

1. Маркування кормових матеріалів та кормових сумішей для продуктивних та непродуктивних тварин має містити інформацію щодо вмісту таких кормових добавок:

1) кормові добавки, максимальний вміст яких встановлено щонайменше для однієї продуктивної/непродуктивної тварини;

2) кормові добавки, що належать до зоотехнічних кормових добавок, кокцидіостатиків та гістомоностатиків;

3) кормові добавки, щодо яких перевищено рекомендований максимально допустимий вміст, зазначений під час їх державної реєстрації.

2. Інформація, яка зазначається у маркуванні щодо кормових добавок, визначених у пункті 1 цих Вимог, має відповідати її реєстраційним даним та містити:

1) назву кормової добавки та її ідентифікаційний номер;

2) додану кількість кормової добавки;

3) назву категорії або функціональної групи, до якої належить кормова добавка.

3. Додана кількість кормової добавки, зазначена в підпункті 2 пункту 2 цих Вимог, має бути виражена як кількість речовини, мікроорганізмів або сумішей.

4. Щодо кормових добавок, що належать до функціональної групи «вітаміни, провітаміни та речовини зі встановленим хімічним складом із схожою дією», які слід маркувати відповідно до пунктів 1-3 цих Вимог, гарантована загальна кількість кормових добавок протягом усього строку придатності корму може бути зазначена на маркуванні у списку кормових добавок, якому передує заголовок «добавки».

5. Назви функціональних груп кормових добавок, які можуть бути замінені абревіатурами, зазначені у додатку до цих Вимог.

6. Маркування кормових добавок, присутність яких в кормі виокремлена словами, малюнками або графічними зображеннями, має відповідати вимогам пунктів 1-4 цих Вимог.

7. Оператор ринку, відповідальний за маркування, зобов’язаний надати на запит покупця інформацію щодо назви, ідентифікаційного номера та функціональної групи кормових добавок, які не входять до переліку кормових добавок, визначених у пунктах 1-4, 6 цих Вимог. Зазначена вимога не застосовується до ароматичних сумішей.

8. Щодо кормових добавок, не зазначених у пунктах 1-4, 6 цих Вимог, може застосовуватися добровільне маркування із зазначенням щонайменше назви відповідних кормових добавок або (у разі ароматичних сумішей) із зазначенням щонайменше відповідної функціональної групи кормових добавок.

9. У разі добровільного маркування сенсорних добавок та поживних кормових добавок їх додана кількість має зазначатися відповідно до пунктів 1-4, 6 цих Вимог.

10. Якщо кормова добавка належить до більше ніж однієї функціональної групи, у маркуванні має зазначатися категорія або функціональна група кормової добавки, яка є основною відповідно до її функціонального призначення у відповідному кормі.

11. Якщо в реєстраційних даних кормової добавки міститься інформація щодо способу використання кормового матеріалу або кормової суміші, ця інформація зазначається у маркуванні.

12. Вимоги пунктів 1-3 цих Вимог не поширюються на маркування кормових добавок у кормових матеріалах та кормових сумішах для непродуктивних тварин, що належать до функціональних груп «консерванти», «антиоксиданти», «барвники», «ароматичні суміші». Маркування зазначених кормових добавок має містити інформацію щодо назви їх функціональної групи, а оператор ринку, відповідальний за маркування, зобов’язаний надати на запит покупця інформацію, зазначену у пунктах 1-3 цих Вимог.

13. Якщо в Державному каталозі кормових матеріалів та Вимогах до інформації про особливості складу кормового матеріалу (обов’язкової декларації) не встановлений інший рівень вмісту вологи, у маркуванні кормів зазначається вміст вологи, якщо такий вміст перевищує зазначені нижче показники:

5 % - для мінеральних кормів, що не містять органічних речовин;

7 % - для замінників молока та інших кормових сумішей, в яких вміст молочного продукту перевищує 40 %;

10 % - для мінеральних кормів, що містять органічні речовини;

14 % - для інших кормів.

Генеральний директор
Директорату безпечності
та якості харчової продукціїМ. МорозДодаток
до Вимог щодо маркування кормових
добавок у кормових матеріалах
та кормових сумішах для продуктивних
та непродуктивних тварин, а також
вимоги щодо зазначення у маркуванні
вмісту вологи у кормах
(пункт 5)

НАЗВИ
функціональних груп кормових добавок, які можуть бути замінені абревіатурами

Функціональна група

Назва та опис

Скорочена назва

1

2

3

1h

Речовини контролю радіонуклідного забруднення -
речовини, які перешкоджають поглинанню радіонуклідів або сприяють їх виведенню

Речовини для контролю радіонуклідів

1m

Речовини для зменшення забруднення кормів мікотоксинами - речовини, здатні стримувати або знижувати поглинання мікотоксинів, сприяти їх виведенню чи змінювати спосіб їх дії

Речовини для зменшення мікотоксинів

1n

Підсилювачі гігієни - речовини або мікроорганізми, які сприятливо впливають на гігієнічні характеристики кормів шляхом зниження їх мікробіологічного забруднення

Підсилювачі гігієни

2b

Ароматичні суміші - речовини, наявність яких у кормі підвищує їх запах та смакові якості

Ароматизатори

3a

Вітаміни, провітаміни та речовини зі встановленим хімічним складом із схожою дією

Вітаміни

3b

Суміші мікроелементів

Мікроелементи

3c

Амінокислоти, солі амінокислот та їх аналоги

Амінокислоти

3d

Сечовина та її похідні

Сечовина

4c

Речовини, які сприятливо впливають на навколишнє природне середовище

Покращувачі навколишнього природного середовищаВимоги щодо маркування кормових добавок у кормових матеріалах та кормових сумішах для продуктивних та непродуктивних тварин, а також вимоги щодо зазначення у маркуванні вмісту вологи у кормах
Наказ; Мінагрополітики України від 06.05.2019 № 241
Прийняття від 06.05.2019
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0803-19
Законодавство України
станом на 24.03.2023
чиннийПублікації документа

Скачать щодо маркування кормових добавок у кормових матеріалах та кормових сумішах для продуктивних та непродуктивних тварин, а також вимоги щодо зазначення у маркуванні вмісту вологи у кормах

Завантажити щодо маркування кормових добавок у кормових матеріалах та кормових сумішах для продуктивних та непродуктивних тварин, а також вимоги щодо зазначення у маркуванні вмісту вологи у кормах

Завантажити щодо маркування кормових добавок у кормових матеріалах та кормових сумішах для продуктивних та непродуктивних тварин, а також вимоги щодо зазначення у маркуванні вмісту вологи у кормах не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!