МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018  № 106


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2018 р.
за № 1230/32682

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб № 44 від 21.02.2020}

Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
№ 56 від 11.06.2019}

Відповідно до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 328 (зі змінами) НАКАЗУЮ:

{Преамбула в редакції Наказу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 56 від 11.06.2019}

1. Утворити комісію з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей.

2. Затвердити такі, що додаються:

Посадовий склад комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей;

Положення про комісію з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей.

3. Відділу правового забезпечення (Павловський А.Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра

Ю.І. Куркчі


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
тимчасово окупованих
територій та внутрішньо
переміщених осіб України
18 жовтня 2018 року № 106

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

Голова Комісії - перший заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

заступник голови Комісії - начальник Управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

секретар Комісії - начальник Відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

члени Комісії:

заступник начальника Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва - начальник відділу з питань внутрішньо переміщених осіб Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

представник Міністерства юстиції України;

представник Міністерства соціальної політики України;

представник Міністерства внутрішніх справ України;

представник Служби безпеки України (за згодою).

Начальник Відділу
правового забезпечення


А.Б. Павловський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
тимчасово окупованих
територій та внутрішньо
переміщених осіб України
18 жовтня 2018 року № 106


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2018 р.
за № 1230/32682

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та склад комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей (далі - Комісія), а також порядок організації її роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, постановами Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 376 «Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» та від 18 квітня 2018 року № 328 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка», а також цим Положенням.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 56 від 11.06.2019}

ІІ. Склад Комісії

1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом МТОТ.

3. Голова Комісії здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії, головує на її засіданнях, контролює виконання покладених на Комісію завдань і функцій.

4. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки тимчасово виконує заступник голови Комісії, який в такому разі є головуючим на її засіданнях.

5. Секретарем Комісії призначається представник структурного підрозділу МТОТ, до функціональних завдань якого віднесено питання осіб, позбавлених особистої свободи.

6. Секретар Комісії готує необхідні матеріали для роботи Комісії, забезпечує оповіщення членів Комісії про дату, час та місце проведення засідань Комісії, веде та оформлює протокол засідання Комісії.

7. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки тимчасово виконує за дорученням інший член Комісії.

ІІІ. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються її головою у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

2. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

3. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Комісії.

4. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

На підставі рішень Комісії, передбачених підпунктами 1 і 2 пункту 1 розділу IV цього Положення, МТОТ видає відповідний наказ.

5. Наказ МТОТ може бути оскаржений відповідно до чинного законодавства України.

IV. Завдання та повноваження Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:

1) встановлення підстав та прийняття рішення щодо надання бюджетних коштів у розмірі, встановленому законодавством, для забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням;

2) прийняття рішення про фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб;

{Підпункт 3 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 56 від 11.06.2019}

3) розгляд інших питань, що стосуються рішень, які можуть бути прийняті відповідно до цього Положення.

2. Для прийняття рішення, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цього розділу, особа, позбавлена особистої свободи, член сім’ї, близький родич або законний представник в інтересах такої особи звертаються до МТОТ з письмовим зверненням, в якому зазначаються реквізити їх особових рахунків, відкритих в банківських установах України у порядку, встановленому законодавством. До звернення додаються:

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України заявника;

2) відомості або документи, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю такої особи в поточному році;

3) інші документи та/або інформація, які заявник вважає за потрібне додати до звернення.

3. Для прийняття рішення, передбаченого підпунктом 2 пункту 1 цього розділу, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за зареєстрованим місцем проживання особи, яка потребує соціальної реабілітації, або за місцем фактичного проживання такої особи, якщо вона є внутрішньо переміщеною особою, а в разі реєстрації місця проживання та фактичного місця проживання такої особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя - відповідно Донецька, Луганська або Херсонська обласні державні адміністрації звертаються до МТОТ з письмовим зверненням, в якому зазначаються:

загальні відомості про особу, яка потребує соціальної реабілітації (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, дата і місце народження);

види соціальної реабілітації, яких потребує особа;

визначений обсяг фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб.

До звернення додається оформлене протоколом рішення регіональної комісії (ради) із соціальної реабілітації постраждалих осіб.

4. Підставами для відмови в наданні бюджетних коштів є:

1) вчинення особою, яка звернулася або в інтересах якої звернулися, дій, які спрямовані, сприяли та/або сприяють окупації частини території України, втраті контролю органами державної влади над частиною території України, забезпеченню та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), утворених на тимчасово окупованій території, незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації чи будь-яких інших органів та формувань на таких територіях, порушенню правового режиму тимчасово окупованої території України, порушенню прав та свобод людини та громадянина, порушенню норм міжнародного гуманітарного права;

2) відсутність громадянства України в особи, позбавленої особистої свободи;

3) неподання/подання не в повному обсязі документів, відомостей, передбачених цим Положенням, або подання їх неналежною особою.

5. Комісія має право:

1) вивчати документи, відомості, інформацію, надіслані до Комісії;

2) приймати рішення про надання або про відмову в наданні бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством, а також цим Положенням;

3) одержувати в установленому порядку безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

4) залучати в разі потреби до роботи Комісії відповідальних працівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, провідних вчених і фахівців установ, підприємств та організацій, запрошувати представників інститутів громадянського суспільства;

5) здійснювати взаємодію та обмін інформацією з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, в тому числі міжнародними організаціями, які провадять діяльність у сфері захисту прав людини;

6) розглядати інші питання та приймати рішення відповідно до компетенції.

Начальник Відділу
правового забезпечення


А.Б. Павловський


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 18.10.2018 № 106 Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

Завантажити НАКАЗ від 18.10.2018 № 106 "Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей"

Завантажити НАКАЗ від 18.10.2018 № 106 "Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!