ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
01 грудня 2020 року № 464


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2020 р.
за № 1270/35553

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються НКРЗІ, за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли НКРЗІ є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з 11 сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого цим рішенням.

НКРЗІ надає 10 перших сторінок документа безкоштовно одночасно з повідомленням про необхідність відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій решти запитуваних документів.

До розміру відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк копій документів також враховуються витрати, пов’язані із виготовленням цифрових копій цих документів шляхом сканування.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання, друк копій запитуваних документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування визначається Управлінням фінансового забезпечення.

6. Відділ організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності (далі - відділ), в разі необхідності здійснення копіювання, друку копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання, друку копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до Управління фінансового забезпечення за формою згідно з додатком 1 цього Порядку.

7. На підставі отриманої Заявки Управління фінансового забезпечення протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок) за формою згідно з додатком 2 цього Порядку і передає його до відділу для направлення запитувачу інформації в установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на рахунок IBAN НКРЗІ Управління фінансового забезпечення передає відділу копію виписки з рахунка IBAN, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Управління фінансового забезпечення, з проставленням її прізвища, імені, по батькові (за наявності) та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписки з рахунка IBAN) зберігаються у відділі для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Інформація на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка з повідомленням про це запитувача відповідно до пункту 3 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Директор Департаменту
забезпечення діяльності


О. Овчаренко


Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання,
друк копій документів або виготовлення
цифрових копій документів
шляхом сканування, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
(пункт 6)

ЗАЯВКА
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію


Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання,
друк копій документів або виготовлення
цифрових копій документів
шляхом сканування, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
(пункт 7)

РАХУНОК
для здійснення оплати витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію


Документи та файли

Сигнальний документ — f502017n30.doc
Сигнальний документ — f502017n29.doc

Публікації документа

Скачать відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Завантажити відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!