МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2015  № 394


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 січня 2016 р.
за № 3/28133

Про внесення змін до Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дипломатичну службу» та з метою удосконалення процедури ротації в системі органів дипломатичної служби НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 31 травня 2012 року № 147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2012 року за № 1016/21328, такі зміни:

1) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

«7. Працівники, включені до затвердженого Плану ротації, зобов’язані в строк, установлений наказом МЗС України про переведення працівника на відповідну посаду, виїхати до закордонних дипломатичних установ України.»;

2) у пункті 12:

слова «та у такі строки» виключити;

у підпункті 12.1 слова та цифри «До 15 грудня поточного року» виключити;

у підпункті 12.3:

в абзаці першому слова та цифру «до 1 лютого поточного року» виключити;

в абзаці другому слова та цифри «до 10 лютого поточного року» виключити;

у підпункті 12.5 слова та цифри «до 20 лютого поточного року» виключити;

у підпункті 12.6 слова та цифри «з 25 лютого до 20 березня поточного року» виключити;

підпункт 12.7 викласти в такій редакції:

«12.7. Після розгляду Радою по роботі з кадрами МЗС України проекту Плану ротації на наступний рік Департамент менеджменту персоналу подає його Міністру закордонних справ України з відповідними пропозиціями щодо призначення кандидатів на посади, що підлягають ротації, чи обґрунтованої відмови в такому призначенні.

План ротації на наступний рік затверджується наказом Міністерства закордонних справ України до 01 січня наступного року.»;

3) у пункті 13:

слова «та у такі строки» виключити;

підпункт 13.1 викласти в такій редакції:

«13.1. Ротація працівників проводиться на основі затвердженого Плану ротації в межах поточного календарного року.»;

у підпункті 13.2 слова та цифри «до 15 травня поточного року» виключити;

підпункт 13.4 викласти в такій редакції:

«13.4. Оформлення ротації працівників передбачає:

формування особових справ працівників;

направлення працівників до Вищих курсів іноземних мов Дипломатичної академії України при МЗС України (у разі необхідності підтвердження рівня володіння іноземними мовами), Управління режиму та захисту інформації, військових комісаріатів (для військовозобов’язаних), закладів охорони здоров’я для проходження медичної комісії;

проходження працівниками стажування в структурних підрозділах МЗС, інших міністерствах та центральних органах виконавчої влади України, підготовка на курсах Дипломатичної академії України при МЗС України;

підготовка, візування та підписання наказів про призначення (відкликання, переведення) працівників;

оформлення проїзних документів (паспортів, віз) працівникам та членам їхніх сімей;

визначення дати виїзду-повернення працівників;

оформлення відповідно до чинного законодавства України відпустки працівникам, довготермінове відрядження яких завершено;

переведення в апарат МЗС України або в представництво МЗС України на території України працівників, які були направлені у довготермінові відрядження з апарату МЗС України чи представництв МЗС України на території України і строк яких закінчився.».

2. Управлінню юридичного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра закордонних справ України - керівника апарату.

Міністр

П.А. Клімкін


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 15.12.2015 № 394 Про внесення змін до Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України

Завантажити НАКАЗ від 15.12.2015 № 394 "Про внесення змін до Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України"


Завантажити НАКАЗ від 15.12.2015 № 394 "Про внесення змін до Порядку ротації працівників дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби України" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!