МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.11.2022  № 390


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 грудня 2022 р.
за № 1534/38870

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року № 292

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 429 від 13.12.2022}

Відповідно до Закону України від 06 вересня 2022 року № 2564-IX «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо проведення виборів до складу Президії Національної академії наук України, президій національних галузевих академій наук, а також керівників державних наукових установ у період дії воєнного стану», Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року № 292 «Про затвердження Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2018 року за № 840/32292, такі зміни:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 429 від 13.12.2022}

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах, які належать до сфери управління Міністерства оборони України»;

2) пункт 1 наказу викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Інструкцію з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року № 292, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 липня 2018 року за № 840/32292, що додаються.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 429 від 13.12.2022}

3. Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра освіти і науки УкраїниА. ВітренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
26 грудня 2022 року № 390


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 грудня 2022 р.
за № 1534/38870

ЗМІНИ
до Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України

1. Заголовок Інструкції викласти в такій редакції:

«Інструкція з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах, які належать до сфери управління Міністерства оборони України».

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 429 від 13.12.2022}

2. Абзац перший пункту 1 розділу I викласти в такій редакції:

«1. Ця Інструкція визначає порядок заміщення на конкурсній основі особами офіцерського складу та працівниками вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах (далі - ВВНЗ), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (далі - ВНП ЗВО), організаціях, у складі яких є науковий підрозділ (далі - ОНП) та наукових установах (далі - НУ), які належать до сфери управління Міністерства оборони України».

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 429 від 13.12.2022}

3. У розділі III:

1) в абзаці третьому пункту 3:

слова «Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики» замінити словами «Департаменту військової освіти і науки»;

слова «Воєнно-наукового управління» замінити словами «Центрального воєнно-наукового управління»;

2) в абзаці другому пункту 4:

слова «Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики» замінити словами «Департаменту військової освіти і науки»;

слова «Воєнно-наукового управління» замінити словами «Центрального воєнно-наукового управління»;

3) доповнити новим пунктом такого змісту:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 429 від 13.12.2022}

«8. У період дії воєнного стану в Україні проведення виборів керівників НУ, які належать сфери управління Міністерства оборони України, може бути відтерміновано, але не більш як на три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану.

{Абзац другий підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 429 від 13.12.2022}

У разі прийняття рішення керівником органу військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває відповідна НУ, про відтермінування проведення виборів керівники НУ виконують свої обов’язки до обрання нових керівників НУ».

Директор Департаменту
військової освіти і науки
Міністерства оборони УкраїниВ. Мірненко


Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року № 292
Наказ; Міноборони України від 21.11.2022 № 390
Редакція від 27.12.2022, підстава — z1595-22
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1534-22
Законодавство України
станом на 29.05.2023
чиннийПублікації документа

Скачать Наказ Міноборони України від 21.11.2022 № 390 Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року № 292

Завантажити Наказ Міноборони України від 21.11.2022 № 390 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року № 292"

Завантажити Наказ Міноборони України від 21.11.2022 № 390 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року № 292" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!