ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

25.10.2021  № 1077


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2021 р.
за № 1482/37104

Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07 грудня 2020 року № 2056

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, частини п’ятої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07 грудня 2020 року № 2056 «Про пілотний проєкт щодо надання в оренду нерухомого майна банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2021 року за № 108/35730, такі зміни:

1) у пункті 1 рішення слова «на строк один рік» замінити словами та цифрами «до 30 листопада 2022 року»;

2) абзац четвертий пункту 1 Положення про пілотний проєкт щодо надання в оренду нерухомого майна банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів), затвердженого зазначеним рішенням, викласти в такій редакції:

«є місцем розміщення обладнання, що є самостійною або складовою частиною спеціалізованого програмно-апаратного комплексу банку, що забезпечує або забезпечував працездатність сховищ баз даних, файлових сервісів, серверів авторизації, віртуальних серверів, серверів банківських додатків, електронної пошти, комунікаційного обладнання, доступ до мережі Інтернет, інших технічних засобів, документів та інформації щодо діяльності такого банку;».

3. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду після його державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

С. Рекрут

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України
О. Вискуб


Публікації документа

Скачать РІШЕННЯ від 25.10.2021 № 1077 Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07 грудня 2020 року № 2056
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РІШЕННЯ від 25.10.2021 № 1077 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07 грудня 2020 року № 2056"

Завантажити РІШЕННЯ від 25.10.2021 № 1077 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07 грудня 2020 року № 2056" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!