НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

03.09.2021  № 319


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2021 р.
за № 1183/36805

Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296

Відповідно до абзаців одинадцятого, дванадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. В Змінах до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2021 року за № 1140/36762:

абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

«1. Після глави 4 доповнити новою главою 5 такого змісту:»;

в абзаці третьому пункту 1 після слова та цифри «главою 4» доповнити словом «цього», слова та цифру «главою 5 Положення» замінити словами «цією главою»;

в абзаці четвертому пункту 1 слово «Державним» замінити словом «державним»;

в абзаці восьмому пункту 1 слово «Положення» замінити словами «цієї глави,»;

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У зв’язку з цим главу 5 «Оприлюднення та використання інформації НКРЗІ щодо якості телекомунікаційних послуг» вважати відповідно главою 6.»;

пункт 2 виключити.

2. Департаменту зв’язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський


Публікації документа

Скачать РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296"

Завантажити РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!