ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Рішення у справі «Дяченко та інші проти України»
(Заява № 26417/08 та 8 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ
06 липня 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Дяченко та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Нона Цоцорія (<…>), Голова,
Габріеле Куцско-Штадльмайер (<…>),
Лятіф Гусейнов (<…>), судді,
та Лів Тігерштедт (<…>), в. о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 15 червня 2017 року,
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у таблиці в додатку.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. У заяві № 9783/09 заявник скаржився також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, зокрема, на те, що тривалість цивільних проваджень була несумісною із вимогою «розумного строку», та на відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Вони посилались на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають таке:

Пункт 1 статті 6

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом, .... який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.».

7. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд вважає, що скарги заявників у заяві № 26417/08 щодо провадження у період з 27 березня 1997 року по 10 вересня 1997 року є несумісними ratione temporis та мають бути відхилені відповідно до пункту 3 та 4 статті 35 Конвенції, оскільки Конвенція набула чинності для України 11 вересня 1997 року.

8. Щодо інших скарг за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду повинна оцінюватися в світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див. рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

9. У групах справ «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine, № 41984/98, від 09 листопада 2004 року) та «Єфименко проти України» (Efimenko v. Ukraine, № 55870/00, від 18 липня 2006 року) Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

10. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання, Суд вважає, що у цій справі тривалість проваджень була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».

11. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг.

12. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ

13. У заяві № 9783/09 заявник подав іншу скаргу, яка також порушує питання щодо Конвенції відповідно до усталеної практики Суду (див. додаток). Ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, а також вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною. Розглянувши всі наявні матеріали, та з огляду на його висновки в рішенні у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Ivanov v. Ukraine), № 40450/04, від 15 жовтня 2009 року), Суд вирішує, що вона також вказує на порушення Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

14. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

15. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine, № 41984/98, пп. 109 і 112, від 09 листопада 2004 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку.

16. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує скарги заявників у заяві № 26417/08 щодо провадження у період з 27 березня 1997 року по 10 вересня 1997 року неприйнятними.

3. Оголошує скарги щодо надмірної тривалості цивільних проваджень та відсутності у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, а також іншу скаргу у заяві № 9783/09 відповідно до усталеної практики Суду прийнятними.

4. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень.

5. Постановляє, що було порушення щодо іншої скарги у заяві № 9783/09 відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку).

6. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 06 липня 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В.о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Нона ЦОЦОРІЯ


Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви, дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження

П. І. Б. представника та місце проживання

Початок провадження

Завершення провадження

Загальна тривалість, інстанції

Інші скарги відповідно до усталеної практики Суду

Сума, присуджена кожному заявнику / сімї в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

1

26417/08
28/05/2008
(4 заявника)

Сім’я
Сергій Олександрович
ДЯЧЕНКО
13/08/1955

Олександра Іванівна
ДЯЧЕНКО
05/07/1957

Олексій Сергійович
ДЯЧЕНКО
03/07/1983

Володимир Сергійович ДЯЧЕНКО
07/03/1986


11/09/1997

28/12/2007

10 років, 3 місяці та 18 днів,
3 інстанції


3100

2

36795/08
21/07/2008

Лариса Василівна
ЗІНОВАТНА
30/08/1958


26/12/2001

19/12/2007

5 років, 11 місяців та 24 дні,
3 інстанції


500

3

9783/09
05/02/2009

Микола Вікторович
БИЧОК
07/02/1948


04/01/2001

25/10/2006

5 років, 9 місяців та 22 дні,
2 інстанції

1 стаття Першого Протоколу - втручання у мирне володіння майном: рішення Антрацитівського місцевого суду Луганської області від 30 грудня 2005 року, яке було виконано 29 жовтня 2008 року

2600

4

826/11
01/12/2010
(3 заявники)

Сім’я
Євдокія Григорівна
ВАСИЛІВ
12/07/1928

Орест Остапович
ЦЮРАК
09/02/1974

Ганна Степанівна
ВАСИЛІВ
20/10/1951


18/09/2002

21/02/2013

10 років, 5 місяців та 4 дні,
3 інстанції


2400

5

50131/11
22/07/2011

Віталій Павлович
ОНИЩАК
19/04/1952


21/02/2007

16/10/2014

7 років, 7 місяців та 26 днів,
2 інстанції


2100

6

37112/13
03/06/2013

Роман Михайлович ГАЛІМОН
07/03/1976


10/06/2008

28/02/2013

4 роки, 8 місяців та 19 днів,
2 інстанції


1200

7

43345/13
26/06/2013

Євгеній Степанович СЛИШ
08/11/1938

Сергій Володимирович
Вяткін
м. Мерефа

18/10/2006

21/12/2012

6 років, 2 місяці та 4 дні,
3 інстанції


400

8

53634/13
08/08/2013

Інна Костянтинівна
ВДОВЕНКО
19/08/1976

Володимир Іванович Федорець
м. Запоріжжя

05/09/2007

18/04/2013

5 років, 7 місяців та 14 днів,
3 інстанції


500

9

44853/14
26/04/2014

Віктор Петрович
КОВАЛЬЧУК
21/02/1952


11/09/1997
18/10/2000

10/06/1998
12/11/2013

9 місяців, 3 інстанції; 13 років та 26 днів,
3 інстанції


6200

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявників.


Публікації документа

Скачать Рішення у справі «Дяченко та інші проти України» (Заява № 26417/08 та 8 інших заяв - див. перелік у додатку)
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Рішення у справі «Дяченко та інші проти України» (Заява № 26417/08 та 8 інших заяв - див. перелік у додатку)

Завантажити Рішення у справі «Дяченко та інші проти України» (Заява № 26417/08 та 8 інших заяв - див. перелік у додатку) не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!