МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2013  № 383


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за № 1164/23696

Про затвердження форм документів, які подаються митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу

На виконання пункту 3 Порядку ввезення підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 459 "Питання ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми документів, які подаються митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу, що додаються:

висновок про те, що товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні;

зобов’язання підприємства щодо застосування ввезених товарів лише для власного виробництва.

2. Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування (Григорович О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
18.06.2013  № 383

ВИСНОВОК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
18.06.2013  № 383

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
щодо застосування ввезених товарів лише для власного виробництва
Додаток
до Зобов’язання підприємства
щодо застосування ввезених товарів
лише для власного виробництва

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ

№ з/п

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД

Кількість, одиниць

Потреба на одиницю техніки, одиниць

Найменування техніки та/або обладнання та її кількість, що буде виробленоКерівник підприємства

________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

____________________
                    (дата)М.П.

Про затвердження форм документів, які подаються митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу
Наказ; Мінагрополітики України від 18.06.2013 № 383
Прийняття від 18.06.2013
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1164-13
Законодавство України
станом на 24.03.2023
чиннийДокументи та файли


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 18.06.2013 № 383 Про затвердження форм документів, які подаються митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу

Завантажити НАКАЗ від 18.06.2013 № 383 "Про затвердження форм документів, які подаються митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу"

Завантажити НАКАЗ від 18.06.2013 № 383 "Про затвердження форм документів, які подаються митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!