МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.2022  № 385


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2022 р.
за № 1431/38767

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 31 жовтня 2022 року № 339

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. У пункті 1 наказу Міністерства оборони України від 31 жовтня 2022 року № 339 «Про затвердження Змін до Інструкції з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2022 року за № 1392/38728, слова «(зі змінами)» виключити.

2. Внести до Змін до Інструкції з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 31 жовтня 2022 року № 339, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2022 року за № 1392/38728, такі зміни:

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова «(зі змінами)» виключити;

в абзаці третьому слово та цифри «за №655/36277» замінити словом та цифрами «за № 655/36277», після слова «майна)» розділовий знак «;» виключити;

2) в абзаці другому пункту 2 слово «управління.»» замінити словом «управління».»;

3) у пункті 3:

в абзаці першому цифри та слова «IVдоповнити пунктом 7» замінити цифрами та словами «IV доповнити новим пунктом»;

в абзаці другому після слів «стану», «фонду» розділовий знак «,» виключити;

в абзаці третьому слова «відповідних розпорядчих» замінити словом «розпорядчих»;

в абзаці шостому слово «ГУМР.»» замінити словом «ГУМР».»;

3. Головному управлінню майна та ресурсів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков


Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 31 жовтня 2022 року № 339
Наказ; Міноборони України від 16.11.2022 № 385
Прийняття від 16.11.2022
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1431-22
Законодавство України
станом на 29.05.2023
чиннийПублікації документа

Скачать Наказ Міноборони України від 16.11.2022 № 385 Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 31 жовтня 2022 року № 339

Завантажити Наказ Міноборони України від 16.11.2022 № 385 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 31 жовтня 2022 року № 339"

Завантажити Наказ Міноборони України від 16.11.2022 № 385 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 31 жовтня 2022 року № 339" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!